Det er nødvendigt med brede forlig inden for fiskeriet

Inuit Ataqatigiit er klar til at indgå i forhandlinger og samarbejde om fiskeripolitikken. Jeg efterlyser, at vi og andre partier i oppositionen bliver tæt inddraget til forhandlinger. Som folkets tjenere kan vi i et så vigtigt spørgsmål for vores land ikke komme udenom, at skabe fremtiden med bredt fundament. Fiskeriet berører os alle, derfor skal vi samarbejde om det.

Efter den seneste nyhed skal koalitionspartierne og deres støtteparti forhandle om fiskerikommissionens kommissorium.

Vi kan ikke komme uden om bredt politisk, at sikre et gennemtænkt og mulighedsskabende fremtid for fiskeriet, da det er grundlaget for vores velfærd og økonomi.

Her er det helt centralt, at der sikres brede forlig på tværs af partierne på fiskeriområdet. Hvis fremtiden for os alle skal sikres, skal udviklingen af fiskerierhvervet være langsigtet og gå på tværs af valgperioder uanset hvem der sidder på regeringsmagten.

Jeg anbefaler koalitionspartierne og støttepartiet gennem åbenhed inddrager alle partier, relevante parter og befolkningen fra begyndelsen med udarbejdelse til den kommende fiskerilov. Vores fællesressourcer fortjener ikke et konfliktfyldt løsning, omvendt skal vi kunne være enig om et politisk bredt forlig.

Múte Bourup Egede

Formand

Inuit Ataqatigiit