Daværende Naalakkersuisut koalition bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit samt Partii Naleraq, fremlagde i forbindelse med finanslov 2018, at der skal bygges en ny skole i Kangaatsiaq og at der til dette formål ville blive afsat kr. 59 mio.kr.

Dette kan ses ved Naalakkersuisoq for Finans- og Skatteområdets fremlæggelse i forbindelse med 3. behandlingen af FL2018 af 19. november 2017.

Beklageligvis har vi konstateret, at den hidtidige Naalakkersuisut koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Atassut samt Nunatta Qitornai kun har afsat 13,7 mio.kr. til formålet. Man havde tilligemed ændret på tekstanmærkningen ifm. behandlingen af FL2018, hvor der stod at der bygges en ny skole i Kangaatsiaq og at Grønlands Selvstyre ville være bygherre og ansvarlig for byggeriet og at Naalakkersuit istedet havde sat den gamle tekstanmærkning.

Hvorfor skal vi lede efter olie, når folkeskolen ikke kan bruges til formålet?

Vi er alle enige om, at landets fremtid bygger på vore børn og efterkommere og at disse skal have de bedst mulige forhold på skolerne, da dette er vigtigt ift. de resultater som børnene vil kunne opnå i fremtiden.
Kangaatsiaq Skole har stor betydning ift. Kommune Qeqertalik’s ambitioner på skoleområdet og prioriteres derfor mht. kommunens prioriteringer samt økonomi. Vi ønsker, at kommunens borgere i fremtiden bliver serviceret bedst muligt også af folkeskolen.

Vi ved, at den nuværende skole er nedslidt og angrebet af mug, hvorfor skolen i Kangaatsiaq drives under vilkår, som ingen på nogen måde kan acceptere.

Man havde på stedet glædet sig til, at der nu skulle til at bygges en ny skole, hvilket Naalakkersuisut og Inatsisartut med deres bevilling ellers havde lovet.

Vi har fornyligt hørt, at den hidtidige Naalakkersuisut koalition har afsat 48 mio.kr. til olieefterforskningsaktiviteter.

Som bekendt har Cairn Energi i år 2011-12 ellers ledt efter olie omkring Qeqertarsuaq. Dette gav ikke det ønskede positive resultat, og disse efterforskningaktiviteter kostede ialt ca. 3 mia.kr., hvilket gav en afkast til Landskassen på flere 100 mio.kr.
Derfor rækker 48 mio.kr. ikke langt, når man skal til at lede efter olie, hvorfor det heller ikke er særligt godt gennemtænkt, at man bruge så få penge til mulige olieefterforskningsaktiviteter.

Derfor skal Inuit Ataqatigiit intrængende bede Naalakkersuisut om at tænke sig godt om, inden man begiver sig på fornyet olieefterforsknings eventyr.

Der bør ift. det kommende skolebyggeri i Kangaatsiaq yderligere afsættes 46 mio.kr., udover de 13 mio.kr. som der er blevet stillet i udsigt. Fra Inuit Ataqatigiits side skal vi derfor foreslå, at de 48 mio.kr. man ellers har stillet forslag om til et olieefterforskningsinitiativ, istedet benyttes til at bygge en ny skole for i Kangaatsiaq.

Prioriteringer

Vi fra Inuit Ataqatigiit skal uforbeholdent give udtryk for, at vi til gavn for børn og unge investerer i nye skoler og uddannelsesinstitutioner, hvilket vi selvfølgelig prioriterer.

Derfor bør den hidtidige Naalakkersuist koalition trække de ændringsforslag til finanslov 2018 som de har stillet i udsigt. Istedet bør der investeres i en ny skole i Kangaatsiaq.

På vegne af Inuit Ataqatigiit

Peter Olsen