Af: Stine Egede, Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq samt Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Er det korrekt at man vil nedlægge institution for børn og voksne med multihandicap “Ivaaraq’’?

Sidste år den 19. december spurgte Finansudvalget Naalakkersuisut om hvilken begrundelse der lå til grund for at institution for børn og voksne med multihandicap “Ivaaraq” skulle afvikles[1].

Indtil dato har Naalakkersuisut ikke besvaret spørgsmålet entydigt, hvorfor Inuit Ataqatigiit ønsker at Naalakkersuisut kommer med en klar redegørelse om sagen.

Er det korrekt at “Ivaaraq” skal afvikles, og man som følge heraf vil flytte institutionen til Sisimiut?

Hvis det er Naalakkersuisuts mål, så undrer dette Inuit Ataqatigiit. Her taler vi om borgerne med vidtgående handicap og som har brug for særlig støtte og omsorg. Hvorfor skal disse til at forlade det hjem som de har boet i, i mange år og den skole som de går i?  

Hvis mangel på arbejdskraft bruges som begrundelse vil det være dybt overraskende, idet virkeligheden er, at der i hele landet er mangel på omsorgspersoner. Man løser ikke problemet ved blot at flytte institutionen til Sisimiut. Den omsorg som beboerne oplever fra de loyale medarbejdere og som de er vant til vil gå tabt.   

Vi skal værne om de personer som har brug for særlig hjælp og omsorg. Vi har pligt til at sikre at de har trykke omgivelser. Hvis Naalakkersuisut hen over hovedet på beboerne skal besluttet at flytte dem, så mener Inuit Ataqatigiit at dette er hensynløst og tankeløst.. Naalakkersuisut skal ikke skabe panik. De skal modsat sikre, at vores medborgere har trygge forhold, specielt når det handler om personer med vidtgående handicap.

For beboernes og forældrenes skyld og ikke mindst for de loyale medarbejderes skyld opfordrer vi til at man snarest komme med en klar udmelding. Ligeledes er det for Kommune Kujalleq også vigtigt at der kommer med en klar udmelding.  

Efter de oplysninger som til mig er givet, har man indtil dato ikke orienteret hverken beboere eller personale. Er det korrekt?

Hvis det er rigtigt at Naalakkersuisut arbejder hen imod en afvikling af institutionen, så er sådan en håndtering af sagen særdeles uacceptabelt. Vi taler om personer der har hårde vilkår og personer der udfører et stort stykke arbejde. Hvis man flytter institutionen hen over hovedet på dem, vil jeg stå særdeles uforstående og vil finde dette stærkt uacceptabelt.

Hvis beboerne og medarbejderne i Ivaaraq skal flyttes vil det have uoverskuelige konsekvenser for dem. Jeg er bange for, at proceduren herfor vil skabe panik. Jeg gentager: Naalakkersuisut skal ikke skabe panik. De skal modsat sørge for at disse borgere bliver sikret trygge vilkår.

Med denne udtalelse håber jeg på, at Naalakkersuisut uden yderligere forsinkelse kommer med en klar redegørelse om sagen.


[1] https://ina.gl/documents/finafg/2019/862_Finansafg_kal.pdf

Share and Enjoy !

0Shares
0 0