NAALAKKERSUISUTS RINGEAGT AF BORGERNE ER UACCEPTABELT

Efter at VVM- og VSB-rapporterne nu er fremlagt, er Naalakkersuisut nu igangsatte høringsrunde under nuværende omstændigheder, en ringeagt af borgerne som vi ikke kan vende det blinde øje til.

Efter at ansøgning om udvinding i Kuannersuit og rapporten om samfundsmæssige konsekvenser er indleveret, er man nu godt i gang med at foretage borgerhøringer. Selv om man i en årrække har haft kendskab til de faktuelle forhold i sagen, har det været småt med oplysningskampagner om projektet. Derfor er den igangværende borgerhøring som Naalakkersuisut fører, et uacceptabelt tegn på ringeagt af befolkningen.

Siden den australsk ejet virksomhed i 2007 begyndte at undersøge uranholdige sjældne jordarter i 2007, har befolkningen været i oprør. Især den gruppe af borgere som er imod udvinding, har krævet uvildige undersøgelser samt at der bliver afholdt klare og tydelige oplysningskampagner. Nu 14 år efter 2007, er de uvildige undersøgelser igangsat af Naalakkersuisut været yderst begrænsede. Det har hele tiden været himmelråbende tydeligt, hvem der har sponsoreret disse ”uvildige” undersøgelser. Undersøgelser af fauna i Narsaq området sker i tæt samarbejde med minevirksomheden og sker i deres lokaler.

Borgerne er blevet svigtet om udbredelse af vigtig information. Man tænker slet ikke på samfundets ordblinde, man tænker slet ikke på de borgere der ikke har adgang til internet, man tænker ikke på de ældre og gangbesværede og ikke mindst tænker man slet ikke på fåreholdere og de borgere der bor i områder med dårlige kommunikationsforhold. Man ved at mineprojektet vil få store og negative konsekvenser for hele landet, dog har man slet ikke tænkt på, at foretage høringer i resten af landet.

Denne store plan bliver ikke gravet dybt i medierne, høringen bliver foretaget, i stil med alle andre høringer, hvor man sætter sin lid til, at de borgere der interesserer sig for projektet, vil læse de offentliggjorte dokumenter. Naalakkersuisoq for Råstoffer udtalte i Qanorooq, at de borgere der har spørgsmål blot kan skrive samt at der ikke vil ske udsættelse fordi høringen er obligatorisk. Kære Naalakkersuisoq; har du glemt at din fornemste opgave er at lytte til borgerne?

Kære Naalakkersuisut; jeg appellerer indtrængende til jer om at være ydmyg om den magt som borgerne har givet jer, for borgerne har jo den øverste myndighed – lyt til dem!

Naja Lund, Inuit Ataqatigiit, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.

DEL:

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på email
Del på Mail

Skriv en kommentar

Scroll til toppen

Se vores kandidat liste for