Børn og unge skal føle retfærdighed omkring deres liv

FN’s dag vedrørende social retfærdighed er den 20. februar.

FN’s dag vedrørende social retfærdighed, er en påmindelse til os alle her i verden om, at mange mennesker må leve under forskellige forhold forskellige steder i verden.

Man kunne vælge at pege på mange af de forskellige forhold der gør sig gældende for børn og unge og som kan forårsage manglende retfærdighed, men jeg har dog valgt at pege på de konkrete forhold der gør sig gældende for børn og unge her i landet.

I disse dage bliver forholdene for børn og unge drøftet blandt befolkningen samt i pressen. For det store problem her i landet er at mange børn og unge heroppe bliver udsat for omsorgssvigt samt sexuelle overgreb. De børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt samt sexuelle overgreb, vil ofte leve med de traumaer disse oplevelser har afstedkommet, hvilket også kan resultere i andre problemer i deres kommende voksenliv, som de derved kan få svært ved at styre. Dette kan igen medføre alkohol- og hashmisbrug. På baggrund af, at desværre alt for mange børn igennem årene har været udsat for enten omsorgssvigt eller sexuelt misbrug, må vi nu sige til os selv, at “nu må alle stå sammen og sætte stopper for, at børn og unge ikke bliver udsat for traumatiserende oplevelser i fremtiden”.

Nogle af de konsekvenser, som omsorgssvigt eller de sexuelle overgreb der går ud over børn og unge betyder, at mange familier bliver opløst, og at problemerne ikke er blevet mindre. Mange familier, der er blevet splittet, forårsager mange problemer for det enkelte individ, mange bukker under og tvinger os til løbende at finde på argumenter til at løse de problemer som følger deraf.

Der er behov for at sørge for, at børn og unge bliver opdraget åbent og nøgternt. Når man diskuterer problemer for børn og unge, bliver forældrene samt voksne i alt for høj grad ikke involveret. Dette kan være med til at forårsage, at problemerne igennem tiderne ikke er blevet mindre. Forældre samt voksne har selvfølgelig også følelser og er modtagelige for disse og kan påvirke andre mennesker. Mange har også et behov for at blive inkluderet på een eller anden måde. Derfor må vi, såfremt vi gerne vil have omsorgssvigt samt sexuelle overgreb til livs. Det betyder, at vi må inkludere forældre samt andre voksne ift. at løse og diskutere og forlods planlægge imødegå at de problemer som børn og unge kan blive udsat for opstår.

Børn skal ikke udsættes for vold, sexuelle overgreb eller udsættes for andre traumatiserende oplevelser, men alligevel kan vi godt forstå, at mange forældre har måttet forlade hinanden for netop at undgå sådanne problemer.

Vi må til at tænke mere bredt og nøgternt ift. at løse de familiemæssige problemer, der er konsekvensen af de nævnte problemer. Vi må behandle familierne samlet og skabe familiemæssige politikker, for netop at imødegå og løse de problemer, der kan komme indenfor familien.

Der er behov at skabe en institution, der på landsdækkende vis kan arbejde med de problemer, som familierne her i landet kan blive udsat for. De familierelaterede behandlingssteder her i landet må koordinere deres indsats mere samlet. Familierne har behov for at blive rådgivet bedre, og derfor mener jeg også, at der er behov for at etablere et rejsehold, der kan rådgive og arbejde med familierne omkring sådanne problemer. På denne måde kan man i højere grad arbejde tættere med de familier, der måtte have behov for støtte.

En forælder eller en voksen, skal altid yde en meningsfyldt omsorg samt åbenhed overfor børn og unge. At de voksne formår at forstå hvad børnene mener. Et barn har også et løbende behov for at møde forståelse fra ens forældre. Et hvilket som helst barn har behov for at blive inkluderet med åbenhed og omsorg fra en voksen person.

Vi har som et folk alle et medansvar for, at vi formår at sørge for, at børn og unge ikke udsættes for sexuelle overgreb, at vi sammen er med til at skabe et sundt, stærkt og velovervejede forhold overfor alle børn og unge.

Vi må gennem lovgivningen foranledige, at når det angår forhold for børn og unge, at vi må inkludere og arbejde tæt med forældrene og de voksne, som omgås disse børn og unge. Disse skridt må vi være bedre til at løse og arbejde sammen om til gavn for børn og unge i nutiden og i fremtiden.

Aqqa Samuelsen, mobil 52 37 03

Inuit Ataqatigiit

Ordfører på social- og børneområdet