Det kan ikke accepteres, at demokratiet er sat ud af spil

Sisimiuni Inuit Ataqatigiit kan ikke acceptere, at demokratiet er sat ud af spil.

Inatsisartut kan til enhver tid aflevere et mistillids dagsorden til mødelederen. Det er kun Inatsisartut, som kan ved deres stemme, bestemme om dagsorden punktet, godkendes eller afvises. Inatsisartut formand kan ikke afgøre det alene.

Den 28. marts 2019 under pkt. 28 var Aqqaluaq B. Egede i gang med at fremlægge et mistillidsdagsorden, da Tv-transmissionen pludselig slukkes. Mødelederen gjorde ikke opmærksom på om det er pause eller tekniske problemer.

Da mødes startes igen, viste det sig at der har været pause, møde lederen startede og sagde, at man nu skal forsætte der hvor man slap. Derfor skulle Aqqaluaq B. Egede forsætte, hvor han kan stilles spørgsmål om hans fremlæggelse.

Han blev frataget den mulighed, mødelederen fulgte ikke reglerne.

Inatsiartut formand skal ellers sørge for at alle inatsisartutmedlemmer har lige vilkår. 

Agathe Fontain

Formand i Sisimiut Inuit Ataqatigiit

Mobil: 48 45 31