Garnfiskeri efter hellefisk stoppede pr. udgangen af aprilmåneden i Avannaata Kommunia.

Der foreligger ellers et ønske fra fiskerorganisationer om et forlængelse af garnfiskeriet til udangen af majmåneden, begrundet med, at langelinefiskeri i majmåneden har ikke det større økonomisk gevinst efter erfaringen.

Fangsten med garnfiskeriet var endeligt økonomisk opadgående da man nedlagde forslaget til forlængelse af garnfiskeriet. Det ærger selvfølgeligt fiskerierhvervet meget, hvilket betyder begrænset økonomist gevinst for hele samfundet.

Det skal også påpeges kraftigt, at flere årige ønske om ændring af Avannaata Kommunia´s vedtægt om garfiskeri, har været behandlet meget sløset fra kommunens side, hvor den først skal til høring inden for de nærmeste fremtid.

Vi skal også forholde os til et andet vigtigt faktor, som er, Covid-19´s kommende økonomisk konsekvens for verdensmarkedspriserne for handel af fisk, som vi ikke rigtigt har mærket effekten af herhjemme endnu. Avannaata Kommuniani Inuit Ataqatigiit anmoder, at vi skal strukturere fiskeriet til et økonomisk mest effektiv niveau, inden det (måske) uundgåeligt økonomisk nedgang af verdens handelspris ramme os i kommunen og ikke mindst hele samfundet.

Inuit Ataqatigiit anmoder borgmester Palle Jerimiassen om at tage tiltag med Naalakkersuisut, om et forlængelse af garnfiskeriet i Avannaata Kommunia til udgangen af maj måneden.

Med venlig hilsen

Regine N. Bidstrup og Bendt B. Kristiansen

Inuit Ataqatigiit

Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Avannaata Kommunia