Inuit Ataqatigiit: Første del af Ændring af råstofloven er igang.

Arbejdet med ændring af råstofloven startede i efteråret 2021, da vi i Inuit Ataqatigiit fremsatte et beslutningsforslag i Inatsisartut.  Sagen nu har kørt i næsten 2 år og vi er godt forberedt til at behandle lovforslaget færdigt i denne forårssamling, selvom der i nolge partier lyder til, at de vil have mere tid til at behandle loven, mener vi at vi har haft rigeligt tid.

Vi mener at det haster med at færdiggøre råstofloven. For det første har befolkningen igennem flere år krævet at få den ændret, og for det andet har råstofbranchen behov for hurtig afklaring om den kommende lov.

Loven ændres i 3 dele.

Naalakkersuits hensigt at indedele råstofloven i 3 kategorier. Loven skal erstatte nuværende lov, som er dækker alle former for mineraludvinding.  Nu skal der arbejdes på en mineralov, småskallalov og lov om fossile brændstoffer. På denne måde regner vi med, at lovene bliver mere gennemskuelige derved nemmere at forstå.

S.I.K’s  formand sagde under sin 1. maj tale, i retningen af, at vi er nødt til at ofre nogen folks sundhed så vi kan have mere råd til sundhedsvæsenet, det er et meget uacceptalbelt tale, vi skal overhovet ikke ofre nogen for noget! Ja vores rigdomme i undergrunden er eftertragtet, vi har brug for vores mobiler og de andre elektroniske værktøjer i vores moderne samfund, derved ikke sagt at indtægterne kommer løbende ind i landskassen, vi hører gang på gang at de sjældne jordarter er eftertragtede, men selv nu hvor en mineselskab allerede har en udvindningstilladelse er udviningen ikke startet endnu. Der er på nuværende tidspunkt givet 6 udviningstilladelser, men indtægter til landskassen er ikke mærkbare. Vi skal væk fra drømmerier som arbejdstagernes formand gør, istedet skal vi  være realistiske, der er noget der bør ændres i den nuværende råstoflov.

Vi skal høre og følge befolkningens ønsker, -det er synd at arbejdstagerne har en formand der ikke lytter og ikke lægger vægt på befolkningens ønsker.

I den nuværende råstoflov vægtes befolkningens sundhed ikke meget, og den skal ændres således at befolkningen samt miljøet skal tages mere hensyn, -råstofudvindning skal ikke være på bekostning af befolkningens sundhed. Vi mener at man i lovarbejdet sikres, at mineraludvinding giver større økonomisk indtægt, at fornye høringsprocesser og borgerindrragelse og ikke mindst at mineraludvinding skal foregå så vidt muligt mindst påvirkning af befolkningens sundhed og så vidt som muligt forurening af miljøet.

Vi håber, at partierne under lovarbejdet vil indgå kompromisser. Spørgsmålet er kun, hvor godt forberedte partierne er ifht lovarbejdet.

Vi foretrækker ikke en lang ventetid, da vi ikke ønsker en lang usikkerhedsperiode.

 

Mariane Pavisen,

Inuit Ataqatigiit, råstofordfører

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top