Inuit Ataqatigiit er klar til Inatsisartuts forårssamling. 19 beslutningsforslag og en enkelt forespørgselsdebat er nu sendt til Inatsisartuts formandskab.
Et af beslutningsforslagene omhandler omsorgssvigtede børn og unge, der er og har været anbragt uden for hjemmet.

Med forslaget til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, at fremlægge en vidensbaseret strategiplan for overgangen til voksenlivet for børn og unge, der er, og har været anbragt uden for hjemmet, ønsker Inuit Ataqatigiit, at sikre efterværn for omsorgssvigtede, samt at de får en bedre start på voksenlivet.

Undersøgelser viser, at de unge, der har været anbragt uden for hjemmet, har færre ressourcer til at op starte en uddannelse, komme i beskæftigelse samt få egen bolig.

Boliger til unge
Der er et stort behov for økonomisk overkommelige og mindre boliger. Det er især de unge og studerende, der efterspørger disse typer boliger. Især når udbuddet af boliger tilgodeser større boliger til familier.

Hvor stort behovet for boliger, der er passende til de unge, er, kendes ikke. Der bliver derfor bygget og planlagt boliger uden at kende til behovet. Inuit Ataqatigiit ønsker, at de fremtidige planer skal baseres på det reelle behov fra landets forskellige grupper.

Anlægsmidler til byer og bygder
Inuit Ataqatigiits forslag til forespørgselsdebat handler om, hvorvidt mindre byer og bygder i fremtiden skal have større andel af anlægsmidlerne på Finansloven.
Selvom mange anlægsprojekter er kommunale anliggender mener Inuit Ataqatigiit, at Inatsisartut kan tage en mere aktiv rolle i udviklingen af landets byer og bygder.

Vi bør bestræbe os på at tilvejebringe mere udvikling i mindre byer og bygder. Da Inuit Atqatigiit anser byer og bygder som vedblivende, mener vi at Inatsisartut bør bane vej for en mere spredt udvikling.

Anlægsinvesteringerne bør følge landets hovederhverv – fiskeriet – for at sikre en solid økonomi i de mindre byer og bygder. Det er Inuit Ataqatigiits holdning.
Det er nogle vigtige emner, vi har taget op til denne forårssamling. Vi glæder os derfor Inatsisartut-samlingens start.