Glad for opbakning til national handlingsplan om børn

Glad for opbakning til national handlingsplan om børn

Vi skal fra ord til handling. Derfor er vi rigtig glade for, at Naalakkersuisut bakker op om Inuit Ataqatigiits forslag om, at der udarbejdes en national handlingsplan for at mindske omsorgssvigt af børn og unge.

På denne efterårssamling stiller vi forslag om, at der udarbejdes en national handlingsplan, hvor man fra Naalakkersuisuts side sætter sig sammen, alle departementer uden undtagelse, og gennemarbejdet bliver enige om, at tiltag og koordinering er af stor vigtighed for, at vi får succes med at forebygge socialt udsathed og omsorgssvigt af børn.

MIO har efterlyst en handlingsplan

Det er særligt MIO som har efterlyst, at vi fra politisk side går skridtet videre og udarbejder en national handlingsplan om børn og unge. Netop MIO’s rejserapporter viser med tydelighed, at vi ikke gør det godt nok i forhold til at sikre, at udsatte børn får den hjælp og støtte de har ret til.

Derfor er vi virkelig glade for, at Naalakkersuisut i deres svarnotat tilslutter sig forslaget. Holder opbakningen ved førstebehandlingen af forslaget i Inatsisartutsalen den 31. oktober vil vi kunne tage et vigtigt skridt for at sikre en langt bedre tværsektoriel koordinering og organisering for vores børn og unge.

Det er vores helt klare opfordring, at også kommunerne og andre relevante aktører inddrages i arbejdet. Det er vores erfaring, at kommunerne, ligesom andre aktører, udviser stor velvilje til samarbejde på tværs. Derudover sidder kommunerne med den egentlige sagsbehandling, og de seneste års styrkede samarbejde med kommunerne skal fortsætte.

For Inuit Ataqatigiit er nøgleordene for en succesfuld socialpolitik tidlig indsats, forebyggelse og tværfagligt samarbejde. Vi skal hele vejen rundt om familierne, og vi skal tage udfordringen med omsorgssvigt af børn meget mere alvorligt.

Hele vejen rundt

Vi bider mærke i, at Naalakkersuisut i deres svarnotat kun omtaler tre departementer; sundhed, socialområdet og uddannelse. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi mener vi skal hele vejen rundt. For at sikre at hele familien er i fokus skal vi også se på arbejdsmarkedsområdet, erhvervsområdet og andre områder, og det er netop det der er kernen i vores forslag. Den nationale handlingsplan skal afspejle den politiske vilje til at løfte i fællesskab.

Vi er mange der er enige om, at børn er dette lands vigtigste ressource. Det vil være tomme ord, hvis ikke vi lykkedes med at organisere os bedre tværfagligt og blive enige om en national handlingsplan med henblik på at nedbringe omsorgssvigt af børn og unge.

Vi ser meget frem til at høre alle andre partiers ordførerindlæg til førstebehandlingen af vores forslag.

Bilag 1,

Bilag 2

Sara Olsvig
Formand, Inuit Ataqatigiit

DEL:

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på email
Del på Mail

Skriv en kommentar

Scroll til toppen