Inuit Ataqatigiit søger en stærk profil med gennemslagskraft som sin partisekretær

Inuit Ataqatigiit er landets største og førende politiske organisation, der er bredt funderet i landets politiske ledelse. Inuit Ataqatigiit er den førende parti i koalitionen i Naalakkersuisut, og Inatsisartut, med henholdsvis 7 medlemmer i Naalakkersuisut og 12 medlemmer i Inatsisartut, samt holder på 3 ud af 5 borgmesterposter.

Særlig funktion og ansvarsområde:

Partisekretæren for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat udfører opgaver i relation til rollen som partisekretær. Disse formelle roller, som bl.a. er formuleret i partiets gældende forretningsorden og vedtægter, fremgår af de samlede ansvars- og kompetenceområder sammen med opgaverne som leder af partiets sekretariat.

Organisatorisk placering:

 • Partisekretæren er ansvarlig for ledelse af sekretariatet, herunder ledelse af rådgiver/specialkonsulent for Inatsisartut, partiets kommunikationsrådgiver, partiets ansvarlig for den daglige drift, samt partiets rådgiver for kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer og lokalafdelingerne.
 • Partisekretæren referer direkte til partiformanden.

Din profil:

Partisekretæren er den naturlige næste led under partiets politiske ledelse, og dermed er placeret centralt i Inuit Ataqatigiit. Stillingen kræver beslutsomhed og overblik over organisationens samlede arbejdsopgaver. Kan du krydse af på de fleste forneden ser vi gerne en ansøgning fra dig:

 • Politisk flair og kendskab til grønlandske politiske forhold
 • Tænker strategisk, samt udviser engagement og personlig handlekraft
 • Agerer selvstændig og vant til at koordinere projekter og medarbejdere
 • Proaktiv og initiativrig
 • Teamorienteret og samarbejdsvillig
 • Kender til konflikthåndtering
 • Struktureret og systematisk
 • God til at opsøge viden og skabe/bruge kontakter
 • Positiv indstilling til udvikling og forandring
 • Kan godt lige at motivere andre til at skabe resultater
 • Følger aktivt med i arbejdet under Grønlands Selvstyre
 • Følger med i nyhederne og kan selvstændigt søge relevant viden til brug i arbejdet
 • Har gode sprogfærdigheder i tale og skrift på grønlandsk, og gerne på dansk eller engelsk dog ikke et krav

Ansvars- og kompetenceområde:

 • Ansvarlig for at partiets vedtægter og forretningsorden følges.
 • Ansvarlig for indkaldelse til landsmøder, generalforsamlinger, sommermøder og andre større politiske møder efter aftale med partiets politiske ledelse samt tovholder for kommunikation heraf i samarbejde med resten af sekretariatet.
 • Ansvarlig for udarbejdelse af driftsrapporter 2 gange årlig, herunder kommenterede foreløbige regnskaber, ifølge partiets vedtægter.
 • Ansvarlig for den daglige ledelse af sekretariatet og sekretariatets medarbejdere, herunder fordeling af opgaver og sikring af at disse udføres.
 • Ansvarlig for at sikre kvaliteten af sekretariatets betjeningen af de folkevalgte.
 • Ansvarlig for at strukturen i sekretariatet er i overensstemmelse med den aktuelle politiske situation i Grønland.
 • Ansvarlig for et højt informationsniveau til og fra lokalafdelingerne samt sørge for en høj grad af inddragelse af lokalafdelingerne i partiets arbejde.
 • Ansvarlig for indkaldelse, afholdelse og opfølgningen af møder i partiets forretningsudvalg, herunder ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferater.
 • Ansvarlig for kontinuiteten i partiets politiske arbejde.
 • Ansvarlig for at sekretariatets og partiets budget overholdes. Dette udføres i samarbejde med den ansvarlige for partiets daglige drift.
 • Ansvarlig for at sikre en god og hurtige sekretariatsbetjening af partiets medlemmer.
 • Overordnet ansvarlig for partiets kommunikation, herunder ansvarlig for at hjemmesiden opdateres og evt. udgivelse af nyhedsbreve ift. partiets vedtægter.
 • Ansvarlig for den overordnede rådgivning af partiets formand, partiets hovedbestyrelse og partiets forretningsudvalg.
 • Medvirkende – sammen med partiformanden og hovedbestyrelsen – til at få generalforsamlingens vedtagne politiske mål føres ud i livet.
 • Ansvarlige for at føre forretningsudvalgets opgaver ud i livet
 • Være centrum for et tæt samarbejde med koalitionsparterne og støttepartierne, samt være ansvarlig for koordinationen af samarbejdet med andre partisekretariater og andre partier
 • Ansvarlig for at sekretariatet følger den politiske udvikling i Grønland og kommer med forslag til tiltag der kan fremme realiseringen af Inuit Ataqatigiits politiske målsætninger.

Konkrete opgaver:

 • Partisekretæren er et bindeled mellem partiet og medierne og borgerne.
 • Partisekretæren er sekretær ved møder i hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget, samt skal udarbejde beslutningsreferaterne fra disse møder.
 • Tæt opfølgning med kasseren i hovedbestyrelsen om partiets økonomi.
 • Sikre en tæt opfølgning med studentermedhjælpere og/eller, således disse bidrager aktivt til den politiske arbejde i organisationen og dermed også få udbytte af opholdet.
 • Varetager styrkelsen af lokalafdelingerne, i tæt samarbejde med partiets rådgiver for kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer og lokalafdelinger.
 • Sikring af kontaktled og rådgivning for kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og lokalafdelinger.
 • Central koordinator ved udskrivelse af valg til Inatsisartut, kommunerne og Folketinget.
 • Fordele kommunikationsopgaverne i sekretariatet og sikre et højt serviceniveau af partiet omkring kommunikationsopgaver ud fra partiets gældende kommunikationsstrategi.

Faglige kvalifikationer:

Det er en fordel, at have en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor samfundsforhold, jura, økonomi, politologi eller lignende. Dette er dog ikke et krav.

Det er en fordel, at ansøgeren har en relevant lederuddannelse eller har taget ledelseskurser.

Det er en fordel, at ansøgeren har en erfaring fra et politisk ledet organisation, sekretariatsarbejde eller med politisk arbejde generelt.

Det er en fordel, at ansøgeren har erfaring med ledelse, herunder gerne indenfor projektledelse.

Øvrige forventninger:

Partiets politiske ledelse forventer et tæt samarbejde med partisekretæren om et højt serviceniveau mellem sekretariatets medarbejdere og folkevalgte.

Der forventes et tæt samarbejde med partiets medlemmer, herunder hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

Der forventes et højt kommunikationsniveau med partiets politiske ledelse om partiets medlemmer, medierne og borgerne.

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på individuel kontrakt.

Arbejdsstedet er Inuit Ataqatigiit Kattuffiat, Nuuk

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som partisekretær i Inuit Ataqatigiit, og vil du vide mere, så kontakt fungerende sekretariatschef Ilannguaq K. Møller, tlf. 34 62 70 eller e-mail ilklm@inatsisartut.gl

Læs mere om Inuit Ataqatigiit på www.ia.gl
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist 29. oktober 2021, kl: 12:00.

Vi forbeholder os retten til at behandle ansøgningerne løbende.
Indsend ansøgning til ia@ia.gl eller Postbox 321, 3900 Nuuk
Vi glæder os til at høre fra dig!

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top