Infrastrukturen skal ændres – Et mere fornuftigt udspil

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at der skal udvikles en bedre og anderledes infrastruktur.

Det handler om rigtig mange penge fra landskassen der skal derfor sikres en fornuftig og sammenhængende plan for udvidelse og anlæggelse af lufthavne.

Anlæggelserne skal ikke ske samtidig

De store lufthavne skal bygges i forlængelse af hinanden og Nuuk først.

Vi ønsker ikke en overophedning af økonomien eller arbejdsmarkedet.

Nuuk 2200m

Vi vil fremgang og vækst, og vi skal i gang – vi er klar til, at Nuuks lufthavns udvidelse går i gang.

Kommuneqarfik Sermersooq er klar, og vores land er klar. Vi anerkender, at Nuuk i høj grad er lokomotiv for resten af landet.

Vi skal skabe indtægter fra anlæggelsen af en 2200m bane i Nuuk, også så vi kan bruge overskuddet herfra til at forbedre trafikforholdene i resten af landet. Grønland har brug for et Nuuk i vækst.

Kangerlussuaq skal bevares

Det er dog nødvendigt, at Kangerlussuaq udvikles mere end i dag, og vi mener Kangerlussuaq er egnet til en helt målrettet turismeudvikling.

Vi vil sikre, at Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut går sammen om at udvikle Kangerlussuaq. Vi har forstået klart på Qeqqata Kommunia, at kommunen er klar til dette.

Ilulissat skal rettes op trafikstrukturmæssigt, også havneforholdene

Vi vil ikke starte med 2200 meter

Vi mener det på nuværende tidspunkt er vigtigt, at der også rettes op på havneforholdene.

Lufthavnen skal udvides på den nye placering, så en fremtidig yderligere forlængelse er mulig.

Det er vores klare krav, at Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia i langt højere grad koordinerer deres udvikling af turismen og erhvervsudviklingen generelt.

Vi skal tage udfordringen med, at der er pladsknaphed i Ilulissat alvorligt

Vi skal have grundige undersøgelser om Qaqortoq

Qaqortoqs kommende lufthavn skal egenkapitalfinansieres, det vil sige fra landskassen og uden lån udefra.

En regularitet på under 80 % som er det eneste vi ved i dag, er ikke nok.

Vi skal tage Narsarsuaqs fremtid alvorligt og der skal indgås et tæt samarbejde med Kommune Kujalleq om dette.

Vi skal tage Narsarsuaqs fremtid alvorligt og der skal indgås et tæt samarbejde med Kommune Kujalleq om dette.

Vi kræver et samarbejde mellem Naalakkersuisut og Kommune Kujalleq som i fællesskab får formuleret klare målsætninger for sydgrønland.

Danske investeringer velkomne

Vi stå fast på, at de endelige aftaler der indgås med staten skal sikre Grønland de bedst mulige vilkår.

Inatsisartut skal i sidste ende godkende vilkårene.

Resten af landets infrastruktur skal også hænge sammen

For at hele landet bedre kan komme til at hænge sammen infrastrukturmæssigt vil vi fortsætte forundersøgelserne til anlæggelsen af korte grusbaner i en række mindre byer.

De byer det handler om er Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik og Ittoqqortoormiit. Vi ønsker desuden at fortsætte forundersøgelserne til en lufthavn i Tasiilaq.

Vi henviser til konto 87-73-20 i forslaget til Finanslov 2019.