Der skal handles nu

Vi er overbevidst om at Kommunerne gør hvad de magter og har ressourcer til indenfor det sociale område. Desværre er det vores opfattelse, at socialområdet er gået på knæ på grund af den massive svigt af børn, der efterfølgende må anbringes udenfor hjemmet. 

Vi kan hurtigt blive enige om, at det vigtigste i vores samfund, er at, børnenes tarv bliver varetaget. Vi må desværre konstatere, at der er en massiv svigt af børnene, der kan være på vej til at tage det sidste pust af det sociale system.  

Vi skal opfordre Naalakkersuisut til sammen med kommunerne at etablere et forum, der får ressourcer til at tage hånd om den landsdækkende arbejde med svigt af børn. Vi skal også opfordre Naalakkersuisut og kommunerne til sammen at tænke ud af boksen, og finde alternative muligheder til at tage hånd om arbejdet med de svigtede børn. 

Vi skal have en viden om, hvad der reelt er baggrunden for det store svigt af børn. Vi skal have opbygget et system, hvor vi åbent snakker om problemet, men også om de løsninger, det offentlige kan tilbyde her og nu og frem i tiden. 

Det er på tide, at vi tager et åbent snak om, hvorfor vi i Grønland har så mange unge og voksne, der sætter børn i verden, men som de af forskellige grunde ikke evner at tage ansvaret for.  

Ingen skal dog være i tvivl om, at vi i Inuit Ataqatigiit mener, at det offentlige til enhver tid skal varetage børnenes tarv, når forældrene svigter.

Vi  skal herigennem rose det kommunale system for at være med til at løfte den store opgave. Vi skal også rose børnetalsmanden MIO for til stadighed at undersøge og dokumentere børnenes vilkår, og MIO´s tætte samarbejde med det offentlige i arbejdet for børnenes tarv. 

MIO har været og stadig er primusmotor for undersøgelse og dokumentation af forholdende for børn på kysten. Derfor har vi allerede en stor viden om at der skal rettes på forholdende, og det er handlingen fra det offentlige, vi efterlyser.  

Vi skal derhen hvor det er forældrene, der har opgaven og ansvaret for opdragelse af deres børn. 

Med venlig hilsen

Aqqa Samuelsen                                                     Stine Egede

Ordfører                                                                     Udvalget, Familie og Sundhed, næstformand