Partii Naleraq har siden sin oprettelse meldt ud, at de er de mest venstreorienteret parti, at der ikke findes andre venstreorienterede partier, at de er de eneste der forsvarer de svage og yderdistrikterne samt at de er imod uran.

Men i den seneste tid er der kommet helt andre toner fra Partii Naleraq; de er begyndt at stille spørgsmålstegn ved deres modstand mod uran, ligesom Naalakkersuisoq for Finanser Pele Broberg fra Partii Naleraq er kommet med udmeldinger der vækker undren.

”Selskabsskatten skal halveres.”

Der skal ikke herskes tvivl om at vore helt eller delvis samfundsejede virksomheder, har en central rolle i borgernes levevilkår og er med til at sikre forsvarlige vilkår i yderdistrikterne. Det private erhvervsliv betaler også via selskabsskatten ind i landskassen. .

Hvis Partii Naleraqs mål er at halvereselskabskatten, hvordan vil partiet sikre at vi har råd til at servicere kysten? Hvor vil partiet hente pengene fra?  Man kan ikke forvalte landets midler uden at have forsvarlige prognoser på indtægtssiden.

Hans Enoksen hvor er du?

I 2015 var Landskassens indtægter fra selskabsskatterne på 262,9 mio. kr.

Gennem vores spørgsmål ved vi hvor meget en procent svarer til i kroner og øre.

Efter det senet oplyste svarer en enkelt procent til mellem 8,7 og 12,5 mio. kr. Det vil så forholde sig sådan, at såfremt Naalakkersuisoq for Finanser agter at nedbringe selskabsskatten fra 30 til 15 procent, så vil dette koste landskassen 132 mio. kr. om året, hvilket svarer til 528 mio. kr. i løbet af en 4-årig periode.

Jeg ønsker at spørge Pele Broberg om hvor han vil spare, når Landskassen i en 4-årig periode står til at miste 528 mio. kr.? Hvad vil man ofre? Hvordan vil han derudover sikre sig mod yderligere indtægtstab i Landskassen? Hvilke konsekvenserne vil halvering af selskabsskatten få for serviceringen af kysten?

Ifølge budgetloven skal ansvarlige folkevalgte kompensere deres besparelser ved forslag om kompenserende indtægter. Hvordan vil han sikre dette?

Afslutningsvis ønsker vi at få oplyst, hvor partiformand Hans Enoksen står i denne situation. Er han enig med denne markante højresving i det parti han har stiftet? Og spørgsmålet udestår om  partiet bakker op om Naalakkersuisoq hans højreorienteret dagsorden?

 

Mvh.

Peter Olsen
Inuit Ataqatigiit