Af: Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut

Børn skal beskyttes

Den samlede Inatsisartut står bag ønsket om skærpede foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle overgreb mod børn. Jeg er overbevidst om, at dette er en af det største og vigtigste værdisignal, en lovgivende forsamling kan sende til sine indbyggere. Om at Inatsisartut tager afstand fra overgreb mod børn, og at det bliver dyrt at overtræde lovgivningen.

For det er jo i sidste ende en klart signal til de myndigheder, der har den overordnede ansvar for håndteringen af retsplejeloven og kriminalloven, det vil sige anklagemyndigheden samt retsvæsenet, om der skal sættes fokus på ensartede og skærpede foranstaltsninger indenfor eksisterende ramme af Kriminalloven, når vi snakker om seksuelle overgreb mod børn.

Det er offentligt kendt, at børnetalsmanden MIO nu i efterhånden flere år har påpeget problematikken med sager, der bliver frafaldt med henvisning til mangel på bevis, når personer henvender sig til anklagemyndigheden for at anmelde overtrædelser af seksuel karakter. Der er mørketal, som aldrig kommer for dagens lys, fordi anmelderne oftest ikke har andre muligheder for at forfølge afslag på deres henvendelser til politiet, eller fordi anmeldelsen kan været sket for sent og beviserne er forsvundet eller slettet.

Jeg kan derfor være stærkt bekymret for tilliden til politiet, såfremt den generelle holdning blandt befolkningen er, at ens henvendelse for at anmelde en krænkelse eller overgreb af seksuel karakter ikke bliver taget alvorligt og får en konkret følge. Vi taler om børn og unge, og hvis de ikke bliver taget alvorligt, hvergang der kommer en anmeldelse om krænkelser eller overtrædelser mens man var barn, hvem skal så varetage barnets interesser?

Det er rigtig godt, at børneattester er taget i brug. Men en ren børneattest er ikke en garanti for, at vedkommende, der besidder en børneattest aldrig har krænket eller har udført overgreb af seksuel karakter overfor et barn, når det med henvisning til henvendelser til MIO, i dag er så stort et antal af mørketal.

Vi skal bryde den onde spiral. Det kræver en fortsat oplysningskampagne om rettigheder og at krænkelser og overgreb af seksuel karakter overfor børn ikke hører hjemme i et samfund, også, som vores.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0