Hans Pavia Egede

Inuit Ataqatigiit har med sorg modtaget meldingen om, at tidligere partisekretær og politiker Hans Pavia Egede er afgået ved døden. Hans Pavia Egede tilsluttede sig i sine sidste år i politik vores parti efter at have været aktiv politiker for Atassut og Akulliit Partiiat. I sine sidste år som aktiv politiker var han medlem af overgangsudvalget til Kommuneqarfik Sermersooq og hans kærlighed til hovedstaden, hans fødeby Nuuk, var altid tydelig. Viljen til at udvikle storbyen og Grønland generelt var en af de stærke drivkræfter hos Hans Pavia. I 2008 blev Hans Pavia Egede ansat i Inuit Ataqatigiits partisekretariat og var i perioden 2011 til 2013 partisekretær for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat.
Vi vil i Inuit Ataqatigiit huske Hans Pavia Egede som en skarp og intellektuel politiker og partisekretær. Han kunne jonglere med ord og sprog og var indtil få måneder før sin død aktiv og leverede skarpt formulerede oversættelser. Med sin dybe indsigt i blandt andet fiskeripolitik og samfundsøkonomi var Hans Pavia Egede en engageret og værdsat kollega. Mange fik lejlighed til at opleve hans intellekt både under tiden som partiansat og i hans tid som politiker, og lige så mange vil også huske de korte, præcise og rammende bemærkninger om velvalgte emner, som ofte faldt fra Hans Pavias side.

Hans Pavia Egede havde mange nære venner såvel i politik som uden for politik. Vi ved, at han vil være savnet, ikke mindst for den omsorg og generøsitet han delte med sine nære.

Vi sender fra Inuit Ataqatigiit vores dybeste medfølelse til Hans Pavia Egedes familie og venner.

Æret være Hans Pavia Egedes minde.

Sara Olsvig
Formand
Inuit Ataqatigiit