Det er en vigtig dag i dag, da det er en international børnenes dag for hele verden, derfor ønsker Inuit

Ataqatigiit alle børn tillykke, og ønsker dem en festlig dag.

Det er vigtigt fra Inuit Ataqatigiit’s side at fra barnets fødsel får bedst muligt vilkår, Inuit Ataqatigiit arbejder for f.eks. forlængelse af barselsorloven, samt at det har lykkedes for at barselsorloven har fået samme vilkår for alle. 

Dette betyder ikke at vi ikke længere har noget at forbedre for børnenes vilkår, idet vi ved at der findes børn som er hjemløse, går sultne i seng, ved udgang af folkeskolen har nogle ikke opnået tilfredsstillende resultater, derfor har vi stadigvæk meget at arbejde hen imod.  

Vi ved at vi har meget at skulle forbedre for børnenes vilkår i et land med få indbyggere i den kommende fremtid, og fra Inuit Ataqatigiit’s vegne vil vi gøre alt for at forbedre og arbejde for dette.

Selvom formanden for Naalakkersuisut har udråbt året til børnenes år, som desværre ikke blev realiseret, når man har udråbt dette og det ikke kun skal være ord og skal realiseres, burde man i større omfang arbejde for sagen.

Vi kan ikke komme uden om FN’s børnekonventionen for at det kan realiseres for hele landet. Inuit Ataqatigiit støtter udtalelsen fra MIO om børns rettigheder bliver fuldt ud efterkommet. Vi mener at forældres rettigheder og vilkår skal oplyses i større omfang.

Inuit Ataqatigiit har planer om, at alle arbejdsområderne tværfagligt har en handleplan for hele landet,

der skal arbejdes for forbedring i alle arbejdsområderne tværfagligt og struktureres sammen. Handleplanen for hele landet bør handle om handlingsplaner som departementer udarbejder en håndgribelig handlingsplan – hvor barnet skal være i centrum. Dette betyder det skal ses som en helhed når man arbejder med barnet, struktureres sammen og arbejdes tværfagligt i samtlige områder.

Til alle foreninger langs kysten takker og hædrer vi til alle som arbejder med børns vilkår, mange forældre med god opdragelse til deres børn, pædagoger, fritidsundervisere, plejeforældrene, samt idrætsforeningerne. I gør børns vilkår lysere med jeres indsats. Vi ønsker jer en god arbejdsindsats i fremtiden.

Vi ønsker alle børn en god International børnenes dag.

Mariane Paviasen, medlem, Familie og Sundhedsudvalget

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0