Faktum er, at Formanden for Naalakkersuisut har brudt loven

Af: Aqqaluaq B. Egede, politisk ordfører, Inuit Ataqatigiit

Faktum er, at Formanden for Naalakkersuisut har brudt loven

Vi har allerede konstateret, at Formanden for Naalakkersuisut ved godkendelse af forhøjet kvote, allerede har haft indtægt fra sin ikke erhvervsmæssigt godkendte båd. Her kan der ikke være i tvivl om, at lovgivningen er blevet forbigået, idet fiskeriloven fastsætter at de fartøjer der benyttes til at fiske, skal være hjemmehørende i landet og være registreret korrekt. Ikke mindst fastsætter søfartsloven bestemmelser om fartøjsstørrelser som også skal overholdes.

Vi har ligeledes kunnet konstatere, at Formanden for Naalakkersuisut har deltaget i den politiske beslutningsproces, selv om han var inhabil i sagen, hvorved han har fremmet sine personlige økonomiske interesser og skadet mange andre fiskeres mulighed for indtægt. Vi er lovgivere og vi skal alle – uden undtagelse – følge loven. Sagt med andre ord: Lovbrud skal have konsekvenser! Vi skal stoppe med at feje Formanden for Naalakkersuisuts lovbrud under det grønlandske muld og sammen sikre at vi alle følger de love vi selv har været med til at vedtage.

Derfor ønsker vi at gentage: Inuit Ataqatigiit ønsker at revisionsudvalget fremsætter en redegørelse om sit arbejde om sagen snarest muligt! 

DEL:

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på email
Del på Mail

Skriv en kommentar

Scroll til toppen

Se vores kandidat liste for