Bæredygtighedsprincippet er for Inuit Ataqatigiit ensbetydende med miljøhensyn, der sikrer fremtidens generationer adgang til ren natur, miljø og til levende ressourcer til lands og til vands. Inuit Ataqatigiit har derfor altid været imod udvinding af uran, for vi har til dags dato aldrig set dokumentation for at udvinding af uran kan ske på et bæredygtigt grundlag.

Udvinding af uran vil aldrig efterlade et landskab eller samfundet / omgivelserne omkring i samme tilstand som før mineaktiviteterne begyndte. Inuit Ataqatigiit frygter derfor, at igangsættelse af uranudvinding i Kuannersuit vil føre til fiskeriets og landbrugserhvervets ophør. Det vil et ansvar, som Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornaat aldrig vil kunne løbe fra.

Inuit Ataqatigiit håber inderligt, at Koalitionen vil tænke sig godt om, og i tide sætte høringsfasen i bero. At sætte høringsmateriale til høring vil forudsætte, at alt forarbejde – heriblandt møder med lokalbefolkningen – er gennemført. Høringsfasen vil også betyde, at alt tvivlsspørgsmål, f.eks. på håndtering af affald i depot, er fjernet, og alt fakta er på plads. Det vil også betyde at lande omkring Grønland, hvor en aktivitet med mulige grænseoverskridende miljøkonsekvenser i henhold til internationale aftaler, har fået meddelelse om dette. Det er, så vidt Inuit Ataqatigiit ved, nogle af de ting, der endnu ikke er på plads.

Dags dato har borgerne i Narsaq og omegn endnu ikke modtaget fyldestgørende oplysninger om de sundheds- og miljømæssige konsekvenser mineaktiviteter i Kuannersuit vil føre med sig. Det bekymrer Inuit Ataqatigiit, hvis Naalakkersuisut har hemmeligholdt disse for befolkningen

Det er også Inuit Ataqatigiits bekymring, at de eksperter som har deltaget i forbindelse med oplysningskampagnerne vedr. de miljømæssige konsekvenser ikke har kunnet besvare mange fremsatte spørgsmål stillet fra borgerne.

Inuit Ataqatigiit skal endnu engang appellere til Koalitionen om at sætte høringen i bero, så længe der er usikkerhed om indholdet af det miljømæssige som for det samfundsmæssige konsekvenser. Sæt fokus på en grøn løsning for Sydgrønland. Der er eksisterende og potentielle bæredygtige erhverv, der kan udvikles fremfor uranudvinding.

Vi er alle ansvarlig for, at det Grønland vi overlader til vores børn og børnebørn er et sundt, solidt, retfærdigt, solidarisk og åbent samfund. Et samfund, som vi ikke sælger til højestbydende i en tid med lavvande i Landskassen, og som vi derfor aldrig kan få tilbage til den det er i dag. I Narsaq, Sydgrønland og for hele Grønland.

Af: Sofia Geisler, Erhvervs- og Råstofudvalget, næstf.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0