Skrevet af: Naja Lund, på vegne af Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq.

Hastværk med råstofudvinding ved Kringlerne er ikke på sin plads

Som bekendt er Kommune Kujalleq vigtig for fødevareforsyningen i vort land, og én af de vigtige opgaver for kommunen er at optimere mulighederne for fiskeriet. Fiskeriet har været det bærende erhverv for landets egen befolkning og er gået fra generation til generation. 

Der er muligheder for råstofudvinding i vores del af landet, som vil kunne gavne landet og kommunen. Men hvis man ytrer sig om, at det haster med det eller at åbningen af dette er nært forestående, skal man som det vigtigste sikre sig, at denne aktivitet ikke kommer til at skade den fastboende befolknings erhverv og deres liv. Man skal sikre sig, at Kangerluarsuk kan benyttes som den gør i dag. Og man skal sikre sig, at fåreavlerne stadig kan benytte områderne til fouragering af deres får. Men om disse ting er sikret ifm. Kringlerne, er vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer stærkt i tvivl om.

Det pågældende område er meget tæt på fourageringsområderne for får, og havene omkring det benyttes flittigt til fiskeri, og landet til jagt og bærplukning. Hvordan vil disse ting blive påvirkede hvis der kommer råstofudvinding der?

Med venlig hilsen

Naja Lund

Share and Enjoy !

0Shares
0 0