Grønland bør tilslutte sig FN’s antikorruptionskonvention

Dagens debat om forslagene fra Demokraatit og Suleqatigiissitsisut om en udvidelse af whistleblowerordningen og en bedre bekæmpelse af korruption i Inatsisartut viser, at flere partier er enige i, at vi skal være bedre til at bekæmpe korruption. Det er vi rigtig glade for i Inuit Ataqatigiit.

I 2014 stillede Inuit Ataqatigiit et forslag om (pkt 52, FM2014), at Grønland skal tilslutte sig FN’s antikorruptionskonvention. Forslaget blev dengang støttet af det daværende Naalakkersuisut men blev aldrig færdigbehandlet i Inatsisartut, da der blev udskrevet valg i utide.

Siden er flere af vores andre forslag, for eksemplet forslaget om at oprette en whistleblowerordning, vedtaget og Grønland har taget gode skridt mod at sikre os bedre imod korruption.

Det er vi glade for, men vi mangler det endelige skridt til at tilslutte os FN’s antikorruptionskonvention.

Vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at det er på høje tid, at vi tilslutter os antikorruptionskonventionen. Dette vil sikre, at de tiltag som efterlyses i Demokraatits forslag om at udarbejde en redegørelse på området rent faktisk implementeres.

Vi støtter op om, at der udarbejdes en redegørelse, men vi ønsker at gå skridtet videre og sikre en grønlandsk tilslutning til antikorruptionskonventionen.

 

Sara Olsvig

Formand
Inuit Ataqatigiit