Inuit Ataqatigiit har igennem mange år arbejdet for at ændre kriminalloven og retsplejeloven for Grønland samt at løbende forbedre forholdene inden for disse områder. 

Selvfølgelig kan vi sige, at forholdene er blevet forbedret, men tilbage står store politiske udfordringer. Vi mener at vilkårene samt efteruddannelsesmulighederne inden for politiet og kommunefogederne skal være bedre. Flertallet af Inatsisartut er blevet enige om at der skal udarbejdes en handlingsplan om at sikre flere kommunefogeder.  Når man ser på retsvæsenet, så skal der mere fokus på uddannelse af forsvarere samt domsmænd og det kræver midler at realisere disse. 

Inuit Ataqatigiit mener, at selv om man har opnået resultater i forbindelse med indgåelsen af aftale om kriminalforsorgen, så mener Inuit Ataqatigiit at det er skuffende, at aftalen ikke specifikt indeholder større forebyggende initiativer. Under det netop afsluttede efterårssamling for Inatsisartut, var ændringsforslag om kriminalloven samt besættelsen af kommunefogedstillingerne til debat.   

Inuit Ataqatigiit anser det som vigtigt, at man har som mål, at grønlandske indsatte der i dag sidder i Herstedvester, i forbindelse med et nyt lukket fængsel i Nuuk hjemsendes til Grønland. Inuit Ataqatigiit lægger vægt på, at den indsatte har ret til at kunne kræve, at skulle blive i Danmark, såfremt den ønsker dette samt at vilkårene ikke bliver forringet end de vilkår der tilbydes i dag. Ligeledes anser vi det som en ret, at en indsat der er flyttet til Grønland også skal have en fortrydelsesret.  

 

Debora Kleist

Inuit Ataqatigiit

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0