Udskyd store anlægsplaner

Af: Nuummi Inuit Ataqatigiits formand, Leif Saandvig Immanuelsen

Udskyd store anlægsplaner

Nuummi Inuit Ataqatigiit vil på det kraftigste ytre sin modstand om at sælge 33 % af Royal Greenland.

Vi anser frasalg af vores fælles ejendom er en konsekvens af tankeløshed og vi anser et salg som fuldstændig unødvendig.

Nuummi Inuit Ataqatigiit mener at frasalg af 33 % vil medføre at indflydelse om udbetaling af udbytte til landskassen vil blive væsentligt reduceret, samtidig med mener vi at nedgang i udbytte ved frasalg vil medføre at landets lavindkomstgruppe, der i forvejen lever under hårde levevilkår, yderligere kan få forværret deres vilkår.

I løbet af de sidste 5 år har Royal Greenland udbetalt samlet udbytte på 500 mio. kr. til landskassen og når 33 % af koncernen bliver solgt vil lignende ikke vil kunne ske og det kan vi under ingen omstændigheder acceptere.

Vi anser at man i stedet bør rette fokus på forringelser af sundhedsforhold som sker i alt for mange af landets byer, som vitterligt kan betegnes som ringeagtelse af borgernes liv. Derfor mener vi at de store anlægsplaner, som nu tilsyneladende vil afstedkomme et frasalg af 33 % af Royal Greenlands værdi, bør udskydes.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Hvad vil Siumut i kommunalbestyrelsen?

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har netop vedtaget et budget. Et budget, der peger fremad og sætter fokus på de udfordringer, der hver dag påvirker vores borgere. Det er penge til flere boliger, udsatte børn og til udvikling.

Budgettet blev endnu en gang forhandlet på plads uden Siumut, men hvorfor partiet ikke ønskede at deltage i forhandlingerne er uklart.

Siumut politikerne fortabte sig i administrative detaljer, og glemte de politiske målsætninger, om at skabe resultater for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.  Der er bred konsensus om de overordnede politiske målsætninger, men Siumut-gruppen mangler åbenbart mod og vilje til at gennemføre de politiske beslutninger, når det virkelig gælder.

Når budgettet er blevet drøftet i kommunalbestyrelsen, har Siumuts ordfører først erklæret sig enig i de politiske målsætninger, for efterfølgende at stemme imod dem. Det er svært at gennemskue, hvad dette skyldes, men det er pinligt og tåkrummende, at være vidne til.

Enten er det partiets politiske strategi for at få opmærksomhed, eller også er det manipulation med vælgerne. Det er i hvert tilfælde ikke et særsyn, at Siumut i kommunalbestyrelsen, med store følelsesladede vendinger, går imod beslutninger, som de ellers har været tilhængere af i udvalgene.

At være vidne til Siumut-gruppens manglende vilje eller evne til at se på og arbejde med de helhedsorienterede politiske målsætninger er yderst bekymrende.

Siumut-gruppen bruger meget af deres politiske taletid på at komme med politiske forslag, som har administrativ karakter. Sager, som indgår under den almene sagsbehandling for embedsfolkene, og som ligger langt fra det politiske arbejde.

Budgetforhandling 2021

Der blev indført nye politiske processer i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019, der skal sikre partierne tid og ro til de politiske budgetforhandlinger.

Alle partier er under hele processen blevet behandlet på lige vilkår, og har haft alle muligheder for at indgå i dialog på tværs af partierne, ligesom alle partierne er blevet tilbudt et tæt samarbejde med embedsværket. Den form for arbejde giver hvert parti mulighed for indgående at tale politiske mærkesager op, og derudover give det den fornødne tid og ro til at fordybe sig i de økonomiske overvejelser, og politiske målsætninger.

Forudsætningen for at opnå konsensus i eget parti, men også med de andre partier, er hårdt arbejde og personligt ansvar for de konkrete politiske opgaver, der følger med en kommunalbestyrelsespost.

Det kræver flittighed, seriøsitet og hårdt arbejde, at bearbejde vigtige detaljer. Det kræver en stærk indsats hos de enkelte partier. Under hele processen i 2019 og 2020 er samtlige politiske grupper blevet inviteret til et møde med borgmesteren. Den mulighed har Siumut gruppen ikke ønsket at bruge. Det undrer os derfor meget, at Siumut gang på gang har klaget over, at de ikke har følt sig inddraget nok i forhandlingerne.

Sidste år ønskede de ikke at skrive under på budgetforliget, med samme begrundelse. Seancen gentager sig også i år. Hvis man er usikker på hvad processerne er, og hvis man ikke har forstået arbejdsprocessen, så skal man spørge, fremfor at manipulere og komme med usande påstande.

Der ingen skam i at spørge, hvis man ikke ved, hvordan processerne skal forstås. Den mulighed har vi fra IA gruppen brugt, hvilket kun har styrket vores budgetarbejde. Når et parti nægter at skrive under på et budgetforlig, hvor der er taget hensyn til deres politiske ønsker, så må vi jo spørge, om det i virkeligheden handler om, at de ikke har politisk mod og vilje til at føre de beslutninger ud i livet, der er truffet, der skal sikre borgerne de bedste rammer? Ja, der skal indimellem tages svære politiske beslutninger, og det kræver politisk mod og vilje.

Af: Inge Olsvig Brandt, Politisk ordfører, IA-gruppen, Kommuneqarfik Sermersooq

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Det er en vigtig dag, da det er FN’s International børnenes dag

Det er en vigtig dag i dag, da det er en international børnenes dag for hele verden, derfor ønsker Inuit

Ataqatigiit alle børn tillykke, og ønsker dem en festlig dag.

Det er vigtigt fra Inuit Ataqatigiit’s side at fra barnets fødsel får bedst muligt vilkår, Inuit Ataqatigiit arbejder for f.eks. forlængelse af barselsorloven, samt at det har lykkedes for at barselsorloven har fået samme vilkår for alle. 

Dette betyder ikke at vi ikke længere har noget at forbedre for børnenes vilkår, idet vi ved at der findes børn som er hjemløse, går sultne i seng, ved udgang af folkeskolen har nogle ikke opnået tilfredsstillende resultater, derfor har vi stadigvæk meget at arbejde hen imod.  

Vi ved at vi har meget at skulle forbedre for børnenes vilkår i et land med få indbyggere i den kommende fremtid, og fra Inuit Ataqatigiit’s vegne vil vi gøre alt for at forbedre og arbejde for dette.

Selvom formanden for Naalakkersuisut har udråbt året til børnenes år, som desværre ikke blev realiseret, når man har udråbt dette og det ikke kun skal være ord og skal realiseres, burde man i større omfang arbejde for sagen.

Vi kan ikke komme uden om FN’s børnekonventionen for at det kan realiseres for hele landet. Inuit Ataqatigiit støtter udtalelsen fra MIO om børns rettigheder bliver fuldt ud efterkommet. Vi mener at forældres rettigheder og vilkår skal oplyses i større omfang.

Inuit Ataqatigiit har planer om, at alle arbejdsområderne tværfagligt har en handleplan for hele landet,

der skal arbejdes for forbedring i alle arbejdsområderne tværfagligt og struktureres sammen. Handleplanen for hele landet bør handle om handlingsplaner som departementer udarbejder en håndgribelig handlingsplan – hvor barnet skal være i centrum. Dette betyder det skal ses som en helhed når man arbejder med barnet, struktureres sammen og arbejdes tværfagligt i samtlige områder.

Til alle foreninger langs kysten takker og hædrer vi til alle som arbejder med børns vilkår, mange forældre med god opdragelse til deres børn, pædagoger, fritidsundervisere, plejeforældrene, samt idrætsforeningerne. I gør børns vilkår lysere med jeres indsats. Vi ønsker jer en god arbejdsindsats i fremtiden.

Vi ønsker alle børn en god International børnenes dag.

Mariane Paviasen, medlem, Familie og Sundhedsudvalget

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Det er ikke på sin plads at lukke mødelokaler for politiske møder

Som forening i Ilulissani Inuit Ataqatigiit har vi meget svært ved at finde mødelokaler til vores foreningsarbejde, da 2 af byens folkeskoler er lukket for politiske møder, som vi synes er uacceptable. Dette betyder, der er lukket for politiske offentlige møder, det er at bryde demokratiske spilleregler. Majoriaq bygningerne er også lukkede for disse møder, da det kun er kommunen, der kan benytte disse.

Det er ellers muligt at leje små lokaler på kulturhuset, som byens mange foreninger skal slås om.

Vi synes at beslutningerne skyldes misforståelse.

I loven om kultur- og fritidsvirksomhed er netop disse møder en af de vigtigste formål, idet der står: “Ved folkeoplysning forstås folkeoplysende undervisning og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, der har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab….”

Derfor synes vi at skal kommunerne åbne op for mødelokalerne i kommunens bygninger til at fremme aktivt medborgerskab.

Vi har også erfaret at Qeqqata Kommunea er begyndt at tage betaling for at leje lokaler på folkeskolerne.

Med venlig hilsen

Lis Møller
Ilulissani Inuit Ataqatigiit
mobil 546716

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Naalakkersuisoq for Fiskeri: Hold op med, at gemme dig

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug beslutning om, at fortsætte fiskeriet af hellefisk trods kvoten i oktober var fisket og dermed fået fisket kvoten for resten af året, er uansvarligt. Og det bliver ikke bedre af, at han gemmer sig bag sine embedsmænd, da han bliver spurgt.

Naalakkersuisoqs uansvarlige handling har også strejf af, at han vil gøre nogen glade i Siumut før landsmødet kan få negative konsekvenser for fiskerne. Han må i det mindste forklare sig og vi har derfor været med til, at ønske han skal stille op til samråd. Og at dette skal være et åbent samråd.

Af: Aqqaluaq B. Egede, næstformand i Fiskeri, – Fangst, – og Landbrugsudvalg

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Revisionsudvalget skal straks i arbejdstøjet

Formanden for Naalakkersuisut har stadig et problem ift. sagen om ekstra tildeling af kvote for stenbiderrogn. De oplysninger som ulovligt blevet holdt tilbage er nu frigivet. Og i den forbindelse forventer Inuit Ataqatigiit, at Inatsisartuts Revisionsudvalg vil opfylde og færdiggøre sin opgave.

Fra Inuit Ataqatigiits side ser det ikke godt ud, at koalitionen ikke følger de gængse regler, men arrogant nøler med at undersøge og lave beslutning omkring denne sag, og vi opfordrer til, at denne sag tages som en hastesag. De folkevalgte snigløber borgerne ved at forsinke og dermed udvande denne sag. Og for at undgå denne situation, bør Revisionsudvalget arbejde hurtigt med en tillægsberetning ift. de nye oplysninger, der er kommet frem.

Hvis ikke magthaverne, Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai skal misbruge lovgivningen, må der arbejdes hurtigt, og hurtigst muligt blotlægge sagens gang på dette brud på lovgivningen. Man skal sikre dette for at kunne bibeholde borgernes tillid til politikerne.

Vi er vidende om, at hemmeligholdelser forværres dag for dag. Man lader tiden gå, forsinker sagens gang og undgår at tage stilling og holder samfundet i skak, måske med et ønske om at sagen “køles ned”, og at Formanden for Naalakkersuisut dermed kan reddes. Som det er nu, er koalitionen medskyldige i denne hemmeligholdelse.

Formanskabet har udmeldt, at Udvalgene for Inatsisartut er berettiget til at modtage de tilbageholdte oplysninger. For koalitionen kan jo bare indrømme at fejlen sket og der må kræves konsekvenser, idet befolkningen ikke kan behandles på denne måde.

Inuit Ataqatigiit accepterer ikke, at koalitionen fører landet ind i en retning af forgangne og uønskede måder at styre landet på.  Man må lytte til befolkningens reaktioner. I lighed med at fiskerne og ejer af bådene skal følge reglerne, skal de folkevalgte også dele disse vilkår. Om man så er Formand for Naalakkersuisut, så gælder der de samme regler som vælgerne skal følge.

Revisionsudvaldet skal i arbejde. Arbejdet med denne sag må ske hurtigt. Der foregår en uacceptabel hemmeligholdelse. Koalitionen må stoppe med at arbejde for dem selv. Og de skal holde op med at forsinke sagen og overfor befolkningen vise at sidder med et ansvar.

Inuit Ataqatigiit

Politisk ordfører

Aqqaluaq B. Egede

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Aqqa Samuelsen trækker sig tilbage fra politik

Aqqa Samuelsen trækker sig tilbage fra politik

Aqqa Samuelsen trækker sig tilbage fra politik

Medlem af Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik Aqqa Samuelsen trækker sig fra sit politiske virke, fordi han har tiltrådt som skole inspektør i Juunarsip Atuafia i Qasigiannguit.

  • Grunden til at jeg i forbindelse med min tiltræden som skole inspektør trækker mig fra mit politiske virke er, at jeg lægger vægt på, at jeg i min nye stilling ikke skal have en politisk tilknytning, og fordi der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved det, siger Aqqa Samuelsen og fortsætter; arbejdet med børn ligger mit hjerte nær, derfor har jeg altid ønsket at skulle være skole inspektør i en folkeskole. Da muligheden bød sig, kunne jeg ikke sige nej. Derfor er min udtræden ikke et udgangspunkt i nogen politisk hændelse.

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede beklager Aqqa Samuelsens udtræden fordi han passer sit politiske arbejde til tilfredshed, især fordi han i den seneste periode har været en god gruppeformand i Inatsisartut, sagde Múte B. Egede og fortsætter:

  • Selv om Aqqa udtræder fra politik er jeg sikker på, at han vil fortsætte sin indsats for samfundet gennem sit hjertebarn, nemlig at gøre en indsat for børn og vi ønsker ham alt godt for fremtiden og vi ønsker ham gode resultater.

Ved Aqqa Samuelsen udtræden fra politik indtræder Mariane Paviasen, som nu sidder i Inatsisartut som suppleant for Mimi Karlsen, som medlem af Inatsisartut.

Der vil blive indkaldt en ny suppleant mens Mimi Karlsen er på sygeorlov.

Med venlig hilsen

Múte B. Egede & Aqqa Samuelsen

Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Beskyt sundhedspersonalet

Vi deler og forstår fuldt ud den bekymring som sundhedspersonalet giver udtryk for i deres pressemeddelelse.

Det vil være en ulykke af dimensioner, hvis vores sundhedspersonale og ikke mindst allerede syge, bliver smittet.

Der vil selvfølgelig være tilfælde, hvor personale med specialviden bliver nødt til at komme i arbejde straks. Men personalet og dem som skal have direkte med patienter at gøre, må som alle andre gå i fem dages karantæne.

Vi er idag stolte over det lave smittetal. Vi takker vores ledelse for det. Men vi må ibetragtning af det atter stigende smittetal i Danmark, være mere påpasselige.

Det er forståeligt at man ikke vil lukke landet, da økonomiske og andre hensyn skal tages.

Med henvisning til indholdet af pressemeddelelsen, må vi dog kraftigt opfordre til at de særlige tilladelser der bliver givet, ikke bliver “misbrugt”.

Hvis sundhedspersonalet bliver smittet, og særligt de steder, hvor der i forvejen ikke er mange ansatte, kommer vi for alvor til at mangle personale, en situation som vi ikke skal ende i.

Derfor kræver vi at Naalakkersuisoq og Landslægeembedet straks skrider til handling.

Af: Stine Egede, Inuit Ataqatigiit ordfører for sundhed i Inatsisartut  

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Bygdelukninger går vi selvfølgelig ikke ind for

Skrevet af Múte Bourup Egede, formand, Inuit Ataqatigiit

Bygdelukninger går vi selvfølgelig ikke ind for

Folketingsmedlemmet må selv stå til ansvar for sine udtalelser.

Lad mig gør det klart for alle, at Inuit Ataqatigiit ikke har en politisk målsætning om lukning af bosteder. Alle har frihed til at vælge hvor de vil bosætte sig. Ingen skal nogensinde benægtes denne ret. 

Inuit Ataqatigiit har og vil altid have en målsætning om at skabe sunde vækstgrundlag for samtlige bosteder i Grønland, et værdig målsætning Inuit Ataqatigiit til alle tider har kæmpet for igennem vores arbejde.

Friheden til at vælge et bosted betyder også at vi som borgere og folkevalgte har en pligt til at sikre et sundt vækstgrundlag til fremme af vores lokalsamfund.

En pligt vi tilsammen må løfte.

Inuit Ataqatigiit skal dog også pointere, at vi i samtlige bosteder i større eller mindre grad har samfundsmæssige udfordringer, som vi åbent må italesætte og rette til igennem indsatser, med det mål at skabe et sundt grundlag for udviklingen af vores samfund, det er det der er vores mest ærefulde ophav som folkevalgte.

Vi har alle pligt til at drøfte og ikke mindst sikre realisering af en robust og bæredygtig samfund.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Inatsisartut har indledt efterårssamlingen

af: Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut

Inatsisartut har indledt efterårssamlingen

Der er fornyelse i Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut. En ny gruppeformand er nu udpeget. Den nye gruppeformand er Aqqa Samuelsen, som er medlem af Inatsisartut for Inuit Ataqatigiit. Dermed afløser han Mimi Karlsen, som i mange år har været en trofast og urokkelig gruppeformand i Inuit taqatigiits gruppe i Inatsisartut. 

’’Indledningsvis er jeg glad for den tillid man har vist mig og givet mig mulighed. Jeg ser frem til det kommende arbejde og jeg føler at jeg allerede er godt i gang. Jeg vil selvfølgelig gøre en fokuseret indsats og vil ikke mindst videreføre den store indsats som Mimi har gjort, hvorfor jeg ser frem til arbejdet. Det er sikkert at vi har store opgaver som vil gavne Grønland og det grønlandske samfund, hvorfor jeg vil give mig hen til mit arbejde. Jeg er ved at vi alle i Inuit Ataqatigiit er bekendt med det’’, udtaler Aqqa Samuelsen’.  

Aqqa Samuelsen er kendt for at underholde med guitarspil i sin fritid. Han lægger vægt på at bane vej for ungdommen, og vi ved at han har gjort en stort stykke arbejde for at sikre, at vores unge styrkes i både krop og sjæl.
 

Ved Mimi Karlsens sygeorlov fra Inatsisartut er Mariane Paviasen indtrådt som suppleant i Inatsisartut.

Mariane kommer fra Narsaq og er kendt som en ildsjæl i Sydgrønland. Som hendes særlige interesser i politik kan nævnes, at hun kæmper for en udvikling der respekterer borgere og som sætter både miljø og natur i højsædet, hvilket hun allerede har realiseret i sin egenskab som formand for URANI NAAMIK som hun fortsat er formand for.  Hun har voksne børn og er bedstemor. Hendes uddannelser er: HK-assistent, H.I. S. operarør samt uddannet som leder i Ledelsesakademi. 

Med denne korte meddelelse ønsker vi Aqqa Samuelsen og ikke mindst Mariane Paviasen velkommen og vi ser frem til at arbejde sammen med dem, ligesom vi er sikre på, at deres samarbejde og viden vil styrke gruppen. Et nyt Inatsisartutår er nu indledt og nye ansigter og kræfter er kommet frem og vi har nu et nyt gruppeformandskab. Inuit Ataqatigiit er sikre på, at vi også under denne efterårssamling vil vise Inuit Ataqatigiit urokkelige politik og mål.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Nedprioritering af personer med særlig behov ved økonomistyring

Af: Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit, Avannaata Kommunia

Nedprioritering af personer med særlig behov ved økonomistyring

Tak til TILIOQ, for at belyse forhold som efterhånden er begyndt vænne sig til at værende som normal ved Qaanaaq og dets bygder. De handicappedes forhold, børn og unge med særlig behov, manglende kommunalsagsbehandling, manglende tilgængelighed hos det offentlige blev belyst i rejserapporten fra Qaanaaq.

Det er ret tydeligt belyst i rejserapporten, at kommunen i de sidste par budgetår, ikke havde afsat midler nok til personer med særligt behov.

Man kan konkludere, at i tiderne hvor man betragter sig selv i at være foregangs kommune for familier, børn og unge, forhold for børne, at man ikke har haft hjertet med sig ved arbejdet.

Alle har rettigheder og har ret til kræve det ret, uanset om man er handicappet, barn med særlig behov mv., og dertil svigtet vi fra Avannaata Kommunia. Vi er altså nød til at være mere omhu med administrering af borgernes penge og prioritere personer med særligt behov frem for at slås om eksempelvis asfaltering!

Budgetbehandling til 2021 er allerede igang, Inuit Ataqatigiit vil opfordre flertallet i Avannaata Kommunia til, at vi skal førstprioritere personer med særlig behov ved budgetlægning til 2021 og nedprioritere asfaltering, isåfald har Siumut vores tilsagn til at stemme for budget for 2021.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Vi forventer et klart svar

Af: Sofia Geisler // Stine Egede, Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut

Vi forventer et klart svar

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim, udtalte primo juli i år, at Naalakkersuisut vil fremlægge kræftplan under efterårssamlingen. Vi må konstatere, at punktet endnu ikke er sat på dagsordenen, men vi har en stor forventning om, at Naalakkersuisut følger op på en Inatsisartut-beslutningen fra 2019.

Inatsisartut vedtog nemlig under forårssamlingen i 2019, at pålægge Naalakkersuisut at undersøge muligheden for, at der foreligger en behandlingsplan inden for 28 dage efter, at en kræftdiagnose er stillet. Naalakkersuisut blev også pålagt at undersøge muligheden for at tilbyde en 30 dages behandlingsgaranti til kræftpatienterne.

Det er et ansvar for Naalakkersuisut at følge op på en Inatsisartut beslutning, og vi må derfor spørge Naalakkersuisut baggrunden for hvorfor punktet ikke er sat på dagsordenen til efterårssamlingen. Sådan som de er forpligtet til og sådan som Naalakkersuisut har lovet at ville gøre.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Er reformarbejdet vedr. uddannelse gået i stå?

Af: Sofia Geisler // Peter Olsen, medl. Af Udvalget for Uddannelse, Kultur & Kirke

Er reformarbejdet vedr. uddannelse gået i stå?

Naalakkersuisut har ikke sat en eventuel uddannelsesreform på dagsordenen til efterårssamlingen. Det tolker Inuit Ataqatigiit derhen, at Naalakkersuisut endnu ikke er klar til at fremlægge et oplæg, der skal behandles politisk.

Er reformarbejdet vedr. uddannelse ganske enkelt gået i stå?

Hvis det er tilfældet må Naalakkersuisut fortælle os om det reelle status på det arbejde, der blev igangsat tilbage i 2014.

Hvis og såfremt, at reformarbejdet fortsat er aktuel, skal Inuit Ataqatigiit på ny opfordre koalitionen til at genoverveje dette arbejde. Naalakkersuisut må sætte fokus på folkeskolen med den tilgængelige kapacitet, og implementere de anbefalinger, som arbejdsgrupperne ifm reformarbejdet allerede har fremlagt. Lad resultatet af arbejdsgruppernes arbejde komme folkeskolen til nytte allerede nu. Vi ved hvilke forbedringsmuligheder evalueringen fra 2015 pegede på, og det behøver vi ikke at vente på at få implementeret til en reform engang i fremtiden.

Inuit Ataqatigiit er klar til at være med til at løfte opgaven. Vi skal derfor opfordre Naalakkersuisut-koalitionen om at arbejde for et forlig om folkeskolen, som partierne i Inatsisartut står bag.

Inuit Ataqatigiit´s mål er en stærk folkeskole, som bliver en succes for de fleste børn, og som er med til at sikre en fundament for et selvstændigt liv i voksenlivet.

Det er derfor, vi mener, at der skal ske en indsats. På kvaliteten af undervisningen. Folkeskolen har en stærkt behov for fokus. Her og nu. Alt for mange børn går ud af folkeskolen uden at kunne bruge 10 år i skolebænken til noget. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Hverken for den enkelte og for samfundet.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

IA: Der må indføres ansættelsesstop i Grønlands Selvstyre

Af: Formand for Inuit Ataqatigiit, Mute B. Egede

IA: Der må indføres ansættelsesstop i Grønlands Selvstyre

Administrationen her i landet er blevet alt for stor og vi må nu målrette ressourcerne til varme hænder.

Set i lyset af, at vores økonomi er blevet svækket, er vi nødt til at have mod til omstruktureringer for at sikre, at borgerne bliver serviceret på den mest fleksible måde og at de man fortsat sikrer deres velfærd.

Vi kan ikke længere se bort fra vores alt for store administrative system. Vi skal tilpasse den til den tid vi lever i samt tilpasse den til vores forhold. Den første skridt må nødvendigvis være at der indføres ansættelsesstop. Der er absolut nødvendige stillinger inden for sundheds- og socialområdet undtaget.

Lad os samles om en service der sætter borgeren i centrum gennem en fleksibel omstrukturering.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Naalakkersuisut skal give mulighed for de lokale byggefirmaer

Af: Aqqaluaq B. Egede, politisk ordfører, Inuit Ataqatigiit

Naalakkersuisut skal give mulighed for de lokale byggefirmaer

Det kan ikke være rigtigt, at Naalakkersuisut i stigende grad giver mulighed til udenlandsk ejede virksomheder. I mange steder er byggeriet gået fuldstændigt i stål. Ligeledes har Naalakkersuisut nu fremtryllet et nyt krav i forbindelse med boligbyggerier, som resulterer i, at mange byggefirmaer her i landet bliver udelukket i at kunne tjene penge. 

Jeg er bange for, at Naalakkersuisuts beslutning vil medføre stigende arbejdsløshed her i landet. Mange familier vil blive ramt på deres levebrød. Vi ved og har erfaringer med, at når byggefirmaernes omsætning falder, så afskediger de deres medarbejdere. Jeg mener at Naalakkersuisut må frigøre sig fra deres standhaftighed og flytte fokus fra kroner og ører til at fokusere på andre forhold som man nødvendigvis må udvise forsigtighed overfor.

Vi har gennem pressen fået at vide, at det kun er 3 meget store virksomheder der er i stand til at bygge efter de krav Naalakkersuisut har opstillet. Når kun 3 store virksomheder får monopollignende status på byggeopgaver, er jeg bange for at det vil skrue de allerede alt for høje byggepriser yderligere op. Det kan kun resultere i, at lejerne eller brugerne i sidste ende skal betale mere. Når kun meget få virksomheder er i stand til at byde på opgaver i de frie licitationer på byggearbejder, kan vi være helt sikre på, at det ender med højere priser.

I vores befolkningsfattige land har bevillinger til byggerier en stor indflydelse på beskæftigelsen. Naalakkersuisuts beslutning vil helt sikkert resultere i, at nogle af kommunerne vil miste skatteindtægter. For de store virksomheder har sæde i de store byer og når man ad denne vej kanaliserer de store byggeriers økonomi til disse byer, vil det accelerere pengestrømmen væk fra de små og ind til de store byer.

Inuit Ataqatigiit ønsker at opfordre Naalakkersuisut til at udvise stor forsigtighed på den byggemetode som de indstiller brugen af, idet det vil ramme beskæftigelsen og ikke mindst forhøje byggepriserne, ligesom den vil medføre at nogle af kommunerne mister skatteindtægter. Naalakkersuisut udelukker nu alle byggefirmaer her i landet på nær 3 og vi er bange for de konsekvenser som de konsekvenser som beslutningen kommer til at medføre. Naalakkersuisut må tilbage til tænkeboksen og genoverveje denne store opgave som vil medføre store ulemper for hele samfundet.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

De folkevalgte skal prioritere deres hverv

Af: Nuummi Inuit Ataqatigiits formand, Leif Saandvig Immanuelsen

De folkevalgte skal prioritere deres hverv

Nuummi Inuit Ataqatigiit er ikke længere tilfredse med at de opgaver og forhold som de folkevalgte varetager.

Nuummi Inuit Ataqatigiit er stærkt utilfredse med den generelle måde at drive politik her i landet, hvad angår arbejdet i Naalakkersuisut og i kommunerne. Det er blevet for tydeligt at politikerne løber fra deres løfter og i stedet arbejder for at mele deres egen kage. Det er blevet for tydeligt, at de folkevalgte ikke længere er ydmyge for deres hverv og nu kan man betegne hvervet som en slags lønnet arbejde. Man må betegne dette forhold som forræderi over for vælgerne.

Eksempler:

Naalakkersuisut varetager deres hverv i absolut lukkethed, hvor høringer er de eneste måde at kommunikere med samfundet.

Man har nærmest tvunget en genåbning her under coronakrisen, hvor man nu igen har tyet sigt til lukkethed igen efter at vores land nu igen har åbnet portene til omverdenen.

Ligeledes har mange som er blevet valgt til kommunalbestyrelser trukket sig og dermed har glemt alle de løfter som de gav, ligesom interne splittelser skader seriøs tilgang til ihærdige indsatser.

Nuummi Inuit Ataqatigiit mener at politisk hverv skal varetages med den største omhu og pli. Alt for mange folkevalgte har et andet arbejde ved siden af, og dette forhold er med til at skade tilliden til folkevalgte. De medlemmer der i dag sidder i inatsisartut har mange forskellige opgaver, nogle sidder i kommunalbestyrelser, andre er fiskere, er cafeejere og værtshusejere, har andet lønnet arbejde m.v.

Derfor ønsker Nuummi Inuit Ataqatigiit at man debatterer at man maksimalt må have 2 hverv på en gang. Samtidig skal de folkevalgte udelukkende beskæftige sig med deres hverv året rundt, uden at skulle varetage andre interesser. Dermed ønsker vi at man sikrer at disse ydmygt tjener samfundet på fuld tid.

Hvis Inatsisartut og andre folkevalgte skal opretholde deres troværdighed, må partierne have klare regler om de folkevalgte gøre og laden. Der skal være helt klare regler som enhver kan forholde sigt til. Vi kan som eksempel tage sexchikanesagen, for pludselig blev de uskrevne regler et problem da chikaner så dagens lys, og hvis vi som samfund skal lære noget af disse, vil vi opfordre til at sikre, at de flotte ord som partierne strør sig med, bliver til konkrete handlinger.

Nuummi Inuit Ataqatigiit ønsker at man ikke længere accepterer måden folkevalgte varetager deres hverv på, men at vi kommer med konkrete initiativer.

På vegne af Nuummi Inuit Ataqatigiit  

Formand

Leif Saandvig Immanuelsen

Mobil: 534734

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Stram op på regler om atlantbeflyvning

Stram op på regler om atlantbeflyvning

1 time før Norsaqs ankomst fra flyvningen over Atlanten, lukkes ankomsthallen i Kangerlussuaq for bygdens borgere som ikke skal ud på rejse på grund af COVID-19, hvor man fører kontrol med at der ikke opholder sig personer som ikke skal rejse for at forhindre at de blander sig med de rejsende. Det er en god måde at beskytte borgerne.

Men jeg mener at det er en skæv og uacceptabel ordning. Der er ingen restriktioner på hvordan de rejsende skal agere, hvor de kan forlade terminalen frit og gå hvorhen de vil, indtil de skal rejse videre. De går til Pilersuisoqs og de private butikker hvorved de rejsende dermed blander sig med Kangerlussuaqs borgere.

Vi borgere i Kangerlussuaq mener, at denne COVID-19 regel er uden indhold og mening og vi er bekymrede. De samme gælder de mange passagerer fra kysten der ankommer til Kangerlussuaq i forbindelse med Norsaqs ankomst, disse blander sig med andre og dermed overtræder reglen om social distance.

Vi mener at man må overveje de forholdsregler man har taget for at forhindre spredningen af COVID-19, idet de er skæve og usammenhængende. Dette i lyset af, at der ude i verden stadigvæk er stor smittespredning af COVID-19.

Derfor foreslår jeg, at de passagerer som har og skal krydse Atlanten skal forbydes at forlade terminalbygningen i Kangerlussuaq for at forhindre en eventuel smittespredning. Hvis ikke de kan ske, så er forbuddet til borgerne om at komme ind i terminalbygningen uden betydning. Vi er ikke imod ordningen, men vi ønsker at der bliver rettet op på disse uheldige regler. Vi ønsker at myndighederne genovervejer reglerne hvis man fortsat ønsker at beskytte landet borgere mod spredningen af COVID-19.

Johan Lange

Medlem af Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Lad os udvikle Socialpædagogisk seminarium

Lad os udvikle Socialpædagogisk seminarium

Man kan på den seneste koalitionsaftale læse, at man agter at undersøge mulighederne for at oprette gymnasial uddannelse i Ilulissat.

Det er vi fra Inuit Ataqatigiit side ikke enige i. For det første har man i de seneste mange år i Aasiaat haft en veldrevet gymnasial uddannelse, og de mange studenter der udspringer derfra er til gavn for udviklingen af dagens samfund. Hvorfor skal man skade Aasiaats rolle som en uddannelses by og institutionens stor indflydelse på dagliglivet i Aasiaat?

Vi har store sociale udfordringer

Der er katastrofal mangel på uddannet sociale og pædagogiske personale i vores land. Det ved alle. For nylig udkom den såkaldte “ViVe” rapport. Denne rapport indeholder en udredning af døgninstitutioner som drives af kommuner, private samt fra Grønlands Selvstyre. Der blev det atter engang understreget, at der er stor mangel på uddannet arbejdskraft her i landet.

For nyligt udkom Naalakkersuisut familiepolitik 2020-2030. Man kan læse mange udmærkede initiativer i rapporten. Men det altoverskyggende spørgsmål der svæver i det uvisse er; hvor skal man hente personalet fra?

Vi kan ikke blive ved med at udskyde en landsdækkende handlingsplan om uddannelse af omsorgspersonale.

Hvis vi skal opdrage vores børn på bedst mulig måde, så har vi brug for uddannet personale som har kendskab til alle de redskaber der kræves for at opfylde dette behov. Ikke mindst skal de også føle sig tilfredse med deres aflønning.

Lad os udvikle den socialpædagogiske seminarium frem for at opføre en ny gymnasial uddannelsesplads

Lad os skabe en stærkere uddannelse inden for det sociale område som alle kan samles om. Departementer for Social- og uddannelse skal staks handle på dette. Lad uddannelsesinstitutionen får ansvaret for departementets bevillinger, dermed kan man udvikle en mere sammenhængende uddannelsesindsats. Man skal væk fra at holde uddannelse og kurser separat. Inuit Ataqatigiit vil gerne samarbejde om sådan et initiativ. 

Lad os gøre en indsats for de varme hænder

Det gavner ikke de klienter der f.eks. bor i Ivaaraq at institutionen bliver flyttet til Sisimiut. Der er også en mangel på arbejdskraft i Sisimiut. Det er gennem en udvidelse af uddannelserne og en indsats for at uddanne fagspecialister samt ikke mindst at hæve lønnen, at vi kan vende den negative udvikling af socialfaglig personale i Grønland mod det bedre.

Ja, det er forældrene der har ansvaret for deres børn, men vi ved også at hvem det er der passer på børnene mens forældrene passer deres arbejde.

I dag er børn med specielle behov eksploderet i antal i sådan grad, at faglært personale hurtigt flygter til en anden beskæftigelse fordi de ikke kan løfte det store behov der eksisterer. Det er som regel at ufaglært personale der lades i stikken til at kunne håndtere situationen. Dette medfører blandt andet at man i daginstitutionen ikke har kræfter til at gøre en pædagogisk indsats der gavner børns udvikling. Der er mange børn som man blot “passer på”. 

Aldrig nogensinde har man haft så stort et behov for varme hænder her i landet, derfor vil jeg indtrængende appellere til koalitionen om at gøre en helhjertet indsats for at udvikle socialpædagogisk seminarium i Ilulissat. Vi har rigeligt med gymnasiale uddannelsesinstitutioner her i landet.

Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Mindeord – Ivalo Egede

Asseq: Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisooqatigiit

Billede: Det grønlandske arbejdsmiljøråd

Mindeord – Ivalo Egede

Vi har i Inuit Ataqatigiit med sorg modtaget meddelelsen om Ivalo Egedes bortgang. Grønland har mistet en stærk kvinde, der i sin tid har vist og inspireret, at topposter i det grønlandske samfund selvfølgelig også gælder for kvinder.

Ivalo Egede har fra en ung alder været samfundsengageret og har været med til, at præge det moderne, mangfoldige og det stadigt voksende globale Grønland. Det være sig som aktivist i græsrodbevægelser, som oprettelsen af Aasivik-bevægelsen til betrædelse af forskellige topposter i det grønlandske samfund.

Ivalo var beundret af mange og kendes, ikke mindst hos hendes nærmeste, som en kærlig, skarp, engageret, varm og principfast kvinde med hjertet på det rette sted. Ivalo var et forbillede for mange yngre kvinder i kraft af hendes mange ledelsesposter og på den måde har hun været med til, at banen vejen og gjort det lettere for kvinder, at bestride samfundsvigtige opgaver den dag i dag. Med hendes kærlige opfordringer og uselvisk deling af viden og erfaring har hun opmuntret og skubbet mange til, at bidrage til yderligere udvikling af vores samfund, om det handlede om kvindekampen eller kvinders naturlige plads på ledelsesposter. Den form for solidaritet og evne til at se og styrke evnerne i folk vil blive dybt savnet.

Som mange andre i vores land, er vi fulde af taknemmelighed over det, som Ivalo Egede har givet Grønland og den forskel hun har gjort for det grønlandske folk. Inuit Ataqatigiit har også et særligt tak til Ivalo Egede for hendes indsats i partiets hovedbestyrelse og været med til, at grundlægge det IA’s rolle i grønlandsk politik.

Vi sender vores dybeste medfølelse til Ivalo Egedes elskede søn Masaana og hans familie samt resten Ivalos familie og venner.

Æret være Ivalo Egedes minde.

På vegne af Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Múte Bourup Egede

Formand

Billede: Taget fra Inuit Ataqatigiits avis Aningaaq; Lavet af kvinde forkæmpere i 1987

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Loven gælder for alle – også for Formanden for Naalakkersuisut

Loven gælder for alle – også for Formanden for Naalakkersuisut

Det er iorden at hjælpe en fisker, men det skal ikke foregå ulovligt.

Det med at Formanden for Naalakkersuisut har været med til at træffe en beslutning som gavner sine egne økonomiske interesser, er ifølge loven ulovlig. Hvis andre personer havde gjort det samme, så ville man også vurdere handlingen som værende ulovlig. Formanden for Naalakkersuisut kan ikke handle uden om loven. Nej, det er ulovligt for alle. Det er ulovligt for os alle. Når Formanden for Naalakkersuisut accepterer at der begås ulovligheder, kan forstås på den måde, at man ligeledes kan acceptere at andre begår ulovligheder; derfor er det uacceptabelt. 

Lad mig som politisk ordfører for Inuit Ataqatigiit understrege, at vi under ingen omstændigheder kan acceptere Formanden for Naalakkersuisuts handling. Vi accepterer ikke at man sætter sig selv foran befolkningen. Det er uacceptabelt at han forhindrer mange fiskere og dermed mange familier i kysten på deres gode muligheder for øget indtjening på stenbiderrogn. Det er i orden at kritisere sådanne forhold frem for at tie dem ihjel. Naalakkersuisut har ansvaret for, at lovene bliver overholdt af alle borgere og virksomheder. Naalakkersuisut skal selv overholde loven. Længere er den ikke.

Inuit Ataqatigiit har intet at skamme sig over. Når en person bliver valgt ind, bliver personen ikke adelig – personen skal varetage samfundets interesser.

Siumut, hvad mener i om sagen? Demokrater; hvad mener i om disse forhold som vi nu op-lever? Vi er lige for loven. Det skal ikke være sådan at vi kan begå alverdens ulovligheder når vi bliver valgt. I bliver altså nødt til at tage stilling til spørgsmålet. Lad os benytte den magt som borgerne har overdraget til os med stor ydmyghed. Kære koalition, idet i er lovgivere, så tillad mig at stille jer dette spørgsmål: Vil i kræve at love bliver overholdt?

Inuit Ataqatigiit Politisk Ordfører

Aqqaluaq B. Egede

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0