Aaja: Samarbejdsudspil skal fremme grønlandske interesser

De grønlandske folketingsmedlemmer udgør kun 2 ud af 179 medlemmer i folketinget. Inuit Ataqatigiit ønsker de kommende 4 år, at styrke den grønlandske platform for indflydelse og det kræver fælles front.

Inuit Ataqatigiit har taget et opgør med de danske partier og vi repræsenter i dag os selv på Christiansborg. At være Grønlands Frie Stemme stiller os frit til at kunne handle egenhændigt, men det giver kun mening når det overordnet ønske er, at samarbejde bredt.

Intet folketingsmedlem og ingen folkevalgt skaber resultater alene. Det sker i samspil med et politisk flertal og det kræver derfor politisk håndelag, erfaring og samarbejde, at øge Grønlands indflydelse.

Inuit Ataqatigiit fremsætter derfor tre mål for øget samarbejde:

1. Vi vil tage initiativ til en grønlandsk folketings gruppe efter valget. De to medlemmer bør søge tættere samarbejde, som kan formuleres i en samarbejdsaftale. Afhængig af færøsk repræsentation, så kan dette også være muligt at gå sammen alle fire medlemmer.

2. Vi vil arbejde for tættere koordination og inddragelse af de to grønlandske folketingsmedlemmer i det magtfulde Politisk Koordinationsgruppe i Grønland når der er relevante sager.

3. Vi vil arbejde for etablering af et fælles halvårlig Rigsfællesskabsforum, som udover beslutningstagere i både Grønland, Danmark og Færøerne, skal have repræsentanter fra erhvervslivet og investeringsfonde. Dette forum skal komme med anbefalinger til at styrke viden og samarbejde om uddannelse og erhvervsudvikling.

Den gode erfaring til at deltage i samarbejde på tværs af lande, parlamenter og beslutningstagere har Inuit Ataqatigiit. Det har bl.a. sikret mange gode resultater på mere end 3 mia. kroner til Grønland de seneste 4 år. Ikke kun opnået af IA alene, men vi har vist, at vi igennem tillid og respekt for vores arbejde, kan opnå et flertal for de politiske sager vi løfter i folketinget. 

Med venlig hilsen 

Aaja Chemnitz Larsen