Af: Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut, medl. Udvalget for Erhverv & Råstoffer

Erik Jensen: Vil du gennemføre en folkeafstemning vedr. Kuannersuit?

Af: Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut, medl. Udvalget for Erhverv & Råstoffer

I 2013, ved åbningen af Efterårssamlingen, sagde daværende formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond (S) blandt andet, at Naalakkersuisut ønskede at høre de sydgrønlandske borgeres holdning til spørgsmålet om en mine, der involve-rer udnyttelse af radioaktive mineraler som biprodukt. Samt at uanset at en folkeaf-stemning om Kuannersuit-projektet i Sydgrønland vil være vejledende, så vil Naalakkersuisut tillægge resultatet af folkeafstemningen afgørende betydning for Naalakkersuisut´s beslutning om at der i det hele taget vil kunne tillades minedrift på Kuannersuit involverende udnyttelse af radioaktive mineraler som biprodukt.

Det må i sagens natur være et udtryk for et mål for Siumut, at partiet ønsker at inddrage befolkningen i Sydgrønland i spørgsmålet om et evt. mine i Kuannersuit / Kvanefjeldet, der kan og vil få stor betydning for lokalsamfundet, men også for hele landet, såfremt den igangsættes.

Den vejledende folkeafstemning er til dags dato ikke blevet fulgt op med et konkret handling.

Vi vil derfor spørge formanden for partiet Siumut, Erik Jensen, om han agter at inddrage befolkningen, og gennemføre en vejledende folkeafstemning.

Inuit Ataqatigiit er af den forståelse, at en evt. mine i Kuannersuit har delt befolkningen især i Narsaq og i Sydgrønland. Vi skal derfor høre den nyvalgte partiformand og forretningsudvalget, om Siumuts samlede ledelse på trods af den splittelse agter at åbne minen i Kuannersuit.

Vi vil også gerne høre partiformandens holdning til, at der ikke bliver gennemført borgermøder om Kuannersuit i Nanortalik, og i andre dele af landet. En mine i Kuannersuit vedrører ikke alene Narsaq og Sydgrønland, men hele landet. I modsat fald må formanden for Siumut forklare os hvorfor det ikke er nødvendigt at høre hele befolkningens holdning til en mine i Kuannersuit.

Med venlig hilsen

Sofia Geisler

Share and Enjoy !

0Shares
0 0