Skrevet af: Aqqa Samuelsen, Ordfører for social og børneområdet

Børnenes dag 1. juni 2019: Lad os samles alle sammen.

Først ønsker jeg jer alle kære børn tillykke med Børnedagen. Vi skal dele glæde med jer her på børnenes dag.

Den Internationale børnedag er en dag som gælder over hele verden og markeres for at forbedre børnenes vilkår og beskyttelsen af børn i samfundet i hverdagene og der skal vi som samfund hjælpe hindanden.

I disse dage er der stor fokus om børn i samfundet, og især i medierne. Dette fordi der er mange tilfælde af seksuelle krænkelser af børn samt at dette problem berører mange mennesker hård, hvilket nødvendiggør om tiden ikke er kommet til, at vi som samfundet indrømmer problemets omfang. På grund af de problemer som belaster børnene, må vi som samfund sige “seksuelle krænkelser samt omsorgssvigt af børn må bringes til ophør”.

Det er vigtigt at børnene lever i et samfund hvor de er elsket og trygge. Når børns vilkår bliver italesat, så er der ikke mange der tænker på forældrene og de voksne. Dette forhold er med til at fastlåse situationen. Derfor må man sammen med forældrene og andre voksne udarbejde en handlingsplan for at løse problemerne omkring omsorgssvigt af børn samt seksuelle krænkelser af børn.

For at beskytte barnet må vi sætte os ned og tænke på handlinger som familier kan samles om. Vi skal alle arbejde sammen for en fælles indsats for børnefamilier, hvor vi skaber kærlige vilkår for børn.

Fredag den 31. Maj 2019 meddelte landets 5 borgmestre efter et møde i Nuuk, at de vil indlede en fælles indsats for at nedbringe antallet af seksuelle krænkelser af børn. Dette skal vi glæde os over, idet alle kommuner nu bliver enige om at ville forbedre børnenes levevilkår. Det er den rigtige rette vej. Og Danmark har også pligt til at hjælpe. Derfor skal vi være åbne overfor hjælp fra Danmark.

Vi har som samfund et fælles ansvar for, at børn ikke bliver krænket seksuelt, samt at vi i fællesskab sikrer børn sunde og trykke vilkår.

Vi ønsker også at takke dem der hverdag, året rundt bruger mange kræfter på at løfte området, nemlig børnerettighedsinstitutionen MIO, Foreningen Grønlandske Børn, Red Barnet, Meeqqat Inuunerissut, NAKUUSA samt mange andre offentlige initiativer og frivillige folk. Gennem jeres ihærdige indsatser gør i børns levevilkår bedre. Vi ønsker jer alle et godt arbejde fremadrettet.

Afslutningsvis ønsker jeg jer alle børn et godt, lykkelig og glad børnedag med jeres familier, vi vil fejre dagen med jer. Lad os løfte i fællesskab.