Med Sara Olsvigs exit fra politik venter et helt afgørende formandsvalg i Inuit Ataqatigiit. Partiets kommende frontfigur skal have både modet og evnerne til at udstikke kursen for partiet – og kunne samle et splittet Grønland, mener de 3 Inuit Ataqatigiit-profiler Ane Hansen, Asii Chemnitz Narup og Aaja Chemnitz Larsen:

”Det er ikke kun Inuit Ataqatigiit der skal have en ny leder. Hele Grønland har brug for en ny ledelse og en frisk start. Derfor er valget af en kommende partiformand i Inuit Ataqatigiit af enorm vigtighed, ikke bare snævert for IA-partimedlemmerne – men for hele landet. Der er brug for en sikker og inddragende ledelse af landet, der er brug for et folkestyre præget af god demokratisk regeringsførelse, fokus på at styrke de områder vi allerede har hjemtaget og en realistisk plan for at leve op til selvstyrelovens store potentiale for Grønland” siger Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for IA.

Ane Hansen, borgmester Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiit, supplerer:
”At stå i spidsen for Inuit Ataqatigiit betyder, at man også kan ende med at skulle stå i spidsen for hele Grønland. Det er derfor helt afgørende vigtigt, at formandskandidater gør sig dette klart: Det er et kæmpe ansvar og en enorm arbejdsbyrde, der venter. Det kræver lederegenskaber, evnen til både at lytte og træffe afgørelser, evnen til at forstå både detaljens vigtighed og samtidig ikke miste blikket for helheden og sammenhængskraften. Inuit Ataqatigiit skal have ny formand – men hele Grønland trænger til nyt lederskab. Dét sidste især øger kun kravet til IA’s valg af formand”.

”De senere år har vi mistet en række bragende dygtige kvinder i grønlandsk politik. Vi har unge mennesker, der forlader Grønland, og som ikke længere tror på en fremtid her i landet. Vi oplever en splittelse og at mennesker, der er født og opvokset, har boet, arbejdet og stiftet familie i Grønland, ikke længere føler sig hjemme. Det har vi simpelthen ikke råd til som samfund. Inuit Ataqatigiit har brug for en formand der samler, og som ikke bare stiller sig i spidsen for partiet og udstikker kursen – men som også udstikker et reelt alternativ til de sidste mange års ringe regeringsførelse og ukonstruktive offentlige debatform. Der er brug for rummelighed, realisme og arbejdsomhed” tilføjer Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester, Asii Chemnitz Narup.

Det tre IA-profiler håber alle på, at en stærk IA-kandidat vil vise sig. De er enige om, at en kommende IA-leder kommer på en vanskelig opgave og derfor skal være parat til at stille sig i spidsen for en massiv politikudvikling og måde at håndtere det politiske arbejde på.

”Grønland har brug for en markant og ambitiøs erhvervspolitik, som skaber jobs og håb for fremtiden. Det vil være helt afgørende at en kommende IA-formand vil stille sig i spidsen for at uddannelsesniveauet og erhvervslivet løftes i tæt samspil med hinanden. Det er vigtige elementer i at skabe en lysere fremtid for Grønland” siger Aaja Chemnitz Larsen.

”Det er kun gennem en voksende, og mere veluddannet befolkning, at vi kan skabe det økonomiske og menneskelige grundlag for en mere positiv udvikling. Vi har enorme sociale problemer i det her land. Skal de løses, må vi blive langt bedre til at skabe både menneskelig, økonomisk og materiel vækst” siger Asii Chemnitz Narup.

”I det hele taget har grønlandsk landspolitik alt for længe kigget tilbage i stedet for fremad. Det er vores mål, at en kommende formand for Inuit Ataqatigiit hurtigt også vil kunne blive landsstyreformand. I den egenskab skal der tænkes nyt og politikudvikles. Så formandsvalget i Inuit Ataqatigiit skal bruges bedst muligt og være et afsæt for endnu større ambitioner for både vores parti og vort land” slutter Ane Hansen.

Alle tre IA’ere stiller sig til rådighed for samarbejdet med den kommende IA-formand.