Hvornår får vi tid til at gøre noget ved folks levevilkår her i landet?

Naalakkersuisut har nu uden videre bevilget enorme summer til store anlægsopgaver. Når bevillingerne til anlæg er vurderet som positive eller negative, så ved vi og skal være opmærksomme på, at disse flere milliarder er bevilget fra samfundets fælles kasse.

Dette medfører, at vores muligheder for at benytte midler til forbedring af folks levevilkår bliver forværret betragteligt. Anlæggelse af nye lufthavne er ikke en forbedring af folks levevilkår, men er en udskydelse af lettelse af befolkningens kår. Dermed har man fra politisk hold valgt at nedprioritere forbedring af folks hverdag, men har valgt at benytte midlerne til dyre materielle løsninger. Vi ønsker at Naalakkersuisut indrømmer dette.

Vi skal have kræfter til folks levevilkår

Lufthavnsinvesteringerne betragtes som en vej til at give erhvervslivet vækst, og det vil være positivt hvis de påtænkte nye arbejdspladser bliver skabt og udviklingen realiseres. Men man vælger at udskyde forbedringer af folks levevilkår, løsning af sundhedsvæsenets problemer, en reform af socialområdet samt meget meget mere. Hvis vi skal løse noget, må vi have midler at gøre godt med. I stedet vælger man at ikke bruge de mange mange midler til forbedring af folks levevilkår, men til store og hundedyre prestigeprojekter. Det skal vi være opmærksomme på fra partierne, hvor vi sætter os ned og ser på de opgaver vi har inden for social- og sundhedsområdet. Hvis man kan indgå aftale om lufthavnsbyggerierne, så kan vi også fra politisk side komme overens om, at folks levevilkår ikke skal blive ringere. For vi ved at vi ikke har sikret mærkbare indkomster til samfundets fælles kasse.

Landets overskud skal komme borgerne til gode

Den regeringsførelse der bliver gjort nu, medfører at samfundets midler flyttes over til selskaberne. Grønlands Statistiks opgørelser dokumenterer, at midlerne flyttes over til selskaberne, ligesom det dokumenteres på sort og hvidt, at lønmodtagernes lønstigninger ikke kan følge med inflationen. Den regeringsførelse der bliver gjort i dag, er meget dyrt for samfundet. Man forbedrer selskabernes kår, i stedet for at forbedre folk levevilkår. Landets overskud skal benyttes til at lette familiernes kår, dette er i vores interesse. Skal vi ikke sætte os ned og debattere om pengestrømmen her i landet mere skal være til gavn for alle og ikke mindst borgerne?

Hvis ikke vi ændrer politikken, hvornår vil vi gøre noget ved flugten fra Grønland? Hvis ikke vi ændrer politikken, hvornår vil vi forbedre vores dårlige offentligt ejede udlejningsboliger? s ikke vi ændrer politikken, hvornår vil få opnå at løfte i flok med folk i alle kommuner og sørge for at give reallønsfremgang til folk?

Vi skal ikke nøjes med at efterlyse nye veje, vi skal vise dem gennem vores daglige beslutninger også i forbindelse med regeringsførelsen. Vi mener at mange mennesker som efterlyser reelle forbedringer af deres levevilkår også må gentænke hvor de sætter deres kryds ved valgene. Ansvaret ligger hos vælgerne.

Vi skal alle være med til at vurdere, om vi er tilfredse med de vilkår der er, der hvor vi bor, ligesom vi må vurdere om vores land udvikles på grundlag af de ressourcer der er tilgængelige her i landet. Du skal som læser selv vurdere i hvilket land du ønsker at bo. Du kan selv vælge hvilken regeringsførelse der bliver gjort i landet. Vælg med omhu og brug din stemme.

Politisk ordfører for Inuit Ataqatigiit

Aqqaluaq B. Egede