Inuit Ataqatigiit og Atassut har indgået samarbejdsaftale i Kommune Qeqertalik for resten af  valgperioden.

Den vigtigste omdrejningspunkt i aftalen bliver, at arbejde for en borgernær smidige kommune og med klar kendetegn i vores kultur og vores deltagelse i den globaliserede verden. 

Inuit Ataqatigiit og Atassut vægter det administrativt innovative udviklingsarbejde som Kommune Qeqertalik har igangsat, som sit fornemste opgave.

Parterne er derudover enige om, at man for indeværende valgperiode skal sikre opbakning til de allerede igangværende udviklingsarbejde.

Parterne finder det vigtigt, at den målrettede arbejde sker med udgangspunkt  i gensidig respekt for  borgeres udgangspunkt, for medarbejdernes ressourcer og med åbenheds- og forsigtighedsprincipper som grundlag. 

Koalitionen er enige i at den eksisterende udvalgsstruktur bibeholdes, herunder INUAs medlemmers bibeholdelse, med følgende udvalgsformænd for resterende: 

Udvalget INOQARFIK:                          Formand Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit.

Udvalget INUIT:                                      Formand Naja Kristensen, Atassut

Udvalget TIMI TARNILU:                 Formand Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit.

Aftalen (på grønlandsk) kan ses i sin helhed i det bilagte dokument.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen

Hans Aronsen Inuit Ataqatigiit 228733                Naja Kristensen Atassut 247430