Det er fuldstændigt uacceptabelt at Naalakkersuisut koalitionen indtil flere gange har udtryk hvordan og hvorledes Inatsisartut bør udføre sit arbejde. Naalakkersuit skal respektere, at det foreliggende lovforslag som Nalaakkersuisut har udarbejdet, bliver udredt med fornødne tempo og grundighed, sådan som flertallet af Inatsisartut ønsker.   

Med herværende udtalelse beder vi Inatsisartutformanden om at rette henvendelse til Naalakkersuisut med det klare budskab om, at man snarest muligt skal stoppe med at udøve pres og respektere Inatsisartutarbejdet. Det er nemlig ødelæggende for den gensidige respekt når man er vidne til Naalakkersuisut via pressen – uden respekt for magtfordelingsprincippet – forsøger at belære Inatsisartut hvordan arbejdet udføres bedst.

Afslutningsvis skal vi fra Inuit Ataqatigiit gøre det klart, at vi er indstillet på at arbejde for en ansvarlig reform af hele infrastrukturområdet. Vi finder det dog vigtigt at pointere, at arbejdet skal udføres med en grundighed og med en fornødne tempi der skal til for at sikre, at det store finansieringsbehov som skal dækkes af samfundet egne midler, udarbejdes mest forsvarligt. 

 

Inuit Ataqatigiit sinnerlugit
Múte Bourup Egede

Gruppeformand