Demokraatits formand vil feje ulovligheder under gulvtæppet

Af: Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatiigt, politisk ordfører

Demokraatits formand vil feje ulovligheder under gulvtæppet

Alle ved at Formanden for Naalakkersuisut har begunstiget sig selv, ved at være med til at beslutte kvoteforhøjelse af stenbidere. Dog Formanden for Demokraatit stiller ikke spørgsmålstegn ved, at Formanden for Naalakkersuisut har hemmeligholdt afgørende informationer, ligesom han har værget sig for at give informationer til Inatsisartuts Revisionsudvalg. Formanden for Demokraatit siger blot: at Revisionsudvalget berettet, at der ikke er “begået ulovligheder” ud af det blå luft, hvilket medfører at han ikke ønsker at sagen skal få politiske følger.

 Det overrasker os ikke i Inuit Ataqatigiit, idet vi allerede havde forventet at formanden for Demokraatit ville benytte selvforsvar som taktik. Det der overasker os er, at man kan tillade sig at komme så lavt med sådanne fordrejet begrundelser, idet enhver allerede ved, at udvalget klart har meldt ud om at loven er blevet brudt. Udvalget har benyttet den hårdest mulige konklusion. Udvalget har stemplet Formanden for Naalakkersuisut inhabil. Det vil sige, at man har begået lovbrud.

Formanden for Demokraatit har vendt sit eget partis værdier som bygger på kampen mod kammerateri samt at man nu ser igennem ulovligheder blot for at klæbe sig til taburetterne. Vi må nu konstatere, at Demokraatit nu er i allerforreste række for at beskytte politisk magtmisbrug. Det er det man må konkludere, når de vender det blinde øje til for at “være inde i varmen”. Hvis deres vælger nu flygter over hals og hoved må det være forståeligt. For hvem kan acceptere sådanne forhold – mindst af alle vælgere af selvsamme Demokraatit. Ud over inhabilitets spørgsmålet kan vi også kigge på andre lovovertrædelser som Revisionsudvalget desværre ikke har behandlet yderligere. Disse spørgsmål bør Formanden for Demokraatit således svare på:

  1. Er formanden for Naalakkersuisuts fartøj godkendt til at kunne udlejes til erhvervsmæssigt fiskeri?
  2. Er Formanden for Naalakkersuisuts fartøj udlejet efter fartøjets dimensionstal? 
  3. Opfylder Formanden for Naalakkersuisuts fartøj de krav der stilles til fartøjer der benyttes til erhvervsmæssigt fiskeri?

Alle ved og det har allerede været fremme i medierne at Formanden for Naalakkersuisut har tilsidesat lovgivningsmæssige bestemmelser. Hvorfor henholder formanden for Demokraatit kun sig til, at Inatsisartuts Revisionsudvalg, som er blevet bremset i at kunne gå videre som følge af at Formanden for Naalakkersuisut klamrer sig til hemmelighedskræmmeri? Vil han for enhver pris forsvare magtmisbrug over for de vælgere han end ikke har stillet op for?

Faktum er, at Demokraatit nu sidder i de bløde og varme stole og har accepteret at man vil klæbe sig til taburetterne ved at acceptere magtmisbrug. Når almindelige personer begår lovbrud bliver de stillet til ansvar for det. Naalakkersuisut skal sikre at de love der er vedtaget af Inatsisartut overholdes. Den nuværende koalition har et evighedsproblem der er helt til grin, nemlig at man arbejder for egen vindings skyld. Demokraatit har nu solgt deres sjæl og det sker for åben tæppe. Tiden er kommet til at vælgerne kræver indflydelse. Naalakkersuisut skal arbejde for folket. Hvis Naalakkersuisuts arbejde for egen vinding ikke bliver ændret af befolkningen vil det skabe præcedens. Vi skal bekæmpe magtmisbrug og tiden er inde til forandring. Det ser ikke ud til at det kan ske mens Demokraatit, Siumut og Nunatta Qitornai sidder på magten, idet der kun kommer mere rod ud af dem.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Redningsmandskabet her i landet skal være grønlandsksproget

Aqqaluaq B. Egede, Politisk ordfører, Inuit Ataqatigiit

Redningsmandskabet her i landet skal være grønlandsksproget

Da den danske forsvarsminister fremkom med en udtalelse som Inuit Ataqatigiit er enige i, og vi ønsker derfor at bakke vedkommende op. Hvis ikke de skal være tomme ord, så må Naalakkersuisut og den danske forsvarsminister kræve, at redningsmandskabet i Grønland skal også besættes med folk der også taler grønlandsk. Hvis vi skal bringe antallet af omkomne personer i vores land på absolut minimum, er sproglig kommunikation og forståelse af afgørende betydning.

Vi bakker fuldstændig op på Folketingsmedlem Aaja Chemitz Larsen, Inuit Ataqatigiit krav. Sproglig forståelse er det vigtigste mellem redningsmandskabet og den nødstedte. I vores vidtstrakte kyst er navnene på land og havområder forskellige på grønlandsk og på dansk, ligesom de lokale stednavne kan være udfordrende for en ikke grønlandsk sproget. Det forholder sig sådan, at sproglig forståelse bliver af afgørende betydning for om redningsaktionen kan falde heldigt ud og dette faktum kan man ikke vende det blinde øje til.

Inuit Ataqatigiit ønsker at opfordre Naalakkersuisut til at man arbejder for, at man som minimum for redningspersonale stiller krav om at de skal kunne tale grønlandsk. Vi mener at Naalakkersuisut skal arbejde for at folk der udelukkende taler det grønlandske sprog bliver beskyttet. Det er i og for sig ikke en stor opgave, beskyttelse af vores land og dets befolkning skal være fællesinteresse mellem rigsfællesskabspartnerne som blot skal udføres.

De hidtidige erfaringer har vist at kommunikation mellem redningsmandskab og den nødstedte er af afgørende betydning. Hvis redningsoperationerne her i landet skal være velkørende, skal man sikre, at de gode erfaringer også medtages i bestemmelserne. Der er sproglig kommunikation et af de afgørende emner.

Inuit Ataqatigiit kræver at arbejdet mellem vores Naalakkersuisut og den danske forsvarsminister udføres nøje og ikke overfladisk. Vi håber at denne vigtige opgave munder ud i et godt resultat, idet også folk her i landet som kun taler det grønlandske sprog skal respekteres og beskyttet.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Vi er taknemmelige for Naalakkersuisuts indsats

Af:  Stine Egede, næstformand for Familie og Sundhedsudvalget

Vi er taknemmelige for Naalakkersuisuts indsats

Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Familier Martha Abelsen og den danske socialminister Astrid Krag fremlagde i fredags 16 anbefalinger for at styrke indsatsen for de udsatte børn og unge, bekæmpe seksuelle krænkelser og forbygge omssorgssvigt generelt.

Inuit Ataqatigiit er sikre på, at anbefalingerne generelt vil få positiv effekt i kampen mod udsatte og omsorgssvigtede børn og unge og i kampen om bedre beskyttelse af vores børn og unge.

Desuagtet har vi ved gennemlæsning af anbefalingerne bemærket at Naalakkersuisut har været i stand til at se virkeligheden i øjnene.

Inuit Ataqatigiit er glade for, at nogle af de sager vi i de foregående og nuværende valgperiode har fremlagt som lovforslag i Inatsisartut, nu vil blive realiseret af Naalakkersuisut.

Vi er glade for den danske regerings håndsrækning, men dette skal ikke være den ”sovepude”. De har ikke i sinde at hjælpe til evig tid.

Under efterårssamlingen 2018 havde Peter Olsen et forslag om at man i en forsøgsperiode på 4 år tilbyder varmestuer til børn som ingen steder havde at gå hen til, hvor Naalakkersuisut skulle afsætte 4 mio. kr., som flertallet og Naalakkersuisut ikke bakkede op. Vi er glade for, at kunne konstatere, at Naalakkersuisut i denne sag har ændret mening.

Under efterårssamlingen 2019 havde Sofia Geisler et forslag om at skærpe straffen for seksualforbryderne, som heldigvis fik bred opbakning.

Jeg vil til denne efterårssamling fremføre 2 forslag som er; at man i forbindelse med foranstaltningsdom også behandler seksualforbrydere, samt man i folkeskolen ved faget personlig udvikling underviser om at kunne sætte grænser for grænseoverskridende adfærd ud fra børns udviklingsstadie.

Vi ønsker at rose Naalakkersuisut for sammen med mange andre implicerede at have indgået skriftlig aftale sidste år, men vi finder det beklageligt at man ikke havde inddraget Inatsisartuts Familie og Sundhedsudvalg, selv om det var en mulighed.

Vi er ligeledes glade for, at der vil blive tilbudt opkvalificering af personale på vuggestuer og børnehaver. Vi har ligeledes fra talerstolen sagt, at vi mener at man skulle være opmærksomme på barnets kundskaber og eventuelle udfordrende kår inden skolestart, idet der vil være større tidlig indsatser og dermed kan sikre, at barnet følger bedre med og udvikle sig bedre. Ikke mindst kan man på den måde sikre, at barnet senere ikke bliver anbragt uden for hjemmet.

Den store mangel på inden for socialområdet resulterer i, at mange børn som burde modtage hjælp ikke får den fornødne hjælp. Der er mange børn som må kæmpe for deres hverdag fordi de har hårde livsvilkår. Som lever med følgerne af krænkelser på sind og krop.  

Det vi ønsker er; at man tilpasser initiativer til vores vidtstrakte geografiske forhold, idet der er forskelle på levevis, idet arbejdet hæmmes når initiativerne burde ikke er tilpassede de enkelte steder. Ligesom når danske initiativer ukritisk bliver kopieret her i landet, så er disse kun til gavn i begrænset omfang. Tiden er kommet til at vi skaber initiativer der tager udgangspunkt i vores land og de ressourcer der findes.

Lad os indrømme at vores land er noget særligt og der i vores land eksisterer forskellige kulturer.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Er det korrekt at man vil nedlægge institution for børn og voksne med multihandicap “Ivaaraq’’?

Af: Stine Egede, Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq samt Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Er det korrekt at man vil nedlægge institution for børn og voksne med multihandicap “Ivaaraq’’?

Sidste år den 19. december spurgte Finansudvalget Naalakkersuisut om hvilken begrundelse der lå til grund for at institution for børn og voksne med multihandicap “Ivaaraq” skulle afvikles[1].

Indtil dato har Naalakkersuisut ikke besvaret spørgsmålet entydigt, hvorfor Inuit Ataqatigiit ønsker at Naalakkersuisut kommer med en klar redegørelse om sagen.

Er det korrekt at “Ivaaraq” skal afvikles, og man som følge heraf vil flytte institutionen til Sisimiut?

Hvis det er Naalakkersuisuts mål, så undrer dette Inuit Ataqatigiit. Her taler vi om borgerne med vidtgående handicap og som har brug for særlig støtte og omsorg. Hvorfor skal disse til at forlade det hjem som de har boet i, i mange år og den skole som de går i?  

Hvis mangel på arbejdskraft bruges som begrundelse vil det være dybt overraskende, idet virkeligheden er, at der i hele landet er mangel på omsorgspersoner. Man løser ikke problemet ved blot at flytte institutionen til Sisimiut. Den omsorg som beboerne oplever fra de loyale medarbejdere og som de er vant til vil gå tabt.   

Vi skal værne om de personer som har brug for særlig hjælp og omsorg. Vi har pligt til at sikre at de har trykke omgivelser. Hvis Naalakkersuisut hen over hovedet på beboerne skal besluttet at flytte dem, så mener Inuit Ataqatigiit at dette er hensynløst og tankeløst.. Naalakkersuisut skal ikke skabe panik. De skal modsat sikre, at vores medborgere har trygge forhold, specielt når det handler om personer med vidtgående handicap.

For beboernes og forældrenes skyld og ikke mindst for de loyale medarbejderes skyld opfordrer vi til at man snarest komme med en klar udmelding. Ligeledes er det for Kommune Kujalleq også vigtigt at der kommer med en klar udmelding.  

Efter de oplysninger som til mig er givet, har man indtil dato ikke orienteret hverken beboere eller personale. Er det korrekt?

Hvis det er rigtigt at Naalakkersuisut arbejder hen imod en afvikling af institutionen, så er sådan en håndtering af sagen særdeles uacceptabelt. Vi taler om personer der har hårde vilkår og personer der udfører et stort stykke arbejde. Hvis man flytter institutionen hen over hovedet på dem, vil jeg stå særdeles uforstående og vil finde dette stærkt uacceptabelt.

Hvis beboerne og medarbejderne i Ivaaraq skal flyttes vil det have uoverskuelige konsekvenser for dem. Jeg er bange for, at proceduren herfor vil skabe panik. Jeg gentager: Naalakkersuisut skal ikke skabe panik. De skal modsat sørge for at disse borgere bliver sikret trygge vilkår.

Med denne udtalelse håber jeg på, at Naalakkersuisut uden yderligere forsinkelse kommer med en klar redegørelse om sagen.


[1] https://ina.gl/documents/finafg/2019/862_Finansafg_kal.pdf

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Ærgeligt og pinligt

Af: Mimi Karlsen, næstfm. & Sofia Geisler, medl., Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

Ærgeligt og pinligt

Inuit Ataqatigiits medlemmer af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg støtter op omkring udvalgsformandens beklagelse og ærgrelse over, at udvalget ikke fik mulighed for at mødes den danske Udenrigsminister.

Inuit Ataqatigiit har i flere omgange understreget vigtigheden af et udenrigs- og sikkerhedspolitik, som alle partier her i landet står bag. For alternativet vil være, at det er alle andre end Grønland, der styrer udviklingen inden for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og det kan vi ikke altid tage for givet, at det vil være til gavn for Grønland.

Derfor er det for os en stor ærgrelse, at Naalakkersuit ikke fik orienteret udvalget i tide, og fik planlagt mødet i rette tid. Det er ikke andet end pinligt, at især Inatsisartut´s udvalg, men også det politiske system her i landet, bliver sat i dårligt lys i offentligheden. Det er dybt beklageligt.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi blev informeret om Udenrigsministerens besøg i Grønland et par dage før Udenrigsministerens ankomst, og da var flertallet af udvalgets medlemmer allerede optaget af andre møder uden for Nuuk, hvilket gør, at det ikke blev muligt at være fysisk tilstede i Nuuk, hvilket er en forudsætning for at kunne mødes med Udenrigsministeren.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet må fortæller os, hvor længe Departementet har kendt til Udenrigsministerens besøg, og hvorfor Udvalget først blev gjort bekendt med det et par dage før ankomsten.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Faktum er, at Formanden for Naalakkersuisut har brudt loven

Af: Aqqaluaq B. Egede, politisk ordfører, Inuit Ataqatigiit

Faktum er, at Formanden for Naalakkersuisut har brudt loven

Vi har allerede konstateret, at Formanden for Naalakkersuisut ved godkendelse af forhøjet kvote, allerede har haft indtægt fra sin ikke erhvervsmæssigt godkendte båd. Her kan der ikke være i tvivl om, at lovgivningen er blevet forbigået, idet fiskeriloven fastsætter at de fartøjer der benyttes til at fiske, skal være hjemmehørende i landet og være registreret korrekt. Ikke mindst fastsætter søfartsloven bestemmelser om fartøjsstørrelser som også skal overholdes.

Vi har ligeledes kunnet konstatere, at Formanden for Naalakkersuisut har deltaget i den politiske beslutningsproces, selv om han var inhabil i sagen, hvorved han har fremmet sine personlige økonomiske interesser og skadet mange andre fiskeres mulighed for indtægt. Vi er lovgivere og vi skal alle – uden undtagelse – følge loven. Sagt med andre ord: Lovbrud skal have konsekvenser! Vi skal stoppe med at feje Formanden for Naalakkersuisuts lovbrud under det grønlandske muld og sammen sikre at vi alle følger de love vi selv har været med til at vedtage.

Derfor ønsker vi at gentage: Inuit Ataqatigiit ønsker at revisionsudvalget fremsætter en redegørelse om sit arbejde om sagen snarest muligt! 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Konsensus skal præge Grønlands Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

Af: Múte Bourup Egede, fmd, Inuit Ataqatigiit

Konsensus skal præge Grønlands Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

Inuit Ataqatigiit arbejder målrettet mod Grønlands selvstændighed, herunder større selvbestemmelse og medbestemmelse. Som en naturlig del af arbejdet for selvstyre og selvstændighed skal vi spille med en stadig større international rolle i vores egen udenrigspolitik, herunder også sikkerhedspolitik. Den fælles fodslag i Grønland skal være toneangivende, og udslagsgivende for beslutninger, der vedrører Grønland, herunder det internationale samarbejde i Arktis. Kort sagt. Intet om os. Uden os.

Der skal ikke herske tvivl om, at Inuit Ataqatigiit er bevidst om Grønlands placering i det arktiske område, og dermed naturligvis også er opmærksom på den stigende betydning landet har i relation til de omkringliggende lande. Inuit Ataqatigiit er et ansvarligt parti, der til enhver tid har sine værdier baseret på inddragelse, gensidigt respekt, have menneskerettighederne som grundlag og at være en troværdig samarbejdspartner, der er med til at lede et land.

Vi har ingen grund til at tro, at koalitionen har et andet mål end at tjene Grønland bedst.

Ikke desto mindre har vi i løbet af sommeren kunne følge med via medierne, en række begivenheder, som vi til dags dato savner en helhedsmelding om fra Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet.

Det er blandt andet planerne om en hjemmeværnslignende grønlandsk frivillig styrke, som forventes at inddrage 120 frivillige allerede fra begyndelsen. Om at Danmark har købt 27 jagerfly, der i de kommende år skal erstatte de aldrende F-16 jagere, og hvor nogle af flyvene vil blive forberedt til at operere i Grønland, da flyvende vil kunne lande på isede landingsbaner.

Den danske Forsvarsminister har i løbet af sommeren talt med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdeet, om at overvågningen i Arktis skal styrkes.  At InterForce Grønland, der med base i Nuuk, skal være med til at udvikle forståelse og relationer mellem forsvaret og den private og offentlige sektor i Grønland.

Inuit Ataqatigiit tager for givet, at Naalakkersuisut har været med hele vejen igennem, og har nikket til de initiativer, som den danske regering har igangsat og gennemført. Vi forventer derfor, at Naalakkersuisut kan garantere, at alle disse initiativer overholder målet og hensigten med Selvstyreloven, Itilleq deklarationen, Igaliko aftalen samt Ilulissat deklarationen. Vi forventer dermed, at Naalakkersuisut er med til at sikre, at der ikke sker en militarisering i Arktis.

Múte Bourup Egede:

  • Inuit Ataqatigiit anerkender betydningen af, at regeringen i Danmark i stigende grad har fokus på især sikkerhedspolitik indenfor Rigsfælleskabets rammer. Men vi har stadig til gode at høre fra Naalakkersuisut, hvilke retning Naalakkersuisut ser at Grønlands Udenrigspolitik skal består af,  herunder i hvilken retning sikkerhedspolitik skal udvikle sig konkret i den nærmeste fremtid, og på længere sigt.
  • Det haster at få et forlig om Grønlands Udenrigs- og Sikkerhedspolitik på plads, og jeg vil endnu engang opfordre Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender til at kontakte partilerne for indledende samtaler. Alternativet vil være, at det er alle andre end Grønland, der styrer udviklingen indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitiken, og det kan vi ikke altid tage for givet, at det vil være til gavn for Grønland. Det første konsensus vi skal have er, at slå fast til andre lande: Intet om os. Uden os.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Vedr. Skole- og Uddannelsesreformen

Af : Peter Olsen & Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni

Vedr. Skole- og Uddannelsesreformen

Undertegnede, der er Inuit Ataqatigiits medlemmer af Udvalget for Uddannelse, Kultur & Kirke, har overfor udvalget meddelt, at vi henstiller at arbejde med reformen af skole- og uddannelse, der indtil videre er foregået over snart to valgperioder indstilles, og at kræfterne herefter skal bruges på at rette op på forhold i folkeskolen, der samtidigt skal gøre skolen stærkere end den er i dag. Ved ikke at handle nu er vi med til at acceptere, at alt alt for mange børn ikke kommer videre i uddannelsessystemet, og der er ingen tvivl om, at tiden er inde til sætte ind overfor driften af folkeskolen.

Arbejdet med reformen har nu været igang nu i snart to valgperioder. I alt den tid oplever vi at forslag der vedrører folkeskolen bliver stoppet, og henvist til den igangværende reformarbejde. Det har medført, at det i flere år ikke har været muligt i Inatsisartut at få en indgående og en nødvendig debat om folkeskolen, der indtil videre er blevet evalueret en enkelt gang. Samtidig må vi desværre konstatere, at rigtig mange unge mennesker ikke kommer videre i uddannelsessystemet.

Tiden er ikke brugt på en indgående og nødvendig debat om den lovgivningsmæssige ramme og kommunernes drift af folkeskolen. Ressourcerne er i stedet anvendt på en fremtidig reformarbejde, og alt imens har dette medført store omkostninger for hele samfundet.

Lad resultatet af arbejdsgruppernes arbejde komme folkeskolen til nytte allerede nu. Vi ved hvilke forbedringsmuligheder evalueringen fra 2015 pegede på, og det behøver vi ikke at vente på at få implementeret til en reform engang i fremtiden. Det vil være på sin plads, at evalueringen fra 2015 bliver fulgt op af en anden.

Folkeskolen er med til at skabe fundament for et stærkt folk. Folkeskolen skal skabe fundament for et selvstændigt liv med de forudsætninger som den enkelte besidder. Folkeskolen er det sted, som er med til at skabe fundament for et fast indkomst i voksenalderen.

Med venlig hilsen

Peter Olsen                                     Sofia Geisler

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Flertallet i Revisionsudvalget trækker tiden ud

Af: Aqqaluaq B. Egede, politisk ordfører

Flertallet i Revisionsudvalget trækker tiden ud

Det er uacceptabelt, at flertallet i  Revisionsudvalget trækker tiden i langdrag og er så længe om at behandle formanden for Naalakkersuisuts inhabilitetssag. Eksemplevis pressens agtindsigt om Formand for Naalakkersuisuts fartøj ikke er godkendt til erhversfartøj.

Hvordan kan Revisonsudvalget ikke formå at undersøge på samme vilkår som pressen? Der er noget galt.  Det er Inatsisartuts pligt at føre opsyn for den udøvende magt. Hvis udvalgsarbejdet er baseret på partifarve, så har man i princippet bespottet demokratiet.

Det er nærliggende at spørge revionsudvalget; hvem arbejder i for? Arbejder i for jeres egen vindings skyld eller er det samfundet i tjener? Alle er lige overfor loven, og det gælder i den grad også for Formanden for Naalakkersuisut.

Nu er det på tide Formandskabet træder i karakter og favner Inatsiartuts legitimitet. Det er ikke på nogen måde acceptabelt at udføre revisionsarbejdet ud fra partifarve.

Fakta vi ved er at Formanden for Naalakkersuisut har udlejet sin ikke-godkendte båd. Dog er den oplysning ikke blevet konstateret juridisk. Ja, ihverfald ikke ved kammeradvokatens undersøgelse. Vi har derfor læst kammeradvokatens undersøgelse, som på ingen måde er baseret på fakta og troværdige oplysninger. De væsentlige oplyninger som man på “mystiskvis” har undladt at undersøge.

For at kunne springe lettere hen over disse oplysninger, og åbenbart med et ønske om, at de bliver glemt, lader Siumut – som har formandsskabet i Revisionsudvalget –  tiden trække ud for sine egne medlemmer og medlemmerne fra sine regeringspartnere og Revisionsudvalget. Fejlene er allerede kommet frem. De kræver ikke særlig store undersøgelser.

Med flertallet i Revisionsudvalget som våben og eneste forsvar, forsøger man derfor at skjule overtrædelsen af lovgivningen. Taburetklæberiet, og ikke Inatsisartut, kommer i første række. Dette kan på ingen måde accepteres!

Fra Inuit Ataqatigiit har vi et helt tydeligt krav om, at sagen om formanden for Naalakkersuisuts habilitet undersøges nøje.

Hvornår agter Udvalget at fremlægge en orientering til Inatsisartut?

Nu må det være nok med jeres hemmelighedsskræmmeri!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Kunderne skal prioriteres

Af: Aqqaluaq B. Egede, Politisk ordfører

Kunderne skal prioriteres

Vi er helt sikre på, at Nukissiorfiits effektiviseringer vil foregå ved at man prioriterer sine kunder højt. Naalakkersuisuts indblanding i Nukissiorfiits daglige drift har afstedkommet en debat. 

Vi ved at borgerne ikke helt er parate til at opfylde det offentliges mål om øget digitalisering af samfundets drift.

Inuit Ataqatigiit lægger vægt på, at Nukissiorfiit viser nænsomhed i deres effektiviseringer. Inddrivelse af brugernes regninger samt forebyggelse af restancer samt arbejdet for ikke at øge antallet af folk der bliver smidt ud af deres lejligheder må medføre at kundeservice bli-ver prioriteret højt. Reform må ikke have som mål at nedbringe kvaliteten af det offentliges kundeservice.

Inuit Ataqatigiit har den grundlæggende mening, at virksomheder som Nukissiorfiit skal have den bedst mulige service over for samfundet. Hvis der skal ske besparelser i Selvstyre ejet virksomheder eller selskaber, ønsker vi at deltage i disse bestræbelser. Men det betyder ikke at man foretager panikagtige opsigelser af medarbejdere som skader kommuner og den al-mindelige drift og udvikling af samfundet samt beskæftigelsen. Nej; det må fra politisk hold være et krav at reformer skal være helhedsorienteret indsatser. Indsatser der gør vores økonomi og samfund stærkere.

Inuit Ataqatigiit er parate til at samarbejde med sådanne tiltag.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Affaldshåndtering i bygderne

Affaldshåndteringen i Avannaata Kommuneas mange bygder kører på en uheldig og desværre på en dårlig måde.

Affaldshåndteringen blev privatiseret med succes og der er også aktører der løser opgaven på en tilfredsstillende måde. Eksempelvis er der private i Kangersuatsiaq der nu har flere års erfaring med opgaven. Der er der 2 medarbejdere. Derfor løses opgaven uden problemer, idet disse er glade for opgaven. Også selv om de i nogle perioder på grund af maskinskader må løse opgaven manuelt, hvilket er fysisk krævende. Jeg beundrer dem der løser disse krævende opgaver.

Men der er mange bygder hvor affaldshåndteringen går dårligt

Problemer med maskinel gør, at der bliver store forsinkelser med affaldshåndteringen i bygderne. Affaldshåndteringen har været et problem siden de gamle kommuner, og problemet er at finde i stort omfang og den er voksende.

Jeg kan komme med følgende eksempel: I de senere år har affaldshåndteringen været udliciteret i min egen bygd Tasiusaq. Det går altid godt i starten. Men problemer med maskinellet gør at arbejdet bliver fysisk meget krævende.

Nye virksomheder får stillet ATV’ere med skader stillet til rådighed. Ligesom de snescootere der skulle benyttes i vinterperioden også har skader. Selv om de kan gå godt i starten sker der mange skader på maskiner og man kan uden videre ikke få fat i reservedele i bygderne, hvorfor det tager lang tid at skaffe disse. Man bestiller reservedele i syd og det hænder at pakkerne er lang tid undervejs, hvorfor der sker forsinkelser på både dag- og natrenovationen. Når det sker ophobes der fyldte natrenovationsposer uden for husene. Det samme gælder for dagrenovationen.

I de sidste 2 år har problemerne været omfattende i sommerperioden

Selv om det er årligt tilbagevendende problem, så vil jeg tage udgangspunkt i de problemer der har været gældende i de sidste 2 år.

Problemerne opstår om vinteren og foråret. I Tasiusaq er vejen fra Kangilliit til Noorliit et bakken terræn, hvor der er masser af sne om vinteren. Når der er faldet meget sne, kan man ikke køre på dette terræn med snescootere. Man kan ikke længere køre affaldet væk. For det meste kan man først køre på terrænet efter lang tid. Dette skyldes ofte, at man i bygder mangler arbejdskraft. Når der er faldet meget sne om foråret, eller sneen er blevet blød, så kan man ikke køre med snescootere eller atv’ere på strækningen, hvorfor der hober meget dag- og natrenovationsaffald ved husene. Det er først efter lang periode med snerydning, at man igen kan transportere affald væk fra husene.

Sådan har situationen været i de sidste par år. Og i den periode opgiver de private aktører opgaven, når opgaven bliver for krævende.

Udlicitering af opgaven gennem opslag er ligeledes tidskrævende. Her i de seneste år er krav om kørekort med kørsel af ATV’ere også blevet et stort problem. Da vi er i en bygd uden biler, har folk generelt ingen kørekort. Kun enkelte personer der arbejder hos Royal Greenland og Pilersuisoq er i besiddelse af kørekort. Heldigvis får flere og flere personer nu kørekort. Man tager først ind til byen for at få kørekort.

I denne sommer har jeg sammen med medarbejdere i Teknisk forvaltning taget nye initiativer ud fra de erfaringer vi har høstet i de senere år. Med de erfaringer og selv om det er bekosteligt for Avannaata Kommunia har vi måttet tænke langsigtet og konstateret at uddelegering af opgaven til en enkeltperson i tidens løb kræver mange kræfter, uanset om personen føler at have ressourcer til at klare opgaven, hvorfor jeg foreslår at opgaven fremadrettet varetages af 2 personer, uanset pris. Heldigvis er man positiv over for mine overvejelser og der vil fremadrettet være 2 personer om opgaven.

Mangel på arbejdskraft

I de senere år har der været mangel på arbejdskraft i sommerperioderne, hvorfor man importerer arbejdskraft. Sådan har man løst beskæftigelsen i Upernavik distrikt. Affaldsmængderne kan ikke håndteres af 1 person. Heldigvis får vi hjælp udefra i de varme sommermåneder. De store affaldsmængder der findes i bygderne, bliver nedbragt i begrænset omfang. Man fjerne ikke hele mængden, idet vi taler om store mængder.  Jeg håber at arbejdet vil køre smertefrit, nu hvor man sætter 2 personer til opgaven.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 i Avannaata Kommunia, mener jeg at man skal være opmærksomme på, at man i bygder med store problemer i forbindelse med affaldshåndtering går væk fra at have en enkelt person til at vare tage opgaven. Kun derved mener jeg at man kan varetage affaldshåndteringen på en tilfredsstillende måde.

Men disse er ikke de eneste problemer

I forbindelse med transport af affald, er dårlige veje et problem. Selv om man i Tasiusaq har anlagt vej i dele af vejen ud til lossepladsen, er vejen blevet farlig at køre i, fordi vejen bliver benyttet af tunge køretøjer. Folk med kørekort benytter ikke disse strækninger fordi de mener at de er for farlige i at køre i. Man skal udføre reparation på disse strækninger, såfremt transport af affald med Kramer skal kunne fungere.

De er ikke kun med Kramer at der er problemer. Her har renovationsarbejdere end ikke en Kramer. De kan først benytte Kramer når de lejer materiale hos Royal Greenland eller Pilersuisoq. For det meste kan man leje Kramer efter normal arbejdstid, hvor man kan bruge disse når der ikke er skibsanløb eller lignende. Men man kan først leje efter hårde forhandlinger. 

Hvis affaldshåndteringen i Avannaata Kommunea skal køre på en tilfredsstillende måde, så er det ønskeligt at man får stillet en Kramer til rådighed for opgaveløsningen. Man kan i perioder af året selv sørge for den nødvendige snerydning, så behøver man ikke at vente i lang tid på snerydningen. Dermed sikrer man en kontinuerlig dag- og natrenovation. Man løser problemer med sne i vinter og forårsperioden.

Affaldshåndtering er en stor opgave der er vigtig for sundheden, hvorfor den skal løses på en tilfredsstillende måde. Det er en fysisk hård opgave. Den måde man løser opgaven på, er ikke længere tidssvarende. Jeg ser med stor alvor på, at affaldshåndteringen ikke løses på en god måde. Vi må gøre opgaven mere tidssvarende. Jeg insisterer på, at opgaven bliver løst på en seriøs måde.

Den succesfulde opgaveløsning under denne sommer, ønsker jeg danner skole i forbindelse med budgetlægning for 2021 om hvordan affaldshåndteringen fremadrettet bliver løst i Avannaata Kommunea.

Medlem af Avataata Kommuneas kommunalbestyrelse samt Bygdebestyrelsen

Regine N. Bidstrup

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

MEDDELELSE FRA NIAQORNAARSUK

Et folk i fremdrift – En stærk kommune

Inuit Ataqatigiit i Qeqertalik vil med folket i centrum sammen fortsætte udviklingen. Det skal ske med udgangspunkt i vores fælles værdier og et internationalt udsyn.

Stærk fysik og psyke – selvforsyning – selvforsørgelse

Vi skal i de kommende år i alle bosteder udvikle tidssvarende forhold mht. boliger, vandforsyning, renovation og sanitære forhold.

Vi lægger stor vægt på boligen, som er helt central for vores sundhed og levevilkår. Alle skal have en bolig – som de har råd til. Vi skal fortsætte med at udvikle boligtilbuddene i Kommune Qeqertalik. 

Vi vil fortsætte forbedringerne på skoleområdet. Den kommende 5 årige indsats på folkeskolen skal til stadighed udvikles, med henblik på at børn og unge får et solidt fundament for deres liv. Kulturelle og forebyggende indsatser skal være centrale værdier.

Vi vil fortsætte med at udvikle sunde levevilkår, i samarbejde med fagfolk indenfor sundhed og det sociale område. Vi skal være rollemodeller i alle forhold i en transparent forvaltning. Vi lægger vægt på at vores samarbejdspartnere skal kunne stole på os. 

Udvikling og initiativer skal have udspring i lokalbefolkningen

Selvforvaltning skal øges i alle bosteder, vi stoler på og tager udgangspunkt i befolkningens egne skaberevner.

Det offentliges service overfor befolkningen skal ske i samarbejde med borgerne. Vi vil arbejde smidigt for at opnå bedre færdigheder og forbedre servicetilbuddene

En bedre retsbeskyttelse for borgerne

Vi vil arbejde for at forbedre retssikkerheden for borgerne i Kommune Qeqertalik. Vi har en opgave at løfte der, hvor der ikke findes kommunefogeder eller politi. Vi vil samarbejde med vores medlemmer i Folketinget og Inatsisartut om at der etableres en politistation i Kangaatsiaq. Vi vil sørge for at borgerne kan leve trygt og at de oplever en retfærdig retssikkerhed.

Vi vil arbejde for bedre selvforsyning

Vi vil arbejde koordineret for at højne selvforsyningsgraden i Kommune Qeqertalik. Vi skal finde samhandelspartnere og sørge for en højere grad af intern økonomisk omsætning.

Vi vil opnå en større grad af forsyning af vores egne produkter i skolerne, børneinstitutionerne og alderdomshjemmene.

For at opnå vore mål i Kommune Qeqertalik vil vi samarbejde med borgerne, kommunen og Selvstyret. Vi vil fortsætte med at forny administrationen i Kommune Qeqertalik, og prioritere den bedste service for borgerne.

Thomas Petersen                                                                                Múte Bourup Egede

Niaqornaarsummi                                                                               Formand

Inuit Ataqatigiit                                                                                    Inuit Ataqatigiit

Formand

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Fair løn til pædagogerne

Fair løn til pædagogerne

I flere år har vi fra politisk side lovet, at ville forbedre vilkårene for pædagogerne.

Nu kommer det frem fra pædagogernes side, at forhandlingerne med Selvstyret  mildest talt er gået i hårdknude. Det kan man ikke være bekendt. Når man har lovet, at gøre noget ekstraordinært og skabt forhåbninger, ikke bare hos pædagogerne, men også i samfundet, så må dette gøres bedre.

Lad os give pædagogernes samt deres medhjælpere bedre vilkår og give området samt det tidlige indsats et tiltrængt løft. Et løft, der er en investering for vores fremtid. Vores fremtid, som vi alle må stå sammen om og fra politisk side holde, hvad vi har lovet.

Normalt holder vi en armslængde fra sådanne forhandlinger og aftaler, men på netop pædagogområdet har der længe været politisk konsensus om, at give bedre vilkår til pædagogerne. Og Finanslovsaftalen 2020 lægger desuden op til dette. Derfor må vi politisk give den ramme, som vil give området det løft, der er behov for.

 Inuit Ataqatigiits formand

Múte Bourup Egede

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

I forvaltningsplan for det kystnære fiskeri efter stenbider, og som er en integreret del af MSC godkendelsen, er ikke nævnt med et ord, at man kan overføre en restkvote fra det ene år til andet.

I forvaltningsplan for det kystnære fiskeri efter stenbider, og som er en integreret del af MSC godkendelsen, er ikke nævnt med et ord, at man kan overføre en restkvote fra det ene år til andet.

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ønsker derfor at vide, på hvilken lovgrundlag forhøjelsen af stenbiderkvoten er sket, da Naalakkersuisut den 12. Maj 2020 besluttede at forhøje kvoten for stenbidere med 204 tons, ved at flytte restkvoten fra 2019 til dette års kvote.

Prisen på stenbidere er i den grad påvirket positivt af MSC-mærkningen. Den gode pris kommer mange fiskere, og især dem, der fisker fra små både, til gavn. Derfor er det helt forståeligt, at KNAPK afdelingerne fra Diskobugten er bekymret for kvoteforhøjelsens negative virkning på prisen, og for selve MSC-mærkningen. Ved at forhøje stenbiderkvoten har Naalakkersuisut skabt en stor risiko for prisfald, og dermed også for fiskernes fremtidig indtægtsgrundlag. Ved at forhøje kvoten sætter Naalakkersuisut MSC-mærkningen i en sårbart position.

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni forventer derfor, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug går ud og fortæller offentligheden, hvad der har fået Naalakkersuisut til at træffe en beslutning, der indebærer så stor en risiko for fiskernes indtjeningsgrundlag. Vi ønsker også at vide om Naalakkersuisut med 100 procent sikkerhed kan garantere, at forhøjelsen på de 204 tons ikke får uheldig konsekvenser for MSC mærkningen.

Af: Inuit Ataqatigiit, Inatsisartuni

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Børn skal beskyttes

Af: Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut

Børn skal beskyttes

Den samlede Inatsisartut står bag ønsket om skærpede foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle overgreb mod børn. Jeg er overbevidst om, at dette er en af det største og vigtigste værdisignal, en lovgivende forsamling kan sende til sine indbyggere. Om at Inatsisartut tager afstand fra overgreb mod børn, og at det bliver dyrt at overtræde lovgivningen.

For det er jo i sidste ende en klart signal til de myndigheder, der har den overordnede ansvar for håndteringen af retsplejeloven og kriminalloven, det vil sige anklagemyndigheden samt retsvæsenet, om der skal sættes fokus på ensartede og skærpede foranstaltsninger indenfor eksisterende ramme af Kriminalloven, når vi snakker om seksuelle overgreb mod børn.

Det er offentligt kendt, at børnetalsmanden MIO nu i efterhånden flere år har påpeget problematikken med sager, der bliver frafaldt med henvisning til mangel på bevis, når personer henvender sig til anklagemyndigheden for at anmelde overtrædelser af seksuel karakter. Der er mørketal, som aldrig kommer for dagens lys, fordi anmelderne oftest ikke har andre muligheder for at forfølge afslag på deres henvendelser til politiet, eller fordi anmeldelsen kan været sket for sent og beviserne er forsvundet eller slettet.

Jeg kan derfor være stærkt bekymret for tilliden til politiet, såfremt den generelle holdning blandt befolkningen er, at ens henvendelse for at anmelde en krænkelse eller overgreb af seksuel karakter ikke bliver taget alvorligt og får en konkret følge. Vi taler om børn og unge, og hvis de ikke bliver taget alvorligt, hvergang der kommer en anmeldelse om krænkelser eller overtrædelser mens man var barn, hvem skal så varetage barnets interesser?

Det er rigtig godt, at børneattester er taget i brug. Men en ren børneattest er ikke en garanti for, at vedkommende, der besidder en børneattest aldrig har krænket eller har udført overgreb af seksuel karakter overfor et barn, når det med henvisning til henvendelser til MIO, i dag er så stort et antal af mørketal.

Vi skal bryde den onde spiral. Det kræver en fortsat oplysningskampagne om rettigheder og at krænkelser og overgreb af seksuel karakter overfor børn ikke hører hjemme i et samfund, også, som vores.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Garnfiskeri efter hellefisk ved Avannaata Kommunia

Garnfiskeri efter hellefisk stoppede pr. udgangen af aprilmåneden i Avannaata Kommunia.

Der foreligger ellers et ønske fra fiskerorganisationer om et forlængelse af garnfiskeriet til udangen af majmåneden, begrundet med, at langelinefiskeri i majmåneden har ikke det større økonomisk gevinst efter erfaringen.

Fangsten med garnfiskeriet var endeligt økonomisk opadgående da man nedlagde forslaget til forlængelse af garnfiskeriet. Det ærger selvfølgeligt fiskerierhvervet meget, hvilket betyder begrænset økonomist gevinst for hele samfundet.

Det skal også påpeges kraftigt, at flere årige ønske om ændring af Avannaata Kommunia´s vedtægt om garfiskeri, har været behandlet meget sløset fra kommunens side, hvor den først skal til høring inden for de nærmeste fremtid.

Vi skal også forholde os til et andet vigtigt faktor, som er, Covid-19´s kommende økonomisk konsekvens for verdensmarkedspriserne for handel af fisk, som vi ikke rigtigt har mærket effekten af herhjemme endnu. Avannaata Kommuniani Inuit Ataqatigiit anmoder, at vi skal strukturere fiskeriet til et økonomisk mest effektiv niveau, inden det (måske) uundgåeligt økonomisk nedgang af verdens handelspris ramme os i kommunen og ikke mindst hele samfundet.

Inuit Ataqatigiit anmoder borgmester Palle Jerimiassen om at tage tiltag med Naalakkersuisut, om et forlængelse af garnfiskeriet i Avannaata Kommunia til udgangen af maj måneden.

Med venlig hilsen

Regine N. Bidstrup og Bendt B. Kristiansen

Inuit Ataqatigiit

Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Avannaata Kommunia

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Med åbenhed kommer vi længst

Af folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen (IA)

Med åbenhed kommer vi længst

Naalakkersuisut svinger lidt for ivrigt med fortrolighedstemplet og det skaber mistro og mistillid. Så klart kan det siges. Når vi er nødt til at læse vigtige oplysninger om amerikansk interesse i Grønland i danske aviser frem for at få oplysninger direkte i enten Folketinget eller Inatsisartut, så har vi et demokratisk problem.  

Naalakkersuisut og Udenrigsministeriet tilsyneladende gennem flere måneder har forhandlet om 83 millioner kroner uden, hverken at orientere Inatsisartut eller Folketinget.

Det er i bedste fald udtryk for svigtende dømmekraft. Og langt fra tilfredsstillende. Og det skærer ærlig talt lidt, når Udenrigsministeren i Politiken gør krav på ”et køligt overblik, proportionssans og tæt og respektfuldt samarbejde”. Bevares, men med hvem? Da ikke de folkevalgte. Vi måtte som alle andre læse om de amerikanske midler i medierne. Fortrolige oplysninger om hvad midlerne fra USA skulle bruges til, det må vi læse om i Berlingske.

Når nu Naalakkersuisut og Udenrigsministeriet har insisteret på at holde kortene tæt ind til kroppen, kan de dårligt undrer sig over, at der opstår debat. Sådan er det – og sådan skal det være. Udvalgene fører parlamentarisk kontrol med regeringen. Og lukkethed avler selvsagt mistro. Hele hemmelighedskræmmeriet nærer da også kun oplevelsen af noget fordækt. For som Udenrigsministeren erkender, så er der ”selvfølgelig” tale om en noget-for-noget handel. Derfor de mange spørgsmål. Spørgsmål, som formentlig kunne have været undgået, dersom Naalakkersuisut og Regeringen havde fundet anledning til at orientere de politiske partier.

Naalakkersuisut har her et særligt ansvar. Grønland har således været bannerfører for dialogen med amerikanerne. Det er i tråd med Selvstyreloven og det betvivler vi ikke. Desværre er forholdet mellem Naalakkersuisut og det Udenrigs-og Sikkerhedspolitiske Udvalg i Inatsisartut ikke dertil. Oplysninger skal i stedet med lodder og trisser hales ud af Selvstyret, og er som regel forsynet med et fortrolighedsstempel. Et stempel som bruges med så frisk og frejdig en hånd, at der virker decideret påfaldende. For hvordan får man adgang til fortrolig information, hvis man sidder i en bygd ude på kysten og dokumentet kun må udleveres personligt i en forseglet kuvert? Det underminerer udvalgets opgave og skaber urimelige arbejdsvilkår for udvalgets medlemmer, som jo er repræsentanter fra alle dele af landet.

Naalakkersuisoq og Udenrigsministeren er nu indkaldt til samråd. Her vil vi forhåbentlig få svar på vores mange spørgsmål – og samtidig kunne viske tavlen ren. Inuit Ataqatigiit ønsker et åbent og tillidsfuldt samarbejde med Regeringen og Naalakkersuisut. Og her når vi længst ved at stole på de folkevalgte og respektere demokratiet med øget åbenhed. Flere hoveder tænker som bekendt bedre end et.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Inuit Ataqatigiit: Sælg ikke Royal Greenland

Af: Aqqaluaq B. Egede, politisk ordfører

Sælg ikke Royal Greenland  

Inuit Ataqatigiit ønsker ikke at vende kind til at koalitionens støtteparti har fremsat et krav om at privatisere Royal Greenland.

Når Royal Greenland bliver privatiseret og Grønland ikke længere ejer koncernen, så ved vi at de fabrikker med lav lønsomhed samt andre opgaver ude på kysten vil blive lukket.  Royal Greenland har stor indflydelse på beskæftigelsen i samfundet og bidrager væsentligt på vores økonomi og velstand, hvorfor landet fortsat skal eje koncernen.

Man kan i blinde ikke ofre alt på snævre politiske ideologier og sågar opføre sig følelsesløst for at give landets ejendomme og indtægtskilder.

Naalakkersuisut og partiet Siumut lader som om at de arbejder for at indføre selvstændighed, mens de reelt er ved at smadre vores velstand og dette er de nu ved at opnå gennem absolut lukket styre. 

Hvis regeringsførelsen i vores land havde til hensigt at opfylde samfundets behov, ville Inuit Ataqatigiit i mindre grad opponere imod styret, for den nuværende regering arbejder slet ikke for at lette folks levevilkår, tvært imod arbejder de for at fremme udenlandske virksomheders og selskabers interesser. Man må også arbejde for at fremme vores egne borgere levevilkår. Lad os sætte vores borgere i centrum.

Parti Siumut har ofret samarbejde og solidaritet fordi deres Inatsisartutmedlemmer agerer nikkedukker.

Kære parti Siumut, stop jeres passivitet og lad folket høre hvad i mener. Er parti Siumut i dag så styret af Demokraatit, at den har indstillet sin tænkning og end ikke kan sige Demokraatit imod og dermed er holdt op med at vise lederskab?

Inuit Ataqatigiit håber inderligt at man ikke vil godkende privatiseringen af Royal Greenland, idet dette vil være samfundsundergravende virksomhed. Lad os i samlet flok fremme og forsvare vores virksomheder som bidrager positivt til vores lands økonomi og beskæftigelse. Vi appellerer til, at Royal Greenland ikke bliver privatiseret.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Stundermedhjælp søges

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat søger en hjælpsom og fremsynet studentermedhjælper.

Om stillingen

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat er et politisk ledet organisation, som er et serviceorgan for Medlemmerne i Inatsisartut, Kommunal- og Bygdebestyrelsesmedlemmerne samt Hovedbestyrelsen i Inuit Ataqatigiit.

Du vil som studentermedhjælper blive tilknyttet vores to rådgiverer samt referere til Sekretariatschefen. Du vil således blive en del af et dynamisk hold med forskelligartede kompetencer og et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du kan tilegne dig indsigt og viden om samfundsstrukturen og magtens tredeling. Det forventes at du naturligt er initiativtagende, samt er ivrig til at tage imod hverdagens udfordringer med et smil. Derudover forventes det at du kan arbejde på mindre udviklingsprojekter.

Stillingen er organisatorisk placeret i partigangen ved Inatsisartut.

Din profil

•                Engageret og interesseret i politik

•                Samarbejdsvillig

•                Initiativrig og aktiv af natur

•                God til at opsøge viden og omsætte viden til handling

•                Har grundlæggende kendskab for IT

•                Er dobbeltsproget grønlandsk-dansk

•                Kan i korte perioder magte at have flere bolde i luften på én gang

•                Har et godt humør og møder hverdagens udfordringer med et smil

Dine arbejdsopgaver

•                Assistere partisekretariatet med at yde service til politikerne

•                Efter aftale deltage eller være ansvarlig for mødeindkaldelse, afholdelse og referatskrivning fra gruppemøder i samarbejde med rådgiver

•                Sammen med partirådgiver assisterer Inatsisartut medlemmer med udformning af spørgsmål og forslag

•                Assistere i opdatering og vedligeholdelse af partisekretariatets arbejde ift. sociale medier og hjemmeside

•                Assistere i praktiske arbejdsopgaver ifm. opfølgning på møder, orienteringsbesøg, udvalgsarbejde m.m.

•                Assistere i indsamlingen af informationer, research og udarbejdelse af baggrundsmateriale til brug ifm. tilvejebringelse af partiets politik

•                Scanning og arkiveringsopgaver

Krav til uddannelsesmæssig baggrund

Det stiles ikke efter en specifik uddannelsesretning. Dog vil det være en fordel med indsigt i samfundsmæssige forhold, erfaring med research, kendskab til politisk arbejde og indsigt i partiet.

Yderligere information:

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende sekretariatchef, Aviâja Vandersee Kleist på tlf. +299 34 62 85. E-mail: avkle@inatsisartut.gl

Ansøgning vedlagt eksamenspapirer, referencer samt CV.

Tiltrædelse: snarest muligt eller efter nærmere aftale

Ansøgninger: behandles løbende

Samtale: samtaler afholdes løbende

Ansøgningsfrist: 17. maj 2020

Ansøgningen skal sendes til: ia@ia.gl Mærket med “Studentermedhlælp”

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Partiet Siumut må frembringe beviser over for fiskere og fåreholdere i Narsaq

Af: Aqqaluaq B. Egede, Politisk ordfører for Inuit Ataqatigiit

Partiet Siumut må frembringe beviser over for fiskere og fåreholdere i Narsaq

Vil i tildele rejekvoter til Narsaq? Vil i tilpasse og forny fåreholdererhvervet?

Partiet Siumut har i et helt årti fremkommet med uendelige løfter om nærtstående udviklingstiltag for fiskere og fåreholdere. Igennem 10 år er det småt med resultater af disse tiltag. Narsaq ”kvæles” langsomt ved at man lader befolkningen være arbejdsløse, hvor man føler at man ad denne vej forsøger at få befolkningen til at komme ind for råstofudvinding. 

Hvis man tror at uranudvinding ikke vil påvirke fiskeriet og fåreholdererhvervet, så er det en usagt erkendelse om manglende viden om uranudvinding. Uran vil skade fiskeriet ved Narsaq, og den vil være som en kniv på struben for fåreholdererhvervet og landbruget. Det kræver ingen kandidatgrad for at forstå informationerne.

Vi må samarbejde hvis Narsaq igen skal udvikles

Partiet Siumut har bestridt borgmesterposten i Kommune Kujalleq i mere end et årti. Partiet Siumut har i næsten et årti været i spidsen for Naalakkersuisut og Inatsisartut. Når man har magten og er i stand til at søsætte vigtige initiativer, hvorfor fokuseres der kun på uranudvinding og ikke igangsætter initiativer der fremmer fiskeri- og fåreholdererhvervene. 

Sæt ikke jeres lid til uranudvindingen, sæt jeres lid til fiskere og fåreholdere. Lad partiet Siumut sørge for rejekvoter til fiskere fra Narsaq, for det er for mærkeligt at Siumut er gået all-inn på uranudvindingen i Narsaq. Hvis vi skal sikre lønsomheden for fåreholdererhvervet, må vi investere flere midler og Inuit Ataqatigiit er parate til at være med til dette initiativ.

Landbruget skal udvikles i større grad i samarbejde med INUILI, dette for også at sikre at turismen kan bidrage til deres økonomi. Disse kan i modsætning til uran være her til evig tid og det er landets egne borgere der skal sikre nye arbejdspladser og udviklingsinitiativer.

Opfordring

Lad mig til Siumut i Kommune Kujalleq komme med en opfordring til at lytte til bredt samarbejde i tråd med borgernes ønske. De ønsker at have deres egne erhverv. Lad os fravælge de udlændinge som kommer til vores land og fravælger vores medborgere med argumenter som manglende erfaringer og i stedet indleder et bredt samarbejde. Der skal arbejdes og der skal arbejdes hårdt også blandt folkevalgte i både kommunen og resten af landet i øvrigt.

Det er ikke nok, at man vågner op af Tornerosesøvnen når modstanden mod uran popper op. Lad os samarbejde og lad os håbe at Siumut i Kommune Kujalleq kan tilslutte sig tildeling af rejekvote. I sidder på magten, vis os nogle resultater. Vi ved at kritik vækker folk, men det betyder ikke at vi blot kan sætte vores fødder op på bordet og tænke at arbejdet er udført når Sermitsiaqs nyhedsside skifter fokus til andre emner. 

Vi skal smøge ærmerne op – men ikke for blot at være enige om at være uenige og blot taler i lind strøm. Der skal realiseres og Siumut må fremvise håndgribelige resultater. Nye arbejdspladser der giver mulighed for fiskere, fåreholdere samt borgerne skal realiseres.

Det er vigtigt at vi forstår hinanden

Inuit Ataqatigiit er ikke uenige for uenighedens skyld, men hvis vi skal opnå resultater, er det nødvendigt at vi kommer til enighed. Hvis Siumut i Kommune Kujalleq er enige i at der tildeles ekstra rejekvoter må i arbejde hårdt med os, for fiskerne i Narsaq venter blot på deres muligheder. Hvis Siumut er enige i vores bestræbelser på at finde midler til udvikling af fåreholder-, landbrug- og husdyrholderhvervet, så må Kommune Kujalleq arbejde hårdt, både i det politiske og gennem medierne.

Inuit Ataqatigiit er parate til at træffe de nødvendige beslutninger og når parti Siumut også er enige, så bliver der tildelt rejekvote til Narsaq og udviklingsinitiativer på fåreholder-, landbrug- og husdyrholderhvervet igangsættes.

Siumut i Narsaq skal over for fiskere og fåreholdere bevise sin troværdighed. Der skal være en sammenhæng mellem de sagte ord og de resultater der opnås. Kom med en officiel udmelding om rejekvote. Lad mig på vegne af Inuit Ataqatigiit bekræfte, at vi nok skal samarbejde og støtte op om sådanne initiativer.

Inuit Ataqatigiit og Siumut vil have et flertal i Inatsisartut i spørgsmålet om tildeling af rejekvote samt udvikling af fåreholdererhvervet. Man kan sagtens snakke sagen ihjel, men som tæller, er hvilke resultater man opnår. Partiet Siumut må som det parti der har magten i hele landet samt i Kommune Kujalleq må vise sin pligt til at udvikle Narsaq og komme væk fra sin politik om intet at foretage sig i Narsaq.

Inuit Ataqatigiit ønsker at støtte sådanne initiativer, men det kommer an på om landets ledende parti Siumut vågner op fra Tornerosesøvnen og begynder at opnå håndgribelige resultater.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0