2 mio. kroner sikret til beskæftigelse af grønlændere

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen modtog fornylig et brev fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der meddeler, at regeringen og satspuljepartierne imødekommer hendes ønske om, at afsætte to millioner til initiativer, der kan få flere grønlændere i Danmark i arbejde.

I midten af marts fandt høringen om beskæftigelse af grønlændere i Danmark, som Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen tog initiativ til, sted i Christiansborg. Høringen såvel som partiets kontinuerlige fokus på området, har nu båret frugt, idet den danske regering afsætter to millioner til at få flere grønlændere ud på arbejdsmarkedet via kommunalt forankrede indsatser. Med de to millioner er stenene lagt for en stærkere indsats på området:

”Jeg har revideret min socialpolitik og mit fokus vil være på at få flere grønlændere udenfor arbejdsmarkedet ud i arbejdet. Der er tale om en mellemgruppe, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, men som har svært ved at komme i arbejde i Danmark. Rykker vi mellemgruppen, så får øger vi gruppen af grønlændere, som har bolig, arbejde og klarer sig godt i Danmark. Det mener jeg er vejen frem, hvilket satspuljepartierne har støttet mig op i,” udtaler Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem.

De to millioner skal som nævnt forankres kommunalt. Den bagvedliggende tanke er, at de skal benyttes til beskæftigelsesfremmende initiativer, således at flere grønlændere kommer i arbejde. Det handler om at oversætte kompetencer i Grønland til et dansk arbejdsmarked.

”Rigtig mange grønlændere som jeg har mødt rundt omkring i Danmark, lægger en stor ære i at arbejde og bidrage til samfundet. Det er jeg glad for vi kan være med til realisere med den nye indsats.” lyder det afslutningsvist fra Aaja Chemnitz Larsen.