Af: Aqqaluaq B. Egede Politisk ordfører

Har Naalakkersuisut opgivet at forbedre de ældres levevilkår?

Naalakkersuisut og deres parlamentariske grundlag har opgivet målet om at forbedre befolkningens levevilkår. Nu har Naalakkersuisut bekræftet, at man agter at forhøje pensionsalderen.

Folks levevilkår har en afgørende betydning for enhver borgers velfærd. Naalakkersuisuts politik om blot at tjene penge og fravalg af at sætte borgeren i centrum vil jeg at kalde som et tab af identitet.

Under valgkampen har vi hverken hørt Siumut eller Nunatta Qitornai udtrykke mål om at forringe folks levevilkår. For det var dem der højt og helligt lovede at arbejde for forbedring af befolkningens levevilkår. Men det skulle vise sig, at de var klar til at forringe serviceringen af borgerne. Nu vil de tage de allerede bevilgede midler fra pensionisterne og bruge pengene for at pynte på deres regnskaber.

Mange ældre ønsker en pensionisttilværelse i vores land. Men der er også mange der får et stadigvæk større ønske om at forlade vores land, fordi de har en opfattelse om, at de der kan få en bedre tilværelse. Hvis vi kun skal leve en gang, hvem vil så ikke stræbe efter et bedre og lettere liv? Hvis vores land ikke skal ende som et af de hårdeste lande at leve i, må vi politikere arbejde så befolkningen atter igen skal føle optimisme.

Inuit Ataqatigiit har opfordret til at fokusere på velfærdsmål, b.la. andet styrkelsen af ældreområdet frem mod 2030, netop for at styrke ældreområdet samt for at sikre bedre levevilkår for vore ældre. Vi mener at dette behov ikke opfyldes ved blot at øge pensionsalderen.

Ved at udskyde pensionsalderen med et år ønsker koalitionen at landskassen ad denne vej tjener 35 mio. kr. om året. Hvis dette skal ske og landskassen får tilført en pose penge ad denne vej, så mangler Naalakkersuisut at gøre rede for, hvad man agter at benytte disse midler til.

Naalakkersuisut ynder at udtrykke at kassen bugner af penge, netop fordi vores land er så rig. Men hvis forholdene er sådanne, hvorfor pålægger man borgerne yderligere byrder gennem prisforhøjelser og afgiftsstigninger?

Vi skal prioritere befolkningens velfærd i vores indsats

Inuit Ataqatigiit har inviteret alle partier til et samarbejde for at styrke befolkningens økonomi, således at de i højere grad kan være selvforsørgende.

Landets borgere skal sættes i centrum og prioriteres højest i det politiske virke, og ikke blot være fine drys i en ekstase under en valgkamp. Samfundet skal være med til at udøve kontrol af de folkevalgte – også når bestemte partier begynder at arbejde stik imod de fine løfter som de i sin tid afgav.

Inuit Ataqatigiit ønsker at invitere samfundet for at realisere 7 velfærdsmål for forbedringer af befolkningens levevilkår, disse er store vedfærdsmål som vil lette kårene og som bør samarbejdes om på tværs af parti skel.

Befolkningen er ikke nikkedukker for politikere og folkevalgte. Vi skal fremsætte vores krav og der skal forandringer til. Hvis de ledende partier ikke har forvaltet samfundet med succes, er det op til befolkningen for at sikre, at der sker forandringer. Hvis samfundet skal samle alle vores kræfter, skal vi vælge de meninger og mål som vi kan enes om også gennem et valg.

For du kan være med til forandringer, hvis blot du vil. Ændringer kan kun lykkes hvis du aktivt deltager i disse ændringer.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0