Hvor bliver skole og uddannelsesreformen af

Efter den nye koalition blev etableret, har vi glædet os til det vi har hørt, nemlig:

At man vil igangsætte skole og uddannelses reformen.

Vi har set frem til at være en del i dette arbejde. En af de tiltag vi har hørt gennem pressen er, at man vil etablere 12. klasser.

På vegne af Inuit Ataqatigiit er vi to medlemmer i Udvalget for Uddannelse, Kirke og Kultur, Mimi Karlsen og Sofia Geisler.

Siden sidste år har vi fremsat forslag, der vedrører uddannelse, og man har ladet disse vente til reformarbejdet.

Vi, der er medlemmer af Udvalget for Uddannelse Kultur på vegne af Inuit Ataqatigiit, har hele hele året ventet på at få informationer fra Naalakkersuisut og ikke mindst ventet på at blive inddraget. Andre, som vi har snakket med, venter også på at blive inddraget.

Den 26. april mødtes vi endelig med Naalakkersuisoq for Uddannelse. Det vi hørte blev vi meget forbavset over. Der arbejdes ikke med skole og uddannelsesreform. Det, der istedet bliver arbejdet med er: Fleksibel og sammenhængende uddannelse, evaluering og udvikling – debatoplæg.

Nyheden er forbløffende. Vi har set meget frem til forbedringer i folkeskolen og uddannelsessystemet, men det viser sig, at det i stedet bliver lavet et debatoplæg. Man har ladet befolkningen vide at man vil reformere skolen og uddannelsesområdet. Man bliver forbavset over at høre, at der arbejdes i en helt anden retning.

Når Naalakkersuisut har meldt ud om hvad man vil arbejde med, bliver mand derfor forundret og skuffet over, at Naalakkersuisut har ændret markant på arbejdets karakter. Det er respektløs at lade intressenterne vente, der vil arbejde med forbering af folkeskole og uddannelser.

Vi vil forbedre folkeskolen, vi vil abejde for, at vores unge får en god uddannelse.

Med dette vil vi have i Naalakkersuisut kommer med en forklaring.

Mimi Karlsen & Sofia Geisler