Aaja Chemnitz Larsen: Familier skal bevares sammen, ikke splittes

Fraflytning er et vores lands store udfordringer. Mange føler sig tvunget til at flytte fordi der er ringe hjælp i vores land, hvis man har et barn med handicap eller sygdom. Det efterlader mange familier splittet, udtaler Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, i anledning af FN’s internationale familiedag. 

Antallet af fraflytninger fra Grønland er faldet markant siden 2016. Det glæder Aaja Chemnitz Larsen, da en beslutning om at flytte bør være velovervejet og et aktivt tilvalg. Flytning bør ikke være et fravalg af Grønland, grundet man ikke kan få den hjælp man har brug for som borger. 

“Den positive udvikling, der trods alt eksisterer, skal vi værne om. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at italesætte og forbedre social-, uddannelses- og sundhedsområdet, så vi ikke risikerer at fraflytningen stiger igen. Der er selvfølgelig fri bevægelighed i Rigsfællesskabet, men ingen bør føle sig nødsaget til at forlade sit land”, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

En anden stor årsag til fraflytning er tjenestemandspensionen. Selvom pensionen er optjent i Grønland, så udbetales der typisk dobbelt så meget i Danmark, hvilket får mange pensionister til at flytte. Det kan kun ændres ved at hæve det generelle lønniveauet i Grønland. 

Aaja bemærker: ”Mange ældre flytter til Danmark, og ofte væk fra deres børn og børnebørn i Grønland. Det er splitter mange familier ad, og bør afgjort have et større politisk fokus, så det ikke er økonomi, der tvinger personer til at flytte fra deres familie”.

De seneste mange år har antallet af fraflytninger ligget på 3-400 mennesker årligt. I 2019 er tallet ifølge Grønlands statistik på 94 personer, og tallet har været nedadgående siden 2016.