Inuit Ataqatigiit vil på det kraftigste opfordre Formanden for Inatsisartut til at huske, at han er formand for hele parlamentet og at Inatsisartut er parlament for hele landet. 

Det betyder, at der selvfølgelig også skal være plads til at tale og skrive dansk i Inatsisartut.  

Grønland, vores land, har brug for alle kræfter. Opdelingen af vores befolkning på baggrund af sprog må stoppe. Og det skal netop Formanden for Inatsisartut, som besidder landets højeste embede, stå i spidsen for.  

Vi anerkender at det kan være en udfordring for mange Inatsisartutmedlemmer og partigrupper at aflevere alt materiale på begge sprog. Det gælder både for de grønlandsksprogede og for de dansksprogede. Det er både dyrt og tidskrævende at få oversat alle forslag og ordførerindlæg. 

Vi vil dog opfordre Formanden for Inatsisartut til, i stedet for at køre en populistisk og splittende linje, at gå ind i en konstruktiv debat om, hvordan sagsgangene i Inatsisartut kan smidiggøres.  

For år tilbage lå tolkeopgaven i Inatsisartuts Bureau. Partierne kunne aflevere på de sprog de ville. I dag er midlerne til tolkningen lagt over i partistøtten, og partierne får selv oversat alt, hvilket giver partierne mulighed for selv at kunne kvalitetstjekke deres tekster. Det er et system vi fra Inuit Ataqatigiit er tilfredse med.  

Vi vil dog ikke stå i vejen for, at andre partier eller løsgængere kan vælge andre løsninger, og vi vil være åbne for, at det bliver valgfrit for partierne om de vil aflevere materiale på et eller to sprog. Skal der være en mulighed for kun at aflevere på et sprog, om det så er grønlandsk eller dansk, så må partistøtten nedsættes tilsvarende for de som vælger dette. 

Formanden for Inatsisartut er formand for hele landets og hele befolkningens parlament. Da vi stemte for Hans Enoksen som Inatsisartutformand sagde vi klart, at vi forventer, at han som Formand for Inatsisartut inkluderer alle.  

Den fornemste opgave for formanden er at sikre, at alle på lige fod kan deltage i landets vigtigste demokratiske forsamling, uanset sprog. Vi forventer, at Formanden for Inatsisartut med det samme uddyber sin udtalelse og gør det klokkeklart, at Inatsisartut er for alle.

 

Sara Olsvig

Formand for Inuit Ataqatigiit