Besvarelse af mine §37 spørgsmål til Naalakkersuisut ang. Fjeldskredet i Siorapaluk sidste år, er blevet udsat. Jeg har bla. spurgt om hvornår restoration af huse og veje der er blevet beskadiget vil finde sted, samt hvem der har ansvaret for det.

 

Naalakkersuisoq har pr. mail svaret at pga. spørgsmålets omfang og fordi der først skal hentes eksterne oplysninger at spørgsmålene først vil blive svaret i uge 28, dvs. omkring midten af juli.

 

Dertil ønsker vi, at selv om besvarelsen af mine spørgsmål er udsat, så bør restorering af husene og vejene der er blevet beskadiget under et fjeldskred efter et regnskyl siden sidste år, ikke også bliver udsat.

 

Mikivsuk Thomassen