Miljøvenlige energikilder som vand-, vind og solenergi skal prioriteres politisk her i landet. Vi opfordrer koalitionen om at fokusere mere på miljø energi samt nedbringelse af afhængigheden af fossile brændstoffer.
I den daværende koalition mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq var der i koalitionsaftalen blandt andet en klar formulering om, at der i 5 byer skulle etableres vandkraftværker:

Der skal igangsættes vandkraftsprojekter i Aasiaat, Qasigiannguit, Maniitsoq, Paamiut og Nanortalik.

Koalitionsaftalens indhold
Den nuværende koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Nunatta Qitornai og Atassut har beklageligvis ingen planer om at etablere vandkraftværker i de 5 byer, hvilket er uforståeligt. Den nuværende koalition har afsat 48 mio. kr. til undersøgelser af forekomster af fossile brændstoffer i Nuussuaq, Nord for Diskoøen. Der er ingen klare planer om disse undersøgelser og må betegnes som en dårlig langsigtet planlægning. Når planerne omkring undersøgelse af olieforekomster er så vage som de er, så kan man sige, at det forekommer usandsynligt, at der i den kommende tid vil blive fundet olie. Derfor kan Naalakkersuisut afsættelse af 48 mio. kr. til undersøgelse af olieforekomster anses som fejlinvestering.

Steder hvor undersøgelser af olie vil finde sted, ligger i Nuussuaq, nord for Diskoøen. Der vil blive foretaget seismiske undersøgelser. I Nuussuaq halvøen findes der bestand af rensdyr. Ved seismiske undersøgelser risikerer man, at renerne vil blive sværere at jage og dermed vil ramme fangere uhensigtsmæssigt.
Hvis afhængigheden af fossile brændstoffer skal nedbringes, må Naalakkersuisut igangsætte initiativer omkring miljørigtige energikilder.

Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut om Kommune Qeqertalik
Vandkraftværk ved Qasigiannguit vil have positive effekter for erhvervslivet og energiproduktionen i Kommune Qeqertalik. I Inuit Ataqatigiit og Siumuts samarbejdsaftale for Kommune Qeqertalik står der følgende om udvikling af vand-, vind- samt andre alternative energikilder:

10. Arbejde for at udvikle vand-, vind samt andre alternative energikilder i steder hvor det er muligt for at udvikle vedvarende energiformer.
I Kommune Qeqertalik er vi interesserede i at udvikle vandkraftværker samt andre ikke forurenende energikilder.”

Opfordring
Fornyelig blev der afholdt turisme- og erhvervsseminar i Aasiaat. Efter afholdelsen af det 2 dage lange erhvervs- og turismeseminar i Aasiaat, indgik Kommune Qeqertalik og Naalakkersuisut en samarbejdsaftale omkring erhvervsforhold. I takt med Kommune Qeqertaliks og Naalakkersuisuts etablerede samarbejde omkring erhvervsforhold opfordrer vi til, at man igangsætter initiativer og realiserer en etablering et vandkraftværk ved Qasigiannguit, idet denne vil åbne op for nye erhvervs- og energiproduktionsmuligheder.

Med venlig hilsen
Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit
Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik