Ordførerindlæg om ændring af kriminallov og retsplejelov

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland, L97, 1. behandlet den 6. februar 2024

Aaja Chemnitz’ ordførerindlæg – de talte ord gælder

Tak. Seksuelle krænkelser af børn er fuldstændig uacceptabelt, og det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit at prioritere forebyggelsen af seksuelle krænkelser af børn hjemme i Grønland.

Vi glæder os over, at regeringen har lyttet til naalakkersuisuts prioriteringer på området, og at dette lovforslag iværksættes, kort tid efter at den danske lov imod digitale krænkelser er trådt i kraft. Vi mener, at en hurtig opdatering af den grønlandske lovgivning, kort tid efter at den danske er trådt i kraft, er helt, helt afgørende, og at det bør være den nye normale, og det vi gerne anerkende regeringen for. Vi har dog også bemærket, at naalakkersuisut har givet udtryk for en utilfredshed med, at hastigheden på, hvad skal man sige, omsætningen af den prioriteringsliste, som naalakkersuisut har på justitsområdet, ikke er blevet prioriteret tilstrækkelig højt. Så der kan måske også være brug for at kigge på, om der er ressourcer nok til at prioritere Grønland i Justitsministeriet.

Vi støtter ændringerne i kriminalloven i Grønland, som lovforslaget medfører. Naalakkersuisut fremhæver selv særlig bestemmelsen om, at et barn under 15 år ikke kan give samtykke til et seksuelt forhold med en voksen person, og at man derefter vil betragte det som voldtægt, hvis personer over 22 år har et seksuelt forhold med et barn under 15 år. Der kan i den sammenhæng være brug for, at man sikrer en generel oplysning om de ændringer, der er i loven.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at mange af retssagens aktører ikke har en juridisk uddannelse. Både landsforsvareren og landsdommeren har udtrykt bekymring i forhold til den øgede kompleksitet i sagerne som følge af de ændringer, som vi behandler her i dag. Sagerne vil uden tvivl udfordre de autoriserede forsvarere uden en juridisk uddannelse, hvilket kan skabe retssikkerhedsmæssige udfordringer, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at vi genbesøger reglerne om beskikkelse af forsvarere for at sikre, at alle retssagens aktører har tilstrækkelige kompetencer til at behandle de her sager og forstå kompleksiteten i lovgivningen.

Vi skal hilse fra Enhedslisten, som også støtter det her lovforslag, og med de ord takker Inuit Ataqatigiit for lovforslaget og den hurtige fremsættelse. Tak.

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top