Af Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

FN´s dag:

Forenede Nationer – også for oprindelige folk

Denne dag for 74 år siden, i 1945, gik 51 stater sammen om at danne Forenede Nationer, FN. Antallet af nationer i FN er steget til 193, i den organisationen der blev oprettet med det formål at forhindre en verdensskrig i nogensinde at opstå igen.

Udover det store arbejde med den fredsbevarende indsats er FN for os ensbetydende med menneskerettigheder, der skal beskytte det enkelte individ mod overgreb fra staten. Menneskerettigheder bliver udmøntet til daglig, uden at vi måske tænker så meget over det.

Menneskerettigheder er indarbejdet i retsplejeloven, kriminalloven, Selvstyreloven og andre lov, der definerer relationen og dermed også rettigheder mellem borgerne og Selvstyret / Staten, og igen mellem Grønland og Danmark på den ene side, og på den anden side mellem Grønland, Danmark og udlandet. Som eksempel ved Grønlands deltagelse i Hvalfangstkommission og andre organer, der i sidste ende har stor indflydelse og betydning for den enkelte her i landet. 

Menneskerettigheder som blev vedtaget af FN i 1948, er derfor en del af vores hverdag i denne del af verdenen, hvor det drejer sig om ideer som frihed og demokrati, retsprincippet om at alle er lige for loven samt sikring af ejendomsretten. Også for det grønlandske folk, der er en del af de oprindelige folk, der udgør 5 procent af verdens befolkning.

Det er derfor ingen tvivl om, at Inuit Ataqatigiit til enhver tid vil støtte de oprindelige folks rettigheder, også her i landet. Vi skal derfor ønske Naalakkersuisut tillykke med det store arbejde, hvor det lykkedes, i samarbejde med Danmark, og med støtte fra de nordiske lande, at en fra Grønland blev medlem af Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender i FN for perioden 2020-2022. 

Der er en række store udfordringer for de oprindelige folk verden over. Dem må vi ikke vende det blinde øje til. Men vi bemærker også, at det internationale samfund i stigende grad anerkender oprindelige folks rettigheder, og disse rettigheder er slået fast med vedtagelsen af deklarationen for oprindelige folk rettigheder. Dette arbejde skal i sidste give redskaber til også at kunne håndtere de store udfordringer, vi som folk allerede møder på grund af klimaforandringer.

Med venlig hilsen

Sofia Geisler

Udvalgsposter:

  • Lovudvalg, næstform.
  • Nordisk Råd
  • Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg
  • Udvalg for Uddannelse, Kultur, Kirke

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0