Ordførerindlæg ved redegørelsesdebat forår 2023

Ordførerindlæg ved redegørelsesdebat forår 2023
19. januar 2023
Af Aaja Chemnitz, Inuit Ataqatigiit

Det talte ord gælder.

Allerførst stort tillykke med valget til alle nyvalgte medlemmer. Ikke mindst til de mange nye
medlemmer af Folketinget. Vi glæder os til at samarbejde bredt med partier i Folketinget.
Inuit Ataqatigiit er Grønlands Frie Stemme og ser mere på sagerne end på partinavne når der skal samarbejdes. Vi støtter den nye regering sammen med vores nordatlantiske kollegaer.
Inuit Ataqatigiit har glædet sig til at komme i gang. Og der er nok, at tage fat på.

Fredelig udvikling i Arktis.

Ikke mindst til et kommende forsvarsforlig, hvor vi glæder os over, at Grønland nu sidder med. Det er vitterligt historisk.
Et efterhånden velkendt motto for Inuit Ataqatigiit er netop intet om Grønland, uden Grønland. Det glæder os, at vi nu er formelt med til at træffe beslutninger om vores eget land. Det manglede da også bare. I den forbindelse vil vi gerne minde om, at der er brug for en demokratisk debat i Grønland om hvad de vigtigste opgaver er for forsvaret i Grønland. Vi vil tage initiativ de kommende uger om at få debatteret forsvaret i det grønlandske samfund for at få så mange perspektiver med, som muligt.

En debat om hvordan vi fremadrettet inddrager grønlændere mere og hvordan Grønland ønsker Arktisk Kommando skal drives i Grønland. Noget der er sikkert er, at Inuit Ataqatigiit arbejder for en fredelig udvikling i Arktis.

Som del af Arktisk Kapacitetspakke, indgik Naalakkersuisut og regeringen en aftale om større
inddragelse af det grønlandske erhvervsliv. Det er en aftale, som kræver en dialog med
erhvervslivet og en generel opfølgning.

For i Grønland har vi ikke ligesom i Danmark en forsvarsindustri. Men vi har en række
virksomheder, som gerne vil være med til at løse forsvarets udfordringer. Air Greenland, Tusass’ og en række virksomheder, som arbejder både i Grønland og Danmark. Sidste uge holdt jeg oplæg for Arctic Business Network, hvor mit budskab til virksomhederne var, at de også skulle byde sig til og tænke kreativt for at bidrage til forsvarets løsninger i fremtiden.
I et forsvarsforlig vil Inuit Ataqatigiit særligt fokusere på at styrke beskyttelsen af kritisk
infrastruktur, styrke cybersikkerheden, styrke overvågningen af luftrummet, vandet og under vandet samt udvide adgang til at kunne tage en uddannelse indenfor Forsvaret både i og udenfor Grønland.

Et tættere samarbejde om sundhed

Et af de helt store temaer til folketingsvalget den 1. november 2023 var et tættere samarbejde
mellem Grønland og Danmark om sundhedsvæsenet derhjemme.
Grønland har selv langt hen ad vejen det fulde ansvar for sundhedsvæsenet derhjemme og vi indgår således økonomiske aftaler primært med Rigshospitalet i København om ydelser i det danske sundhedsvæsen, ligesom vi selv driver Patienthjemmet i København.
Som i Danmark og i resten af verden, så er vores sundhedsvæsen udfordret.
Men i modsætning til Danmark og Norden, så har vi i Grønland dobbelt så høj dødelighed blandt folk med kræft. Det vil og skal vi ændre.

Neriuffik, som svarer til Kræftens Bekæmpelse i Danmark, nyder rekordhøj opbakning i
befolkningen og de har år efter år samlet rekordhøje beløb ind til at hjælpe kræftramte.
En af grundene til den høje dødelighed skyldes sen diagnose af kræftsygdommen. Det vil Inuit
Ataqatigiit gerne ændre ved, at der indgås en aftale mellem Naalakkersuisut og regeringen om en sundhedspakke, hvor der gives direkte adgang til kræftpakker i Danmark ved mistanke om kræft.
Ligeledes mener vi, at der bør samarbejdes om, at få etableret et ekstra patienthjem i Aalborg, hvor der bor flest grønlændere pr. indbyggere i Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt med et enkelt Patienthjem. Vi mener, at med et friere sygehusvalg, der vil grønlandske borgere kunne få pleje hos pårørende, i eget sommerhus eller i et Patienthjem tættere på deres pårørende i Jylland.

Ved at sikre direkte adgang til kræftpakker i Danmark, et friere sygehusvalg og et ekstra
Patienthjem i Jylland, så vil sundhedsvæsenet i Grønland få et tiltrængt løft.

Bedre hjælp til udsatte børn og unge

En mærkesag for Inuit Ataqatigiit er udsatte børn og unge. Derfor er vi også meget glade for, at den nye regering netop prioriterer indsatsen til børn og unge øverst i regeringsgrundlaget.
Konkret peger Inuit Ataqatigiit på, at der bør afsættes 50 mio. kroner de kommende år til at
fortsætte samarbejde mellem Grønland og Danmark for fortsat at bekæmpe seksuelle overgreb.
Indsatsen bør evalueres og målrettes borgerne, så midler gør størst mulig gavn. En hel del af
midlerne har indtil nu været brugt til Socialstyrelsen, som er vokset voldsomt i antallet af
medarbejdere og det var jo ikke hensigten med midlerne.

Inuit Ataqatigiit fik også afsat midler til at etablere tre børnehuse i Tasiilaq, Maniitsoq og Ilulissat.
Det arbejde vil vi følge op på i denne valgperiode, men vi ser også, at der er brug for børnehuse i samtlige kommuner, så det vil vi tage med i kommende års finanslovsforhandlinger.
Der er nok med opgaver, at tage fat i og vi har glædet os til at komme i arbejdstøjet. Mange emner presser sig på. Et tættere samarbejde for klimaet. En grøn omstilling. Et mere sikkert arbejdsmiljø.

En mere usikker verden og et samarbejde i Arktis, som er under pres på grund af krigen i Ukraine.

Klimaforandringer

Konsekvenserne af klimakrisen mærkes først og fremmest i Arktis. Havisen svinder ind og
udfordrer vores fangst og fiskeri. Samtidig med, at vejret bliver mere uforudsigeligt og sender vores landbrug ind i en uvis fremtid. Vi vil arbejde for, at etablere en klimatilpasningspulje, der kan komme udfordrede erhverv i Grønland til gavn. Endvidere er der behov for, at der tages et større ansvar for klimakrisen og det ansvar vil vi sikre løftes herfra Folketinget.

Vi takker for ordet og ser frem til det kommende arbejde i det nuværende folketingsår.

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top