Afgifter skal være adfærdsregulerende, miljøorienterede og fornuftsbaserede. Det er Inuit Ataqatigiits grundholdning.

Derfor er vi uenige med Naalakkersuisut i en række af deres nye forslag til afgifter. Vi mener afgiftsforslagene stritter i alle retninger og mangler en klar miljøpolitik som grundlag.

Vi ønsker en mere miljøvenlig bilpark her i landet. Derfor har vi bakket fuldstændig op om afgiftsfritagelsen af el- og hybridbiler og vi mener denne afgiftsfrihed skal fortsætte. Vi er fortsat i en overgangsfase, hvor landets bilpark udvikles til at blive mere miljøvenlig. I mange byer mangler man fortsat at opsætte laderstandere og det vil være et brud med denne udvikling og denne miljøpolitik at afgiftsbelægge el- og hybridbiler.

Vi mener derimod ikke, at hverken ATV’er eller snescootere skal fritages fuldstændig fra afgifter. Begge motorkøretøjer støjer og forurener og påvirker både luft-, vand- og landmiljøet.

Vi ønsker dog mindre vægtafgifter for ATV’er og snescootere som bruges for eksempel landbruget men også i bygder, hvor ATV’er bruges til affaldshåndtering og natrenovation.
Derudover mener vi det er på tide, at indførelsesafgifterne på traktorer og andre landbrugsmotorkøretøjer nedsættes.

Af nye afgifter mener vi man bør indføre en miljøafgift på brugen af tungolien HFO for skibe som lader deres motorer køre under havnebesøg, f.eks. krydstogtsskibe. Denne forurening skal mindskes da den rammer lige midt i vores beboede områder og påvirker både vores sundhed og miljø.
Inuit Ataqatigiit ser frem til at blive indkaldt til forhandlinger om de nye motorafgifter og miljøafgifter. Lad miljøet være i fokus og lad os være klare omkring vores miljøpolitik. Det mangler vi at se fra Naalakkersuisut.

Stine Egede
Medlem af frednings- og miljøudvalget
Inuit Ataqatigiit