MEDDELELSE FRA NIAQORNAARSUK

Et folk i fremdrift – En stærk kommune

Inuit Ataqatigiit i Qeqertalik vil med folket i centrum sammen fortsætte udviklingen. Det skal ske med udgangspunkt i vores fælles værdier og et internationalt udsyn.

Stærk fysik og psyke – selvforsyning – selvforsørgelse

Vi skal i de kommende år i alle bosteder udvikle tidssvarende forhold mht. boliger, vandforsyning, renovation og sanitære forhold.

Vi lægger stor vægt på boligen, som er helt central for vores sundhed og levevilkår. Alle skal have en bolig – som de har råd til. Vi skal fortsætte med at udvikle boligtilbuddene i Kommune Qeqertalik. 

Vi vil fortsætte forbedringerne på skoleområdet. Den kommende 5 årige indsats på folkeskolen skal til stadighed udvikles, med henblik på at børn og unge får et solidt fundament for deres liv. Kulturelle og forebyggende indsatser skal være centrale værdier.

Vi vil fortsætte med at udvikle sunde levevilkår, i samarbejde med fagfolk indenfor sundhed og det sociale område. Vi skal være rollemodeller i alle forhold i en transparent forvaltning. Vi lægger vægt på at vores samarbejdspartnere skal kunne stole på os. 

Udvikling og initiativer skal have udspring i lokalbefolkningen

Selvforvaltning skal øges i alle bosteder, vi stoler på og tager udgangspunkt i befolkningens egne skaberevner.

Det offentliges service overfor befolkningen skal ske i samarbejde med borgerne. Vi vil arbejde smidigt for at opnå bedre færdigheder og forbedre servicetilbuddene

En bedre retsbeskyttelse for borgerne

Vi vil arbejde for at forbedre retssikkerheden for borgerne i Kommune Qeqertalik. Vi har en opgave at løfte der, hvor der ikke findes kommunefogeder eller politi. Vi vil samarbejde med vores medlemmer i Folketinget og Inatsisartut om at der etableres en politistation i Kangaatsiaq. Vi vil sørge for at borgerne kan leve trygt og at de oplever en retfærdig retssikkerhed.

Vi vil arbejde for bedre selvforsyning

Vi vil arbejde koordineret for at højne selvforsyningsgraden i Kommune Qeqertalik. Vi skal finde samhandelspartnere og sørge for en højere grad af intern økonomisk omsætning.

Vi vil opnå en større grad af forsyning af vores egne produkter i skolerne, børneinstitutionerne og alderdomshjemmene.

For at opnå vore mål i Kommune Qeqertalik vil vi samarbejde med borgerne, kommunen og Selvstyret. Vi vil fortsætte med at forny administrationen i Kommune Qeqertalik, og prioritere den bedste service for borgerne.

Thomas Petersen                                                                                Múte Bourup Egede

Niaqornaarsummi                                                                               Formand

Inuit Ataqatigiit                                                                                    Inuit Ataqatigiit

Formand

DEL:

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på email
Del på Mail

Skriv en kommentar

Scroll til toppen

Se vores kandidat liste for