Inuit Ataqatigiit FL2020: Tryghed og åndelig udvikling

Det er sommer og efteråret nærmer sig. Ligeledes vil udarbejdelsen af samt forhandlinger om det centrale lov i styringen af landet, nemlig finansloven for 2020.

Inuit Ataqatigiit vil i arbejdet med lovforslaget som det vigtigste lægge vægt på og bruge kræfter på, at forbedre og løfte folks daglige levevilkår og rettigheder samt, at styrkelse af velfærdsindsatser. De gode tider økonomisk skabt hos erhvervslivet skal omdannes til, at blive til gavn for os alle i samfundet og skabe tryghed, ligesom det skal sikre, at vores land bliver endnu bedre at bo i.

Vores 3 vigtigste krav i de kommende forhandlinger vil være:  

  • Forstærket indsats for børn og familiers levevilkår.  Vores børn og deres familier repræsenterer landets fremtid som har en central betydning for et velfungerende land, der til stadighed udvikler sig. Vi skal sikre dem en tryg tilværelse. Hvis landets befolkning skal igen vokse er vi nød til at handle.
  • Det skal kunne betale sig at blive gammel i vores land. Vi arbejder for at de ældres levevilkår skal løftes op til niveau som i andre lande. Antallet af ældre vil stige i de kommende år og de skal efter mange års tro tjeneste sikres gode levevilkår. Hvis vi skal stoppe fald i befolkningstallet her i landet, så skal bedstemor og bedstefar tilbydes bedre levevilkår herhjemme.   
  • Gode forhold til kunst og kultur. Vi tror på, at de også vil være med til at vende vore sociale udfordringer, ligesom de også være med til nyskabelse inden for erhvervsudviklingen

Vi vil også fremkomme med andre initiativer der vil skabe vækst i samfundet, forbedring af levevilkår, uddannelse samt andre områder.

Inuit Ataqatigiit er parate til forhandling og ser frem til at forhandle om de førnævnte emner, hvor vi under forhandlingerne vil fremkomme med håndgribelige løsningsforslag.

Inuit Ataqatigiits formand

Mùte Bourup Egede