Af: Aaqaluaq B. Egede, politisk ordfører

KNR eller Naalakkersuisoq for Boliger on Infrastruktur- hvem taler sandt?

Under dagens Inatsisartuts spørgetime understregede Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen at folks misforståelse om Kangerlussuaqs fremtid skyldes pressens ensidighed. Er Naalakkersuisoqs udtalelse om pressens ensidighed en mistanke eller er der noget om det?

Har KNR mistænkeliggjort Naalakkersuisoq, sådan at man står tilbage med en mistanke om at han har talt usandt om et vigtigt spørgsmål, nemlig Kangerlussuaqs fremtid? Eller forholder det sig således, at Naalakkersuisoq forsøger at feje noget ind under gulvtæppet ved at udtale sig om, at KNR samt journalisterne udøver ensidig journalistik? 

Har KNR undladt dele af historierne sådan at den pågældende Naalakkersuisoq bliver mistænkt for at have delt urigtige oplysninger? For det er det som Naalakkersuisoq sagde fra Inatsisartuts talerstol.

Magtens tredeling, nemlig den dømmende magt, den lovgivende magt samt den udøvende magt er meget vigtig. Denne tredeling af magten har en fjerde magt, nemlig pressen, som skal sikre at der ikke spredes urigtige informationer, men nu har Naalakkersuisoq klart sagt at pressen fremkommer med urigtige og ensidige informationer.

Naalakkersuisut og KNR´s journalister må nu forklare sig om hvem der har ansvaret for at der er sket en ensidig kampagne. For her har vi Inatsisartut af den pågældende Naalakkersuisoq fået det oplyst, at det er KNR´s journalisters skyld at han står i den udsatte situation har nu befinder sig i.

Der er en lov om Naalakkersuisuts ansvar der siger at disse ikke må fremkomme med urigtige oplysninger. Der er ligeledes regler for, at pressen skal udøve sin virksomhed med redelighed, sagt med andre ord, er reglerne til for at sikre, at der ikke sker ensidighed under pressens virke, samt at man ikke må mistænkeliggøre andre.

Hvem kan skifte ukorrekte udtalelser med et rigtigt svar? Naalakkersuisoq nævne en bestemt journalist ved navn fra Inatsisartuts talerstol, hvorfor jeg mener at man ikke kan tie om dette forhold. Den journalist der nu er under beskyldning for at udøve ensidighed og Naalakkersuisoq som har pligt til at tale sandt må nu redegøre for samfundet om misforståelsen skyldes Naalakkersuisoq eller journalisten.