Inuit Ataqatigiit er ikke blevet urantilhængere og vil heller ikke blive det.

25.09.2023

Inuit Ataqatigiit er ikke blevet urantilhængere og vil heller ikke blive det.

Som følge af koalitionens tillægsaftale er andre partiers lyst til at fiske i rørte vande nået nye højder, hvorfor vi ønsker at komme med oplysninger om faktiske forhold.

I koalitionens tillægsaftale står der bl.a. følgende:

“Vores lands politik om forsvarlig og sikker udvinding af enhver form for råstoffer og sjældne jordarter efter gældende lov har til formål at sikre økonomisk udvikling samt sikker og forsvarlig politik overfor miljø og landets befolkning.”

Vi skal understrege at det vil ske efter gældende love, hvilket vil sige at den nugældende lov om uran står i kraft og skal følges.

Derudover har man underskrevet en tillægsaftale, hvorfor den forrige aftale stadigvæk er gældende og der står følgende umiskendelig formulering:

Uranspørgsmålet skal fortsætte på det grundlag som eksisterer i dag, og hvis der skal ske ændringer i den henseende, skal det ske på grundlag af en folkeafstemning. Såfremt der skal ske en folkeafstemning, skal dette ske på grundlag af fyldestgørende, gensidigt og oplyst grundlag.”

Dette gælder stadigvæk.

Endelig har man i tillægsaftalen til koalitionsaftalen medtaget et vigtigt emne som vi under valgkampen har kæmpet for; nemlig at man i forbindelse med udvinding af  råstoffer nær beboede områder skal høre indbyggernes mening.

 

“Alle potentielle miner tæt på bosteder vil kræve særlig opmærksomhed, hvor der vil være højere krav om miljø, sundhed og befolkning, hvor berørte borgere vil blive inddraget ved planlægningen.”

Derfor er Inuit Ataqatigiit glade for, at man i tillægsaftalen realiserer de emner vi har taget op under vores valgkamp.

Til allersidst vil vi fra Inuit Ataqatigiit understrege, at vi er stærke modstandere af uran, dette vil ikke blive ændret; vi har sagt nej og dette fastholder vi, idet vi har viden nok om de farer der er ved uran, hvilet vi tager udgangspunkt i.

 

Mariane Paviasen

Inuit Ataqatigiit

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top