Vi er taknemmelige for Naalakkersuisuts indsats

Af:  Stine Egede, næstformand for Familie og Sundhedsudvalget

Vi er taknemmelige for Naalakkersuisuts indsats

Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Familier Martha Abelsen og den danske socialminister Astrid Krag fremlagde i fredags 16 anbefalinger for at styrke indsatsen for de udsatte børn og unge, bekæmpe seksuelle krænkelser og forbygge omssorgssvigt generelt.

Inuit Ataqatigiit er sikre på, at anbefalingerne generelt vil få positiv effekt i kampen mod udsatte og omsorgssvigtede børn og unge og i kampen om bedre beskyttelse af vores børn og unge.

Desuagtet har vi ved gennemlæsning af anbefalingerne bemærket at Naalakkersuisut har været i stand til at se virkeligheden i øjnene.

Inuit Ataqatigiit er glade for, at nogle af de sager vi i de foregående og nuværende valgperiode har fremlagt som lovforslag i Inatsisartut, nu vil blive realiseret af Naalakkersuisut.

Vi er glade for den danske regerings håndsrækning, men dette skal ikke være den ”sovepude”. De har ikke i sinde at hjælpe til evig tid.

Under efterårssamlingen 2018 havde Peter Olsen et forslag om at man i en forsøgsperiode på 4 år tilbyder varmestuer til børn som ingen steder havde at gå hen til, hvor Naalakkersuisut skulle afsætte 4 mio. kr., som flertallet og Naalakkersuisut ikke bakkede op. Vi er glade for, at kunne konstatere, at Naalakkersuisut i denne sag har ændret mening.

Under efterårssamlingen 2019 havde Sofia Geisler et forslag om at skærpe straffen for seksualforbryderne, som heldigvis fik bred opbakning.

Jeg vil til denne efterårssamling fremføre 2 forslag som er; at man i forbindelse med foranstaltningsdom også behandler seksualforbrydere, samt man i folkeskolen ved faget personlig udvikling underviser om at kunne sætte grænser for grænseoverskridende adfærd ud fra børns udviklingsstadie.

Vi ønsker at rose Naalakkersuisut for sammen med mange andre implicerede at have indgået skriftlig aftale sidste år, men vi finder det beklageligt at man ikke havde inddraget Inatsisartuts Familie og Sundhedsudvalg, selv om det var en mulighed.

Vi er ligeledes glade for, at der vil blive tilbudt opkvalificering af personale på vuggestuer og børnehaver. Vi har ligeledes fra talerstolen sagt, at vi mener at man skulle være opmærksomme på barnets kundskaber og eventuelle udfordrende kår inden skolestart, idet der vil være større tidlig indsatser og dermed kan sikre, at barnet følger bedre med og udvikle sig bedre. Ikke mindst kan man på den måde sikre, at barnet senere ikke bliver anbragt uden for hjemmet.

Den store mangel på inden for socialområdet resulterer i, at mange børn som burde modtage hjælp ikke får den fornødne hjælp. Der er mange børn som må kæmpe for deres hverdag fordi de har hårde livsvilkår. Som lever med følgerne af krænkelser på sind og krop.  

Det vi ønsker er; at man tilpasser initiativer til vores vidtstrakte geografiske forhold, idet der er forskelle på levevis, idet arbejdet hæmmes når initiativerne burde ikke er tilpassede de enkelte steder. Ligesom når danske initiativer ukritisk bliver kopieret her i landet, så er disse kun til gavn i begrænset omfang. Tiden er kommet til at vi skaber initiativer der tager udgangspunkt i vores land og de ressourcer der findes.

Lad os indrømme at vores land er noget særligt og der i vores land eksisterer forskellige kulturer.

DEL:

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på email
Del på Mail

Skriv en kommentar

Scroll til toppen

Se vores kandidat liste for