Adskil Uddannelse fra Udenrigsanliggender

Grønland står med mindst to sagsområder, som hver især kræver et så stort politisk fokus og indsats, at det bør føre til, at de bliver adskilt fra hinanden som ressortområde.  Det er på den ene side uddannelse, og på den anden side udenrigsanliggender.

Mange af de initiativer som er besluttet og gennemført fra politisk side begynder at bære frugt. Det går i den rigtige retning. Det skal vi som befolkning være glad for. Men det sker så langsomt, at hele 40 procent af befolkningen i 2040 fortsat forventes at stå uden anden uddannelsesbaggrund end folkeskolen. Det kræver en indsats og handling, der ligger ud over det vi hidtil har set.

Vi ved nu, at der er knap 3000 unge mennesker, som ikke figurerer nogen steder. Vi ved ikke hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, der er behov for at få disse unge tilbage til arbejdsmarkedet, når først de er lokaliseret.

Der er ikke overblik over, hvor mange indbyggere her i landet der er alene-grønlandsksprogede og som efterspørger adgang til uddannelsessystemet med henblik på kompetenceudvikling[2].  Samtidig er der ikke sket en større stigning af antallet af afholdte kurser Oqaatsinik Pikkorissarfik / Sprogcenteret med særlig fokus på eksempelvis kursus i dansk, hvor der er afholdt blot 2-3 stykker om året de seneste fire år.

Folkeskolen er grundstenen til et samfunds fremtid. Folkeskolen skal være med til at skabe fundament for, at der er kompetencer her i samfundet, når der bliver flere ældre end erhvervsaktive. Folkeskolen er grundstammen til at fodre samfundet med de kompetencer hvis vi skal fastholde den bosætningsmønster vi har i dag.

Interessen for Arktis, og dermed også Grønland, vil alt andet lige være stigende den kommende tid, og vil naturligvis tage mere tid fra Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender. Se blot på de seneste udmeldinger nationalt og internationalt, med særlig fokus på Arktis-samarbejdet.

Det er to meget vigtige områder, som hver især har afgørende betydning for Grønland nu og for dets fremtid. Vi vil derfor komme med en opfordring til Formanden for Naalakkersuisoq om at revurdere sammensætningen af ressortområdet for hhv. Kultur-, Uddannelse- & Kirke og Udenrigsanliggender.

Af Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut
Medlem af: Udvalget for Kultur, Uddannelse, Kirke + Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg


[2] §37_160-2019