Inuit Ataqatigiit:  Vi har brug for løsninger

Corona-epidemien har ramt vores dagligdag og økonomi ganske voldsomt. Mange lønmodtagere og virksomheder går igennem en hård tid i disse dage, fordi COVID-19 epidemien ikke blot har ramt vores sundhed, men også vores økonomi ganske hårdt.

Vores land møder udfordrende tider i møde. Verdensøkonomien er allerede blevet ramt negativt og dette vil gælde i længere tid – også her i vores land. Økonomisk Råd har for nyligt offentliggjort, at udsigten til fremgang i 2020 allerede nu er vendt til en tilbagegang.

For at sikre samfundets fortsatte aktivitet og for at sørge for at selvforsyningen hos den enkelte holdes på et maksimum, er det nødvendigt at vi i den kommende tid i samarbejde sammen finder løsninger for at holde epidemiens konsekvenser på minimum.  

For at sikre, at holde samfundshjulene kørende og for at forhindre en stigende arbejdsløshed vil vi have brug for hjælpepakker. Det ser ud til at disse pakker må optimeres og nødvendigvis må være større end de nuværende pakker. Da krisen vil påvirke os i en længere periode.

Løsningerne kommer til at koste penge, hvor der kan opstå uenigheder om, hvor midlerne skal findes. Vi må i al åbenhed finde de løsninger vi, kommunerne og organisationerne kan være fælles om. Inuit Ataqatigiit anser disse som mulige finansieringskilder:

  • Forsvarlig genåbning af landet. Især indenrigs.
  • Administrative besparelser – hvor man i Grønlands Selvstyre igangsætter midlertidige ansættelses- og udgiftsstop. Absolut nødvendige ansættelser og udgifter, såsom inden for sundhedsvæsenet og socialområdet undtages. Ansættelses- og udgiftsstoppet skal forstås sådan, at niveauet på ansatte og udgifter fastholdes maksimum på det nuværende niveau og man søger potentielle sparemuligheder.
  • Ilanngaassivik, nedsættelse af selskabsskat og indførelse af beskæftigelsesfradrag, som alle skal træde i kraft i 2021 udskydes. Disse udskydes senere til en sammenhængende reform på skatte- og socialområdet. Dermed kan der hentes 3 cifret mio. kr. beløb. 
  • Udgiftsposter kigges over med en bred kam. Hvor holdbare løsninger iht. midler findes.

Det vigtigste er, at vi finder holdbare løsninger som ikke forringer, men gør forholdene bedre under denne hårde tid vi nu oplever. Da andre kan have andre meninger om de forslag vi fremsætter, ser vi frem til at høre hvilke forslag andre vil fremsætte. Lad os sammen bringe håb og finde løsninger sammen.

Múte Bourup Egede

Formand for Inuit Ataqatigiit