Jeg opfordrer Múte Bourup Egede om, at stille op som Formand for Inuit Ataqatigiit

Mange har gennem tiden opfordret mig til at stille op som formand for Inuit Ataqatigiit. Jeg takker for den tillid mange har udvist mig.

For mig er det dog ikke tiden til at stille op som formand.

Det er vigtigt for enhver formand at have en stærk støtter i ledelsen. Det gælder også for Inuit Ataqatigiit, også i den daglige ledelse. Uanset hvem der har tillidshvervet som formand er det vigtigt, at vedkommende har en stærk bagland i ledelsen som har en dyb vidensniveau og en politisk handleevne i det lovgivningsmæssige arbejde og det er vigtigt at Inuit Ataqatigiit har stærk ydeevne på disse punkter, og med disse i tankerne er næstformandsposten det rette og vigtigt tillidshverv for mig at bestride.

Med mit tillidshverv som næstformand er det mit fornemste opgave, at sikre Inuit Ataqatigiit en habil politisk medindflydelse i lovgivningsarbejdet. Det har efter min mening til den dag i dag gået godt og det agter jeg at blive ved med at sikre og ønsker fortsat at arbejde for.

Min beslutning er også grundet i at jeg på nuværende tidspunkt er alene med mine børn. Det er vigtigt for at mig at have tid til mine børn ved siden af mit politiske virke. Sagt med andre ord, er tiden ikke inde for mig, at stille op som formand for Inuit Ataqatigiit.

Jeg hører alle dem som har sendt opfordringer og dem som ønsker at jeg påtager mig ansvaret, jeg takker for den store tillid I hver især har udvist mig. Jeg kan blot sige, at jeg agter at fortsatte det politiske arbejde i samme niveau som hidtil.

Som meddelt opfordrer jeg Múte Bourup Egede om, at stille op som formand. Inuit Ataqatigiit har brug for en formand som kan øve stor politisk indflydelse, som kan svare igen og ikke mindst en høj evne til at udstikke nye politiske målsætninger. Formandskabet skal ikke bruges som en oplæringsplatform med derimod kræver højt erfaringsgrundlag.

Dertil mener jeg Múte Borup Egede indfrier disse krav.